Page 96 - Computer Για Όλους τ. 340

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
96
H o W t o s o F t W A R E G u I D E
To νέο Soluto είναι
εμπλουτισμένο με
νέα χαρακτηριστικά
και σας επιτρέπει να
διαχειρίζεστε την
καλή υγεία άλλων
τεσσάρων
υπολογιστών το ίδιο
εύκολα με εκείνη
του δικού σας.
soluto
Ο ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣTΕ
7
Το Soluto 1.2 (θα το βρείτε στη
συλλογή Super Toolbox του
DVD)
MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
EΠIΠEΔO ΔYΣKOΛIAΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Το πρόγραμμα σας συμβουλεύει,
αλλά εσείς αποφασίζετε
15
λεπτά
T
ο Soluto ήταν γνωστό
στο παρελθόν ως ένα
εξαιρετικό πρόγραμμα
βελτιστοποίησης του
Startup.
Μέσα σε λίγο χρόνο προό-
δευσε πολύ και σήμερα έχει
εξελιχθεί σε ένα εργαλείο με
πολύ μεγαλύτερες δυνατότη-
τες ενώ το περιβάλλον του έχει
μεταφερθεί πλέον στον Web
browser.
Το πιο ενδιαφέρον νέο χαρα-
κτηριστικό του είναι η εύκολη
υποστήριξη και άλλων υπολογι-
στών που μπορεί να βρίσκονται
στο ίδιο δωμάτιο ή σε άλλη
ήπειρο.
Η δωρεάν έκδοση του προ-
γράμματος υποστηρίζει μέχρι
πέντε υπολογιστές.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το ξεκίνημα γίνεται όπως και
παλιά: όταν μπαίνετε στα
Windows, η κάτω αριστερή γω-
νία της ταπετσαρίας του
desktop σας ανασηκώνεται για
να βλέπετε την πρόοδο της συλ-
λογής στοιχείων από το πρό-
γραμμα. Αυτό δεν εμποδίζει την
εργασία σας και μπορείτε να
ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Το
Soluto είναι προσβάσιμο από
ένα χαρακτηριστικό εικονίδιο
στο tray. Το περιβάλλον του
προγράμματος έχει στην κορυ-
φή της σελίδας το κουμπί
Home, στο οποίο θα αναφερ-
θούμε στη συνέχεια, καθώς και
κάποια εικονίδια, με πρώτο το
Happiness Level, που μας μετα-
φέρει στην ενότητα Frustrations.
Εκεί, βλέπουμε σε μία timeline
το ιστορικό των προβλημάτων
που προκάλεσαν εφαρμογές.
Το επόμενο εικονίδιο μας μετα-
φέρει στην ενότητα Internet. Εκεί
μπορούμε να αλλάξουμε τον
προεπιλεγμένο Web browser και
την home page ή να απενεργο-
ποιήσουμε toolbars και add-ons.
Ένα ακόμα εικονίδιο μας πηγαί-
νει στην ενότητα εκκαθάρισης
του Startup. Τέλος, δεξιά ένα
σχηματάκι απεικονίζει τον υπο-
λογιστή μας. Από πάνω αναγρά-
φεται το λειτουργικό του και ο
χρόνος που διέρευσε από την
εγκατάσταση. Δίπλα, σε μια κλί-
μακα με πέντε μικρές μπάρες
βλέπουμε την ισχύ του συστήμα-
τός μας. Πατώντας πάνω στο ει-
κονίδιο του υπολογιστή, εμφανί-