Page 86 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
86
Ασφαλείας
Η
νέα μπουτονιέρα Modu-
lar AV δημιουργήθηκε
με γνώμονα την υψηλή
αισθητική, ταιριάζοντας στα
περισσότερα στυλ αρχιτεκτονι-
κής. Συνδυάζει τεχνολογία αιχ-
μής με υψηλή λειτουργικότη-
τα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί
με σύστημα ελέγχου πρόσβα-
σης για πιο άνετη κίνηση των
ενοίκων.
Η μπουτονιέρα μπορεί να το-
ποθετηθεί χωνευτή ή να είναι
επίτοιχη, είναι υπερανθεκτική
στις καιρικές συνθήκες και σε
βανδαλισμούς με πλαίσιο πά-
χους 2.5mm και φέρει έγχρω-
μη κάμερα υψηλής ευκρίνειας
με ευρυγώνιο φακό για βέλτι-
στη απόδοση εικόνας και μεγά-
λο βάθος πεδίου, καθώς και
υπέρυθρα LEDs, δίνοντας τη
δυνατότητα παρακολούθησης
της εξώπορτας ακόμη και στο
απόλυτο σκοτάδι. Επιπλέον, η
κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί σε
οποιοδήποτε ύψος ή γωνία επι-
θυμεί ο χρήστης.
Η Modular AV μπορεί να επε-
κταθεί με την προσθήκη μπου-
τόν και κάνει εύκολη την αλ-
λαγή των ονομάτων των ενοί-
κων. Χωρίς ιδιαίτερο κόπο μπο-
ρείτε να αντικαταστήσετε τα
παλαιά θυροτηλέφωνα με θυ-
ροτηλεόραση. Διατίθεται σε
πολλά χρώματα.
ΔΙΑΘΕΣΗ
Fetronic, Σοφοκλέους 69,
Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 9421802,
Web: http://www.fetronic.gr/
e-mail: info@fetronic.gr
Αντικαταστήστε τα παλιά θυροτηλέφωνα
με θυροτηλεόραση
H
γερμανική εταιρεία Burg-
Waechter ειδικεύεται
στην κατασκευή προϊό-
ντων ασφάλειας. Παρέχει μία
ευρεία γκάμα προϊόντων, από
λουκέτα και κλειδαριές μέχρι
χρηματοκιβώτια και συστήματα
ανίχνευσης. Πρόσφατα, η
ΓΕΜΚΑ Καρύδης Γ. & Υιοί Ο.Ε,
έφερε στην Ελλάδα το νέο
ηλεκτρονικό κύλινδρο TSE της
εταιρείας, ο οποίος διατίθεται
σε εταιρική, αλλά και οικιακή
έκδοση.
Στην πιο απλή μορφή του,
αυτός ο κύλινδρος αντικαθιστά
τον «ομφαλό» στην κλειδαριά
της πόρτας του πελάτη – έχει
δε προσαρμοζόμενο σώμα για
πόρτες πάχους έως 120mm.
Ο κύλινδρος λειτουργεί σε
συνδυασμό με ένα πληκτρολό-
γιο που τοποθετείται στον
εξωτερικό τοίχο.
Για να «ανοίξει» την πόρτα
και να επιτραπεί η είσοδος, θα
πρέπει ο χρήστης να πληκτρο-
λογήσει έναν κωδικό. Από εκεί
και πέρα υπάρχουν πιο εξελιγ-
μένοι τρόποι πρόσβασης, όπως
ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο
επικοινωνεί με τον ηλεκτρονι-
κό κύλινδρο ή ένα πληκτρολό-
γιο που μπορεί ταυτόχρονα να
αναγνωρίζει δαχτυλικά αποτυ-
πώματα.
Μετά την καταχώριση του
κωδικού (ή την αναγνώριση
του δαχτυλικού αποτυπώμα-
τος) ενεργοποιείται για 7 δευ-
τερόλεπτα το εξωτερικό πόμο-
λο ώστε ο χρήστης να μπορεί
να εισέλθει από την πόρτα.
Μετά το πέρας του χρόνου, το
πόμολο επανέρχεται σε θέση
αδράνειας, κάνοντας την περι-
στροφή αδρανή.
H TSE διατίθεται με αποτύ-
πωμα και κωδικό, μόνο κωδικό,
μόνο κομπιούτερ ή με κάρτα.
Υπάρχει η δυνατότητα σύνδε-
σης με ειδικό λογισμικό που
ξεκλειδώνει όλες τις δυνατό-
τητες του κυλίνδρου μετατρέ-
ποντάς την σε σύστημα ελέγ-
χου πρόσβασης.
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΕΜΚΑ Καρύδης Γ.
& Υιοί Ο.Ε.
Αγ. Παντελεήμονος 8, Αιγάλεω
Web: www.gmka.gr
Τηλ. 210 3243000
e-mail: info@gmka.gr
Μπείτε στο σπίτι σας, με «ηλεκτρονικό»
τρόπο...
Στην ελληνική αγορά
υπάρχει μεγάλη
ποικιλία προϊόντων
για την προσωπική
και την περιουσιακή
ασφάλεια των
πολιτών: Συστήματα
συναγερμών,
μηχανισμοί
θωράκισης των
εισόδων του σπιτιού,
κάμερες επιτήρησης
χώρων, φορητά
προϊόντα ατομικής
ασφάλειας και πολλά
άλλα. Σε αυτές τις
σελίδες θα
επιλέγουμε και θα
σας παρουσιάζουμε
τα σημαντικότερα
από αυτά.