Page 52 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
52
ΠΛΑΣΤΑ ΕΥΡΩ
n
Φθιώτιδα, Απρίλιος 2011:
Για διοχέτευση πλαστών χαρτονο-
μισμάτων συνελήφθη 44χρονη σύζυγος πρώην αστυνομικού και
επίτροπος εκκλησίας στο Ρεγκίνι του Δήμου Μώλου Αγίου
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας. Η 44χρονη μαζί με τους δύο γιους της
διοχέτευε επί 10 ημέρες τα πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία
μάλιστα τύπωνε σε φωτοτυπικό μηχάνημα που ήταν εγκαταστη-
μένο στην εκκλησία του χωριού.
n
Ξάνθη, 05/07/2011:
Σε αστυνομικό πούλησε τα 100 πλαστά
χαρτονομίσματα των 50 ευρώ αντί 2.750 γνησίων 37χρονος
παραχαράκτης. Συνελήφθη επιτόπου με το προσημειωμένο πο-
σό που έλαβε από τον αστυνομικό.
n
Έδεσσα, 06/07/2011:
Ο τυχαίος έλεγχος της Τροχαίας στο
αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο Νιγηριανοί, 36 και 30 ετών, ξε-
σκέπασε κύκλωμα παραχαρακτών που σκόπευε να διοχετεύσει
στην αγορά της Έδεσσας μεγάλη ποσότητα πλαστών χαρτονομι-
σμάτων των 20 ευρώ.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος οι αστυνομικοί ανακάλυψαν σε
ειδική κρύπτη στο δάπεδο, 225 παραχαραγμένα χαρτονομίσμα-
τα των 20 ευρώ. Από την προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι οι
δύο συλληφθέντες είχαν προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσμα-
τα από 43χρονο ομοεθνή τους στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνε-
λήφθη.
n
Λαμία, 14/07/2011:
Συνελήφθη 17χρονος ουκρανικής κατα-
γωγής από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς σε σωματικό
έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά πλαστά
χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκαν ακό-
μη δύο χαρτονομίσματα των 20 , τρία των 10 και επτά των 5 ευ-
ρώ, τα οποία πιθανώς προέρχονταν από ρέστα που είχε εισπρά-
ξει, πληρώνοντας με πλαστά χαρτονομίσματα.
n
Κέρκυρα, 27/07/2011:
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν Ρο-
μά, οι οποίοι πλήρωναν με πλαστά χαρτονομίσματα των 100
ευρώ καταστηματάρχες του νησιού για αγορές μικρής αξίας,
των 5 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες,
ομολόγησαν ότι προμηθεύτηκαν στην Αθήνα τα εν λόγω χαρτο-
νομίσματα, έναντι 43 ευρώ έκαστο, από γυναίκα βουλγαρικής
καταγωγής.
n
Ηράκλειο, 27/07/2011:
Στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρα-
κλείου βρέθηκε 50χρονος επιχειρηματίας για να καταγγείλει
πως έπεσε θύμα απάτης από 46χρονο, ο οποίος μεσολάβησε
προκειμένου να συναντηθεί με δύο Νιγηριανούς, που θα τον
προμήθευαν με μεγάλη ποσότητα ξυλείας έναντι 12.500 ευρώ.
Ωστόσο, όπως προέκυψε από την προανάκριση ο καταγγέλων
είχε όντως δώσει το συγκεκριμένο ποσό στον 46χρονο όχι για
ξυλεία, αλλά για παραχαραγμένα χαρτονομίσματα.
n
Κέρκυρα, 28/07/2011:
Συνελήφθη ζευγάρι τουριστών μετά
από καταγγελίες εμπόρων ότι τους πλήρωσαν με πλαστά χαρτο-
νομίσματα. Κατά την έρευνα που έγινε τόσο στο όχημά τους όσο
και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
το χρηματικό ποσό των 6.240 ευρώ, καθώς και 87 πλαστά χαρ-
τονομίσματα των 100 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα διαπι-
στώθηκε ότι οι συλληφθέντες προμηθεύτηκαν τα πλαστά χαρτο-
νομίσματα στην Αθήνα από μία γυναίκα βουλγαρικής καταγω-
γής.
n
Καρδίτσα, 28/07/2011:
Συνελήφθησαν δύο γυναίκες νιγη-
ριανής καταγωγής, 28 και 29 ετών, οι οποίες πραγματοποιού-
σαν αγορές μικρής αξίας σε λαϊκή αγορά της πόλης, πληρώνο-
ντας το αντίτιμο με πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ. Κατά
τη σωματική έρευνα που τους έγινε βρέθηκαν 44 πλαστά χαρτο-
νομίσματα αυτής της αξίας.
n
Αθήνα, 18/08/2011:
Για 3.000 ευρώ επιχείρησαν να πουλή-
σουν δύο Αλβανοί πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 5.000 ευρώ,
ωστόσο, η αγοροπωλησία χάλασε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο
υποψήφιος αγοραστής ήταν αστυνομικός. Οι δύο αλλοδαποί εί-
χαν προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσματα τις πρωινές ώρες
της ίδιας ημέρας από έναν 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος επίσης
συνελήφθη, ενώ στην κατοχή των ανωτέρω και σε έρευνα που
έγινε στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 χαρτο-
νομίσματα των 50 ευρώ.
Χαρακτηριστικές συλλήψεις για πλαστά ευρώ
σμάτων και όχι μόνο του δικού μας, τα
οποία λειτουργούν και ως καταμετρητές.
Μία μικρή και αξιόπιστη συσκευή ανίχνευ-
σης που απευθύνεται σε μικροεπαγγελμα-
τίες, αλλά και σε ιδιώτες, παρουσιάζουμε
στο σχετικό ένθετο. Από την άλλη, αν δεν
έχετε ή δεν χρειάζεστε για επαγγελματι-
κούς λόγους ένα τέτοιο μηχάνημα, αρκεί να
μάθετε τον παραδοσιακό τρόπο να αναγνω-
ρίζετε τα σημάδια εγκυρότητας των χαρτο-
νομισμάτων ευρώ.
Ευτυχώς για όλους μας, ένα από τα σημα-
ντικότερα πλεονεκτήματά τους είναι ότι
συνδυάζουν χαρακτηριστικά ασφαλείας που
έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά σε
πολλά άλλα εθνικά χαρτονομίσματα. Ίσως
αυτός να είναι ένας από τους κυριότερους
λόγους για τους οποίους το ποσοστό των
πλαστών ευρώ επί του συνολικού αριθμού
των γνήσιων που είναι σε κυκλοφορία παρα-
μένει ακόμη πολύ χαμηλό.
Η αναγνώριση των γνήσιων χαρτονομι-
σμάτων μπορεί να γίνει εύκολα με τρεις
απλούς ελέγχους: Έλεγχος με την αφή,
οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία. Αυ-
τοί οι έλεγχοι περιγράφονται στη διαδικτυα-
κή σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας για το ευρώ και στους διαδικτυακούς
τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών
του Ευρωσυστήματος. Παραθέτουμε εδώ
τους οπτικούς ελέγχους με τους οποίους
μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα πλαστό χαρ-
τονόμισμα, μη επιτρέποντας με αυτόν τον
τρόπο σε κανέναν επιτήδειο να σας ξεγελά-
σει ώστε να βάλετε στο ταμείο ή στην τσέ-
πη σας ένα χαρτονόμισμα χωρίς καμία αξία.
Χαρτί χαρτονομίσματος:
Το χαρτί των
χαρτονομισμάτων αποτελείται από ίνες
καθαρού βάμβακος. Ένα καθαρό χαρτονό-
μισμα θα πρέπει να έχει πυκνή υφή και
στερεότητα.
Ανάγλυφη εκτύπωση:
Η ανάγλυφη εκτύ-
πωση χρησιμοποιείται στα αρχικά της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ, BCE,
ECB, EZB, EKP), στους αριθμούς που δεί-
χνουν την ονομαστική αξία του χαρτονο-
μίσματος και στην κεντρική εικόνα του.
Ημιτελής αριθμός:
Τα σχέδια που είναι
εκτυπωμένα στην επάνω γωνία και στις
δύο όψεις του χαρτονομίσματος αλληλο-
συμπληρώνονται και σχηματίζουν τον
αριθμό της αξίας του. Μπορείτε να δείτε
ολόκληρο τον αριθμό αν κρατήσετε το
χαρτονόμισμα στο φως.
Ταινία ασφαλείας:
Η ταινία ασφαλείας εί-
ναι ενσωματωμένη στο χαρτί κάθε χαρτο-
νομίσματος. Αν το κρατήσετε στο φως θα
δείτε την ταινία να εμφανίζεται ως σκού-
ρα λωρίδα. Μάλιστα με προσεκτική παρα-
τήρηση της γραμμής στο φως γίνεται ορα-
τή η λέξη EURO και ο αριθμός που αντι-
στοιχεί στην αξία του χαρτονομίσματος.
Η αναγνώριση των γνήσιων χαρτονομισμάτων μπορεί
να γίνει εύκολα με τρεις απλούς ελέγχους: Έλεγχος
με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία.