Page 124 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
124
OΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αγοράζοντας βιντεοκάμερα
Άλλη μία action cam
SONY ACTION CAM HDR-AS15
Η Sony παρουσιά-
ζει τη βιντεοκάμε-
ρα HDR AS-15,
που είναι φτιαγ-
μένη για περιπέ-
τειες! Με δυνατό-
τητα λήψης video
Full HD και HD αλλά
και Slow Motion, με 120
καρέ ανά δευτερόλεπτο, έχετε απέρα-
ντες δυνατότητες. Κατασκευασμένη από
ανθεκτικό και σκληρό περίβλημα, συνο-
δεύεται και από αδιάβροχη θήκη για λή-
ψεις σε βάθος ακόμη και 60m κάτω από
τη θάλασσα.
Έχει ενσωματωμένο Wi-Fi για να μοιρά-
ζεστε τις λήψεις σας με ασύρματη ευκο-
λία, ενώ υποστηρίζει την τεχνολογία
Steady Shot για εξαιρετικές λήψεις χωρίς
θολές εικόνες.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
319
Γενικής χρήσης
PANASONIC DIGITAL VIDEOCAMERA HC-
V10 BLACK
Με τον προηγ-
μένο φακό
31,6
mm της
HC-V10 κάνετε
εξαιρετικές λήψεις από τοπία μέχρι και
εντυπωσιακά κοντινά ακόμη και σε θέμα-
τα που είναι σε μεγάλη απόσταση, αφού
διαθέτει ισχυρό οπτικό zoom 63x με δυ-
νατότητα βελτίωσης έως και 70x.
Με την προηγμένη τεχνολογία οπτικής
σταθεροποίησης εικόνας POWER O.I.S.
(
Optical Image Stabilizer), εγγυάται καθα-
ρές εικόνες ακόμη και σε περίπτωση λή-
ψης με το ενισχυμένο zoom 70x.
Με δυνατότητα λήψης video HD θα κρα-
τήσετε κάθε στιγμή ζωντανή με υψηλή
ποιότητα. Μπορεί να κάνει λήψη και σε
format MP4 για πιο μικρό μέγεθος βίντεο
για εύκολο διαμοιρασμό στο Internet. Τέ-
λος, με το Format iFrame επιτρέπει την
εύκολη επεξεργασία των βίντεό σας.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
215
Και τσέπης και Full
HD!
TURBO-X DIGITAL VIDEOCAMERA VITUS
III
Η Τurbo-X Vitus
III σας βγάζει από
το δίλημμα με τη
διπλή λειτουργία
της, αφού τραβάει
όχι μόνο φωτογραφίες ανάλυ-
σης 16MP, αλλά και βίντεο
υψηλής ευκρίνειας Full HD, το
οποίο στη συνέχεια μπορείτε να
ανεβάσετε εύκολα στα αγαπημένα σας
sites κοινωνικής δικτύωσης!
Με εργονομικό σχεδιασμό για εύκολο
κράτημα, η νέα βιντεοκάμερα ξεχωρίζει
για τις μικρές διαστάσεις και την απλή
αυτόματη λειτουργία της, ενώ η αποθή-
κευση των λήψεων γίνεται σε κάρτες μνή-
μης micro SD/SDHC και micro SDXC για
άφθονο αποθηκευτικό χώρο.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
119
Καταγράψτε
τις περιπέτειές σας
CONTOURROAM
Η ContourROAM
είναι η πρώτη κά-
μερα της εταιρεί-
ας Contour, η
οποία μπορεί να
ξεκινήσει την εγγραφή βί-
ντεο με μία μόνο κίνηση χρησιμοποιώντας
το διακόπτη εγγραφής που βρίσκεται στο
πάνω μέρος. Σε αντίθεση με τα προηγού-
μενα μοντέλα, η ContourROAM δεν βρί-
σκεται σε κατάσταση αναμονής πριν από
την εγγραφή, αλλά είναι απενεργοποιημέ-
νη. Παράλληλα, η κάμερα είναι ανθεκτική
στη χρήση κάτω από αντίξοες συνθήκες,
ενώ είναι και αδιάβροχη σε βάθος ενός
μέτρου (αδιάβροχη έως 60 μέτρα με την
αδιάβροχη θήκη) για να είστε ήσυχοι ακό-
μα και αν έρθει σε επαφή με νερό. Κατα-
γράψτε έως 8 ώρες βίντεο HD στα 1080p
ή έως 12 ώρες στα 720p σε MicroSD κάρ-
τα χωρητικότητας 32GB.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
179
Σας κάνει... Κάμερον
TOSHIBA CAMILEO z100 BLACK 3D FULL HD
Καταγράψτε τη
ζωή σας σε τρεις
διαστάσεις! Με
τη νέα κάμερα
CAMILEO Z100
η εγγραφή 3D είναι εύκολη και οικονομική.
Μπορείτε να κάνετε ζουμ σε 3D, ακόμα και
λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η
δυνατότητα προβολής στην οθόνη αφής
3
D 7,1 εκατοστών χωρίς την ανάγκη χρή-
σης γυαλιών ζωντανεύει τις τρισδιάστατες
ταινίες μπροστά στα μάτια σας. Η κοινή
χρήση γίνεται επίσης εύκολα, χάρη στη θύ-
ρα mini HDMI, που προσφέρει σε όλους τη
δυνατότητα να απολαύσουν την τρισδιά-
στατη εμπειρία στη μεγάλη οθόνη, και το
λογισμικό CAMILEO Uploader, που ανα-
λαμβάνει την κοινή χρήση βίντεο και φωτο-
γραφιών στο Internet. Επίσης, ως κάμερα
2
D, η κάμερα Z100 προσφέρει πλούσιες
δυνατότητες που πραγματικά ζωντανεύουν
τις ταινίες σας.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
195
Προστατεύει τα μάτια
και γράφει βίντεο
HYUNDAI LIF-V-10003 SUNSHINE CAM HD
Εδώ έχουμε
ένα ξεχωρι-
στό gadget,
καθώς πρό-
κειται για
ένα ζευγάρι
γυαλιών ηλίου το οποίο περιλαμβάνει εν-
σωματωμένη βιντεοκάμερα και μάλιστα
HD. Τα νέα γυαλιά της Hyundai, εκτός
από την ενσωματωμένη κάμερα, διαθέ-
τουν και MP3 Player, επιτρέποντας στους
λάτρεις των σπορ –και όχι μόνο– να μα-
γνητοσκοπούν τις πιο αυθεντικές και συ-
ναρπαστικές στιγμές, ακούγοντας την
αγαπημένη τους μουσική. Διαθέτουν αι-
σθητήρα 3,2MP και γράφουν σε ποιότητα
HD 960x720 στα 30fps στην εσωτερική
μνήμη των 4GB.
7
ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΤΙΜΗ:
148,74