Page 126 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
126
UNDERGROUND
A
κολουθώντας τη... μόδα που θέλει σε
διάφορες χώρες οι ISPs να μπλοκά-
ρουν συγκεκριμένα sites, πρόσφατα
οι δικαστικές Αρχές της Ιταλίας αποφάσι-
σαν να επιβάλουν στους τοπικούς ISPs το
μπλοκάρισμα των δημοφιλών Torrent-
reactor.net και Torrents.net.
Η δικαστική απόφαση είναι αποτέλεσμα
της σχετικής έρευνας που έχει διεξαγάγει
η ιταλική αστυνομία με τη συνεργασία της
μουσικής βιομηχανίας της χώρας. Μέχρι τη
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές,
δεν έχουν εντοπιστεί οι ιδιοκτήτες των εν
λόγω sites. Ωστόσο, εικάζεται ότι έχουν
αποκομίζει τεράστια κέρδη από αυτήν τη
δραστηριότητά τους. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το κατηγορη-
τήριο, το TorrentReactor έχει κατά μέσο
όρο 600.000 επισκέψεις από Ιταλούς χρή-
στες, οι οποίοι παράγουν πάνω από τέσσε-
ρα εκατομμύρια page views το μήνα. Γενι-
κά, το 14% των επισκέψεων στο συγκεκρι-
μένο site παγκοσμίως προέρχεται από την
Ιταλία και, όπως είναι φυσικό, αυτό αρκεί
για να ξεκινήσει σχετική αστυνομική έρευ-
να, η οποία έρευνα προχώρησε σε μεγάλο
βάθος, μια που αναφέρθηκε ότι το site πε-
ριλαμβάνει πληροφορίες για 1.695.907 πα-
ράνομων αρχείων.
Το Torrents.net έχει περίπου 320.000
Ιταλούς χρήστες με τρία εκατομμύρια page
views το μήνα, κάτι που μεταφράζεται σε
κίνηση της τάξης του 12% μόνο από την
Ιταλία.
Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι οι
Αρχές της χώρας εκτιμούν ότι και τα δύο
sites (ή καλύτερα οι ιδιοκτήτες του, οι
οποίοι, όπως είπαμε, είναι άφαντοι) κερδί-
ζουν πάνω από ένα εκατομμύρια δολάρια
το χρόνο. Το πώς προέκυψε αυτό το νού-
μερο, είναι μυστήριο, μια που και τα δύο
έχουν ελάχιστες διαφημίσεις.
Κάθε μήνα
κάνουμε μία βόλτα
στα σκοτεινά
σοκάκια του
Internet και
ψαρεύουμε
ενδιαφέροντα νέα
από το χώρο του
hacking και του
downloading.
ΜΠΛΟΚΑΡΟΝΤΑΙ ΤΑ TORRENTREACTOR.NET
AND TORRENTS .NET
Η Ιταλία λέει «όχι» στα torrents
Δ
εν υπάρχει «καλύτερος» τρόπος για να
κάνει κάποιος jailbreak στην iOS συσκευή
του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάλογα
με τη συσκευή (iPhone, iPad, iPod) και την έκ-
δοση του iOS. Αν και δεν υπάρχει καλύτερος,
υπάρχει ο πιο εύκολος και αυτός είναι μέσω
του jailbreakme.com απευθείας από τη συ-
σκευή (απαιτεί σύνδεση στο Internet). Ανοίξτε
τον Safari και γράψτε
Αυτό είναι όλο. Βέβαια, δεν υποστηρίζονται
ακόμη όλες οι εκδόσεις του iOS. Αυτήν τη στιγ-
μή, το on-line εργαλείο βρίσκεται στην έκδοση
3.0
και κάνει jailbreak τις περισσότερες συ-
σκευές iOS με τις εκδόσεις 4.3-4.3.3 και iPad 2
με iOS 4.3.3. Όσοι έχετε από 4.3 και άνω, θα
πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο του off-line ερ-
γαλείου. Αναλυτικές πληροφορίες για το τι
υπάρχει και πώς γίνεται, υπάρχουν στο
JAI LBREAK
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος;
Όλα όσα αναφέρουμε
στη παρούσα στήλη
αφορούν αποκλειστικά
και μόνο στη χρήση για
νόμιμους σκοπούς. Όταν,
για παράδειγμα, θα σας
πούμε πώς να σπάσετε
έναν κωδικό των
Windows ή κάποιου
ασύρματου δικτύου, δεν
το λέμε για να μπαίνετε
σε ξένα PCs και δίκτυα,
αλλά μόνο στα δικά σας.
Ως γνωστόν, οι κωδικοί
σπάνε και αυτό από τη
μία ωφελεί τους
ξεχασιάρηδες και όσους
ασχολούνται με την
τεχνολογία, την άλλη
ωφελεί και τους
ψηφιακούς εγκληματίες.
Με τους δεύτερους ας
ασχοληθούν οι διωκτικές
Αρχές. Εμάς μας
απασχολεί η πρώτη
κατηγορία χρηστών και
σε αυτούς απευθύνεται η
παρούσα στήλη.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ