Page 18 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
18
«
Η
Google μάς κατασκοπεύει», «προσοχή τι δημοσιεύετε στο Facebook
γιατί θα σας απολύσουν». Με αυτούς και άλλους παρόμοιους βαρύ-
γδουπους τίτλους προσπαθούν κάποιοι να τρομάξουν τον κόσμο δη-
μοσιεύοντας κείμενα, αναλύσεις και ρεπορτάζ ενώ στην πραγματικό-
τητα αυτό που κάνουν, είναι να δηλώνουν την άγνοιά τους για το θέμα.
Εκτός αν το κάνουν εσκεμμένα, βέβαια, και αρέσκονται στο να σπέρ-
νουν τον πανικό, κάτι για το οποίο δεν αμφιβάλλω για ορισμένους.
Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο πράγματι η Google μάς κατασκοπεύει ή
εάν μπορεί ο (πιθανός ή υφιστάμενος) εργοδότης σας να δει τι γράφετε στο Facebook. Τελι-
κά, πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που ανεβάζουμε με τόση ευκολία στα κοινωνικά δίκτυα ή
στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά; Όσοι χρησιμοποιούν το Facebook, ξέρουν
πολύ καλά πως ό,τι ανεβάζουν στο χρονολόγιό τους μπορούν να δουν μόνο οι φίλοι τους και
κανένας άλλος. Επομένως, οι ιστορίες του τύπου «υπάλληλος απολύθηκε έπειτα από δημο-
σιεύσεις στο Facebook», ή «οι εργοδότες ψάχνουν το Facebook για τους υποψήφιους υπαλ-
λήλους τους», μάλλον δεν ευσταθούν. Πώς μπορεί ο εργοδότης μου να δει τι δημοσιεύω στο
Facebook, εάν δεν τον έχω στη λίστα των φίλων μου; Εάν έχετε ένα δημόσιο προφίλ και
αναρτάτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, δίνοντας παράλληλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τότε
δεν φταίει το Facebook. Τα εργαλεία για να προστατεύετε τα ευαίσθητα δεδομένα σας υπάρ-
χουν. Αν δεν τα χρησιμοποιείτε, το φταίξιμο είναι δικό σας.
Ας περάσουμε στην... καταχθόνια Google που μας κατασκοπεύει και γνωρίζει κάθε κίνησή
μας. Στην πραγματικότητα, αυτό ισχύει, από την άποψη ότι η πληροφορία υπάρχει και βρί-
σκεται αποθηκευμένη, ωστόσο όχι όπως φαντάζουν κάποιοι. Πιστεύετε άραγε ότι υπάλληλοι
της εταιρείας κάθονται σε μία αχανή αίθουσα που μοιάζει με κέντρο ελέγχου της NASA και
παρακολουθούν σε τεράστιους χάρτες της Γης πού βρίσκεται ο Γιάννης ή η Μαρία; Τι δια-
δρομές έχει κάνει, ποια τηλέφωνα έχει πάρει, τι αναζητήσεις κάνει στο Google από τον υπο-
λογιστή ή το κινητό του; Όχι βέβαια. Τονίζουμε ότι οι πληροφορίες υπάρχουν και μάλιστα
μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους για να σας στέλνει η εταιρεία πιο στοχευμένες διαφη-
μίσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να ξέρει ή να μπορεί να μάθει τις συνή-
θειές σας, αλλά κάποιος «έξυπνος» κώδικας. Ο απώτερος σκοπός της Google είναι οι διαφη-
μίσεις. Έτσι άλλωστε βγάζει τα τεράστια κέρδη της.
Σας ενοχλούν τα παραπάνω; Τότε μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Google ή του
Facebook. Είναι πολύ απλό. Ή τουλάχιστον, εάν θέλετε να τις χρησιμοποιείτε, φροντίστε να
το κάνετε σωστά, δίνοντας στη δημοσιότητα ό,τι θέλετε και κρύβοντας ό,τι δεν θέλετε. Το να
κάνει κάποιος κάθε λίγο και λιγάκι check-in στο Foursquare, να δημοσιεύει σε πραγματικό
χρόνο τις φωτογραφίες που βγάζει με το κινητό στο Facebook (έχοντας μάλιστα και τα γεω-
γραφικά δεδομένα ενεργά) ή να έχει ανοιχτό το Google Latitude και μετά να φωνάζει «βοή-
θεια, με παρακολουθούν», είναι αν μη τι άλλο υποκρισία.
Γιώργος Αθανασιάδης
και άλλα παραμύθια
H GOOGLE ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΕΙ
Τα εργαλεία για
να προστατεύετε
τα ευαίσθητα
δεδομένα σας
υπάρχουν. Αν δεν
τα χρησιμοποιείτε,
το φταίξιμο είναι
δικό σας.
καιροί