Page 108 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
108
H O W T O H A R D W A R E G U I D E
Θέλετε να ενώσετε
το χώρο των
εξωτερικών δίσκων
σας σε μία μεγάλη
«
δεξαμενή»
αποθήκευσης; Το
FlexRaid είναι ένα
πρόγραμμα με το
οποίο μπορείτε να
το επιτύχετε πολύ
εύκολα.
FLEXRA ID
ΕΝΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣTΕ
7
Το πρόγραμμα FlexRaid. Θα το
βρείτε σε δοκιμαστική έκδοση
14
ημερών στη διεύθυνση
MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
EΠIΠEΔO ΔYΣKOΛIAΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Αν ασχοληθείτε μόνο με τις δυνατό-
τητες που περιγράφουμε, δεν θα
δυσκολευτείτε. Μην επιχειρήσετε
να κάνετε κάτι άλλο χωρίς να έχετε
ενημερωθεί πολύ καλά από το site
του προγράμματος
20
λεπτά
T
ο FlexRaid είναι ένα
πρόγραμμα το οποίο
έχει ως αντικείμενο την
έξυπνη διαχείριση των
μονάδων αποθήκευσης
του συστήματός σας. Μεταξύ
άλλων μπορεί να ενώσει ανε-
ξάρτητους δίσκους διαφόρων
μεγεθών και κατασκευαστών σε
ενιαίες δεξαμενές αποθήκευ-
σης δεδομένων. Διατίθεται σε
τρεις εκδόσεις, μία για προστα-
σία δεδομένων, μία για ένωση
δίσκων σε έναν ενιαίο χώρο και
μία που συνδυάζει και τα δυο.
Σε έκδοση δοκιμής, έχετε για 14
ημέρες όλες τις δυνατότητες.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Tο FlexRaid τρέχει σαν υπη-
ρεσία του συστήματος. Το περι-
βάλλον του εμφανίζεται σε ένα
παράθυρο του Web browser.
Ξεκινάμε με διπλό κλικ στο εικο-
νίδιο Add New Configuration για
να δημιουργήσουμε την πρώτη
διαμόρφωση δίσκων μας. Γι’
αυτήν την περίσταση, συνδέσα-
με στον υπολογιστή έναν φορη-
τό δίσκο 2,5’’ χωρητικότητας
596
GB, έναν παλαιότερο εξωτε-
ρικό 3,5’’ χωρητικότητας 127GB
και, τέλος, έναν παλαιό εσωτε-
ρικό δίσκο που με ειδικό μετα-
τροπέα μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί σαν εξωτερικός, χωρητικό-
τητας 298GB. Και οι τρεις δί-
σκοι περιείχαν αρχεία.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Πατώντας το κουμπί New
Configuration, εμφανίζεται μία
φόρμα στην οποία δίνουμε
όνομα στο χώρο αποθήκευσης
που θα δημιουργήσουμε και
επιλέγουμε ακριβώς από κάτω
Mode Expert και Type Storage
Pool Only. Πατώντας το κουμπί
Create, η φόρμα κλείνει και
βλέπουμε το εικονίδιο του νέου
χώρου στα αριστερά. Κάνοντας
κλικ σε αυτό, εμφανίζεται η
φόρμα ρύθμισης του χώρου
μας. Εκεί υπάρχει στο πάνω
μέρος το πλαίσιο Unique
Volumes, στο οποίο εισάγουμε
τις διευθύνσεις των δίσκων που
θέλουμε να εντάξουμε. Ακρι-
βώς από κάτω, βρίσκεται το
πλαίσιο Restricted Volumes.
Στους δίσκους που θα μπουν
σε αυτό το πλαίσιο, το
FlexRAID δεν μπορεί να γράψει