Page 52 - PCM267

Basic HTML Version

Η
σκοποβολή γενικά ως δραστη-
ριότητα του ανθρώπου είναι
τόσο παλιά όσο και η ύπαρξη
των πρώτων πυροβόλων
όπλων. Με τον όρο σκοποβολή
ορίζουμε την προσπάθεια που καταβάλλει ο
σκοπευτής, ώστε να βάλλει εναντίον συγκε-
κριμένου στόχου με όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα και βέλτιστο απο-
τέλεσμα. Ετσι, αν πρόκειται για κάποια αθλη-
τική διοργάνωση, ο σκοπευτής προσπαθεί να
επιτύχει υψηλή βαθμολογία, αν πρόκειται για
προπόνηση να βελτιώσει την τεχνική του, αν
πρόκειται για κυνήγι να πλήξει το θήραμα
κ.λπ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βλέ-
πουμε ξεκάθαρα την εφαρμογή του ορισμού
που δώσαμε ανωτέρω. Οσον αφορά στο
αθλητικό σκέλος της, η σκοποβολή είναι ένα
άκρως ανταγωνιστικό άθλημα που έχει αργή,
αλλά σταθερή άνοδο.
Αν και δεν ανήκει στον κλασικό αθλητισμό,
όπως το τρέξιμο, η πάλη κ.λπ., έχει καταφέ-
ρει να αναδειχθεί σε ένα ευγενές άθλημα,
του οποίου οι αθλητές αποτελούν πρότυπα
τόσο με τις διακρίσεις που έχουν πετύχει όσο
και με το χαρακτήρα τους.
Ιστορία
Οπως προαναφέραμε, ουσιαστικά η σκο-
ποβολή ξεκίνησε με την εμφάνιση των πρώ-
των όπλων. Ως άθλημα, όμως, ή έστω ως
προσπάθεια να αναγνωριστεί ως άθλημα,
αρχίζει να αναπτύσσεται στο Ηνωμένο Βασί-
λειο το 1860, με την ίδρυση της Εθνικής
Ενωσης Τυφεκίων (National Rifle Association
– ΝRΑ). Εργο της Ενωσης ήταν η συγκέντρω-
ση πόρων για την ενίσχυση του Εθελοντικού
Σώματος Τυφεκιοφόρων του στρατού και η
ανάδειξη του αθλήματος της σκοποβολής σε
ολόκληρη τη βρετανική επικράτεια.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
52
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Βάλτε...
στόχους στη
ζωή σας!