Page 75 - AKP7

Basic HTML Version

T
ρεις λειτουργίες στην ίδια συσκευή: μία αποτελε-
σματική λύση προστασίας δίτροχων, γιατί, πρώτον,
«καταλαβαίνει» ποιος πειράζει τη μηχανή σας και
ενεργοποιεί τη δυνατή ενσωματωμένη σειρήνα (ισχύος
125dB), δεύτερον, μπλοκάρει τον κινητήρα της μοτοσι-
κλέτας, ώστε να είναι αδύνατο το ξεκίνημά της χωρίς το
δικό της κλειδί και τρίτον, σας ειδοποιεί με ήχο και δό-
νηση στο τηλεχειριστήριο που έχετε μαζί σας ότι κάποι-
ος πειράζει τη μηχανή, ακόμη και αν έχετε απομακρυν-
θεί 100 μέτρα από αυτή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συ-
σκευή ώστε να λει-
τουργεί σε κατά-
σταση σιωπηλού
συναγερμού, δηλα-
δή, μόνο να σας ει-
δοποιεί στο τηλε-
χειριστήριο, χωρίς
να ηχεί τη σειρήνα.
Επίσης, η ευαισθησία του αισθητήρα του για την ενεργο-
ποίηση του συναγερμού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα σε
τρία επίπεδα.
ΔΙΑΘΕΣΗ
Safe–shop.gr, τηλ.: 210 6461646, info@safe–shop.gr
Συναγερμός με
σειρήνα,
τηλε–ειδοποιητής και
immobilizer
Τ
α προϊόντα ασφαλείας που
συνδυάζουν πολλές τεχνολο-
γίες στην ίδια συσκευή είναι
ιδιαίτερα εξυπηρετικά. Στην προκει-
μένη περίπτωση, έχουμε να κάνου-
με με έναν ανιχνευτή κίνησης PIR,
έναν πανίσχυρο προβολέα λάμπας
αλογόνου ισχύος 500Watt και μία
κάμερα για την καταγραφή βίντεο
σε εσωτερική μνήμη. Μόλις ο ανι-
χνευτής «καταλάβει» ότι κάτι κινείται
εντός της εμβέλειάς του, ανάβει τον προβολέα, ενώ η
κάμερα φωτογραφίζει το χώρο ή ξεκινά την καταγραφή
βίντεο, ανάλογα με το πώς έχετε ρυθμίσει τη συσκευή.
Η κάμερα είναι 2MP, η χωρητικότητα της ενσωματωμέ-
νης μνήμης μπορεί να επεκταθεί έως τα 2GB και η συ-
σκευή συνοδεύεται από καλώδιο USB για τη μεταφορά
του βίντεο σε υπολογιστή.
ΔΙΑΘΕΣΗ
ProfitStore, τηλ.: 210 6033333, info@geta.gr
Ανιχνευτής κίνησης με
προβολέα και κάμερα