Page 122 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
122
OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τα καλύτερα υποσυστήματα
Τέσσερις πυρήνες
και ξεκλείδωτος
AMD A10 5800K
Ο AMD A10-5800K
διαθέτει τέσσερις
πυρήνες, προσφέρο-
ντας έτσι ασυναγώνι-
στες πολυπύρηνες
επιδόσεις για εξαιρε-
τική High Definition
εμπειρία, αναβαθμι-
σμένη multitasking
απόδοση και με πρωτοποριακές λύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας. Η συχνότητα
λειτουργίας του είναι στα 3.90GHz, ενώ
είναι εξοπλισμένος με 4MB Cache, προ-
σφέροντας άφθονη ταχύτητα και ισχύ σε
κάθε εφαρμογή.
Ο πανίσχυρος τετραπύρηνος επεξεργα-
στής AMD A10-5800K σάς δίνει τη δυνα-
τότητα να πραγματοποιήσετε ακόμη και
την πιο απαιτητική εργασία, όπως design,
video rendering, streaming ή extreme
gaming.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
124,21
Η βάση κάθε ισχυρού
PC
INTEL CORE I7 3820
Εκμεταλλευόμενος την
επαναστατική αρχιτε-
κτονική των 32nm, με
τη νέα γενιά των Intel
Sandy Bridge-E, το μο-
ντέλο Intel Core i7 3820
είναι αυτήν τη στιγμή
ένας από τους ταχύτε-
ρους επεξεργαστές
στον κόσμο! Έχει σχεδιαστεί με κύρια
προτεραιότητα την παροχή άφθονης επε-
ξεργαστικής ισχύoς, λόγω της ύπαρξης
τεσσάρων πυρήνων, με σκοπό να εκτελεί
όσο το δυνατόν περισσότερα χωρίς να
παρατηρείται υποψία καθυστέρησης. Η
συχνότητα λειτουργίας του είναι στα
3.60
GHz (max turbo 3.9GHz) ενώ είναι
εξοπλισμένος με 10MB L3 Cache.
H βάση του είναι η νέα LGA 2011 και συ-
νεργάζεται με mainboards με ολοκληρω-
μένο Χ79.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
279,48
16
GB RAM: τι άλλο
να ζητήσετε;
CORSAIR RAM DDR3 16GB (4X4) KIT
1.600
MHz VENGEANCE GOLD
Το συγκεκριμένο
Quad Channel kit
διαθέτει συνολική
χωρητικότητα
16
GB (4x 4GB) και
είναι χρονισμένo
στα 1.600MHz με
timings 9-9-9-24. Υποστηρίζει την τεχνο-
λογία XMP 1.3 της Intel (Extreme Memory
Profile) και συνεργάζεται άψογα με τους
πιο σύγχρονους επεξεργαστές Intel/
AMD. Η νέα σειρά μνημών Vengeance
της Corsair δημιουργήθηκε για να παρέ-
χει στους χρήστες εξαιρετική απόδοση
και αξιοπιστία σε κάθε εφαρμογή. Κάθε
module μνήμης είναι κατασκευασμένο με
ειδικά επιλεγμένα DRAM για βελτιωμένες
επιδόσεις σε overclocking και καλύπτεται
με εγγύηση εφ' όρου ζωής.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
112
Πλήθος
χαρακτηριστικών
GIGABYTE GA-H61M-DS2-B3
Αυξήστε τις επιδόσεις και
τη λειτουργικότητα του
υπολογιστή σας με
τη mainboard Gi-
gabyte GA-
H61M-DS2-
B3. Με πλη-
θώρα προηγ-
μένων χαρακτηριστι-
κών, οικολογικό προφίλ και λειτουργίες
φιλοδοξεί να γίνει ο καθημερινός σύμμα-
χός σας για τον επιτραπέζιο υπολογιστή
σας. Υποστηρίζει όλους τους τελευταίους
επεξεργαστές της Intel.
Χαρακτηριστικά: Μέγιστη επεκτάσιμη
μνήμη 16GB, GA1155 Socket για επεξερ-
γαστές Pentium, Celeron, Core i5, Core
i3, Core i7, 4 θύρες SATA, κάρτα δικτύου
Gigabit Ethernet.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
69,89
3
GB RAM για ατε-
λείωτο gaming
SAPPHIRE RADEON HD 7950 OC
Η Sapphire
παρουσιά-
ζει την
κάρτα γραφι-
κών Sapphire
RADEON HD 7950 OC. Απο-
τελεί την επιτομή της σύγχρονης τεχνο-
λογίας, αφού υποστηρίζει enhanced Tes-
selation, νέα φιλτραρίσματα, συμπίεση
HDR Texture, DirectCompute 11, στερεο-
σκοπικό 3D και HDMI 1.4a.
Η κάρτα γραφικών Sapphire RADEON
HD 7950 OC, η οποία βασίζεται στο ίδιο
Tahiti chip, όπως η HD 7970, αλλά με με-
ρικά στοιχεία απενεργοποιημένα, δημι-
ουργήθηκε για έναν και μόνο σκοπό, την
κορυφαία επίδοση στο extreme gaming.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΜΗ:
439
Για σωστή ψύξη
INTEL BXHTS1155LP
Η ψύκτρα επε-
ξεργαστών Intel
BXHTS1155LP,
απευθύνεται σε
γνώστες και ψαγ-
μένους και υπόσχεται να κρατήσει τη
θερμοκρασία του επεξεργαστή σας σε
φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα αθόρυ-
βα! Ειδικά σχεδιασμένη για ακόμη πιο
αποτελεσματική απαγωγή της θερμότη-
τας. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν αθό-
ρυβο ανεμιστήρα, ενώ έχει τη δυνατότη-
τα εγκατάστασης και ενός δεύτερου
ανεμιστήρα για ακόμη καλύτερα αποτε-
λέσματα.
Ο universal σχεδιασμός της την καθιστά
απόλυτα συμβατή με κάθε σύστημα,
αφού μπορεί να τοποθετηθεί σε επεξερ-
γαστές Intel Sandy Bridge-E τελευταίας
γενιάς.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
28,99