Page 42 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
42
SOFTWARE NEWS
ΤΟΟLZONE
Συλλογή
εργαλείων για να
κάνετε πιο
εύκολη τη
δουλειά σας ή να
λύσετε τα
προβλήματα που
αντιμετωπίζετε
με το PC σας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ DVD
TOOLZONE”
ΕΙΔΟΣ:
Φορητό περιβάλλον εργασίας
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP/Vista/7 (μόνο 32-bit)
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Freeware
URL:
Τ
ο Prayaya δημιουργεί ένα φορητό λειτουργικό σύστημα
στο δίσκο σας (όχι στο partition που βρίσκεται το πραγμα-
τικό λειτουργικό σας) ή σε οποιονδήποτε φορητό δίσκο.
Έτσι, μπορείτε είτε να έχετε ένα δεύτερο, ασφαλές περιβάλλον
στον υπολογιστή σας (αφού ό,τι κάνετε εκεί δεν επηρεάζει το
πραγματικό λειτουργικό σας) είτε να παίρνετε το περιβάλλον
εργασίας σας και να το χρησιμοποιείτε σε οποιονδήποτε υπο-
λογιστή. Στο Prayaya μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλές εφαρ-
μογές Windows χωρίς μετατροπές. Παλαιότερα ήταν εμπορικό
προϊόν, αλλά από την έκδοση 3 διατίθεται δωρεάν, χωρίς περιο-
ρισμούς σε οποιεσδήποτε λειτουργίες και χωρίς την ανάγκη για
δημιουργία λογαριασμού ή log-in στο σύστημα.
Όταν τρέχετε το Prayaya, βρίσκεστε σε ένα κανονικό desktop
των Windows με μία μπάρα στην κορυφή και ένα παράθυρο, το
οποίο σας προτείνει καλά shareware και freeware προγράμματα.
Aπό την μπάρα στο πάνω μέρος μπορείτε με ένα κλικ να μετα-
φερθείτε στο κανονικό desktop του υπολογιστή ή να κλείσετε το
Prayaya. Μία αντίστοιχη μπάρα υπάρχει και στο κανονικό
desktop του υπολογιστή σας. Όταν βρίσκεστε στο Prayaya μπο-
ρείτε να εργαστείτε κανονικά και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.
Ακόμη, έχετε κανονική πρόσβαση στους δίσκους του υπολογι-
στή στον οποίο εισάγετε κάθε φορά το USB stick με το Prayaya.
Τέλος, όταν τελειώσετε και βγάλετε το stick, δεν παραμένει κα-
νένα υπόλειμμα από τις ενέργειές σας. Το πρόγραμμα τρέχει
μόνο σε 32-bit εκδόσεις των Windows. Μην προσπαθήσετε να
το τρέξετε σε υπολογιστή με 64-bit Windows, γιατί θα το κατα-
στρέψετε.
Μικρό μέγεθος
Εύκολη μετάβαση από και προς το πραγματικό λει-
τουργικό
Όλα τα προτερήματα ενός εικονικού περιβάλλοντος
Δεν υποστηρίζει υπολογιστές με 64-bit Windows
ΕΙΔΟΣ:
Αντικαταστάσεις κειμένου σε πολλά ή μεγάλα αρχεία
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP/Vista/7
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:
Freeware
URL:
Α
ν πρέπει να εκτελέσετε αναζητήσεις και αντικαταστά-
σεις κειμένου σε ένα μεγάλο αρχείο ή σε περισσότε-
ρα ταυτόχρονα, το Text Crawler στην κυριολεξία θα
σας σώσει. Δουλεύει ακαριαία ακόμη και με τεράστια αρ-
χεία και προσφέρει πληθώρα ευκολιών. Αναγνωρίζει αρ-
χεία txt, αλλά και ini, php, js, html, css και bat. Ξεκινάτε
επιλέγοντας από το πάνω μέρος είτε ένα μοναδικό αρχείο
είτε έναν φάκελο με πολλά αρχεία. Κατόπιν, γράφετε στο
πλαίσιο Find το κείμενο που αναζητάτε και στο πλαίσιο Replace το
κείμενο με το οποίο θα αντικατασταθεί. Από μία αναδιπλούμενη λί-
στα, επιλέγετε απλή αντικατάσταση, προσθήκη του νέου κειμένου
πριν ή μετά το παλιό, καθώς και διαγραφή ή καθαρισμό του τελευ-
ταίου. Σε δύο κουτάκια, επιλέγετε να ληφθούν υπόψη πεζά και κε-
φαλαία, καθώς και να αναζητηθούν μόνο ολόκληρες λέξεις. Με το
πλήκτρο Find γίνεται η αναζήτηση, ενώ με το Replace η αντικατά-
σταση. Στο περιβάλλον του προγράμματος υπάρχουν και οι καρτέ-
λες Regular Expressions και Batch Commands για την εκτέλεση πιο
σύνθετων εργασιών. Τέλος, από την καρτέλα Fuzzy Search αναζη-
τούμε παρεμφερείς λέξεις, που θα διαφέρουν από αυτήν που δί-
νουμε κατά έναν επιλέξιμο αριθμό γραμμάτων.
TEXTCRAWLER 2 . 2
Αντικαταστάσεις σε μεγάλα κείμενα
Ταχύτατη λειτουργία
ακόμη και με πολυάριθ-
μα ή τεράστια αρχεία
Προσθήκη κειμένου και
αναζήτηση παρεμφε-
ρούς κειμένου
Τα έγγραφα πρέπει να
μετατραπούν σε απλό
κείμενο
Δεν υπάρχει προεπι-
σκόπηση εγγράφων
PRAYAYA 3
Το περιβάλλον εργασίας σας σε ένα stick