Page 60 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
60
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ο
ι τρισδιάστατες εκτυπώσεις δεν
είναι κάτι καινούργιο. Το και-
νούργιο είναι ότι έχουν ξεφύγει
πλέον από τις ακριβές βιομηχα-
νικές εφαρμογές και έχουν πε-
ράσει στο επίπεδο του γραφείου και –γιατί
όχι;– του σπιτιού. Πριν από πέντε χρόνια
ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς ότι με
1.000
θα μπορούσε να δημιουργεί τα δι-
κά του τρισδιάστατα αντικείμενα στο σπίτι
του. Κι όμως, σήμερα, τα φθηνότερα μο-
ντέλα κοστίζουν τόσο, ή ακόμα και φθηνό-
τερα. Στο παρόν Αφιέρωμα θα μιλήσουμε
για την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης, ή μάλλον για τις τεχνολογίες, μια
και υπάρχουν πολλές, και θα δοκιμάσουμε
στην πράξη έναν τέτοιον «καταναλωτικό»
(
όσο καταναλωτική μπορεί να χαρακτηρι-
στεί μία συσκευή που κοστίζει χίλια και
πλέον ευρώ) εκτυπωτή, κατασκευάζοντας
τα δικά μας πλαστικά αντικείμενα. Επίσης,
θα δούμε από κοντά πώς δουλεύει ένας
εκτυπωτής για πιο βαριές χρήσεις, ο οποί-
ος, αν και χαρακτηρίζεται desktop, κοστίζει
γύρω στα
20.000.
Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα από την αρχή.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 3D PRINTING
Το 3D printing είναι γνωστό αλλιώς ως
προσθετική μέθοδος κατασκευής και ονο-
μάζεται έτσι, διότι το αντικείμενο προκύπτει
από τη σταδιακή εναπόθεση υλικού και όχι
από την αφαίρεσή του, όπως συμβαίνει με
τις παραδοσιακές μεθόδους (όπως, για
παράδειγμα, η χρήση τόρνου). Με τη μέ-
θοδο αυτή μπορεί να κατασκευαστεί θεω-
ρητικά οτιδήποτε, χωρίς να απαιτούνται
καλούπια ή γλυπτική. Το μόνο που απαιτεί-
ται, εκτός φυσικά από τον ίδιο τον εκτυπω-
τή, είναι να υπάρχει το τρισδιάστατο αντι-
κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή, το
οποίο μπορεί να έχει σχεδιαστεί εκ του μη-
δενός ή να έχει προκύψει ως ψηφιοποίηση
κάποιου άλλου πραγματικού αντικειμένου
(
αντιγραφή με 3D scanner).
Γιατί όμως ονομάζεται «εκτύπωση»,
αφού υπάρχει και η μέθοδος κατασκευής
με καλούπια και έγχυση υλικού; Στους
τρισδιάστατους εκτυπωτές, ειδικά μικρο-
σκοπικά ακροφύσια τοποθετούν το υλικό
σε πολύ λεπτές στρώσεις τη μία πάνω
στην άλλη, μέχρι να δημιουργηθεί το αντι-
κείμενο που θέλουμε να κατασκευάσουμε.
Η τεχνική αυτή με τα ακροφύσια που κι-
νούνται δεξιά και αριστερά (αλλά και
μπρος-πίσω και προς τα πάνω) μοιάζει με
αυτή των inkjet εκτυπώσεων, γι’ αυτό ακρι-
βώς την ονομάζουμε «τρισδιάστατη εκτύ-
πωση». Και μια που μιλάμε για υλικό, θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι τα υλικά που
ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ
ΣΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δοκιμάζουμε έναν τρισδιάστατο
εκτυπωτή που δεν κοστίζει μια
περιουσία και σας επιτρέπει να
«
εκτυπώνετε» τα δικά σας
αντικείμενα.