Page 20 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
20
Π
έρσι τον Ιανουάριο το FBI, με μία θε-
αματική επιχείρηση που θύμιζε ται-
νία δράσης, έκλεισε το διάσημο και
ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους
downloaders όλου του κόσμου site
Megaupload. Ο ιδιοκτήτης του, ο ευτρα-
φής και ιδιόρρυθμος Kim Dotcom, βρέθη-
κε κατηγορούμενος για παράβαση
copyright κατά συρροή και συνομωσία.
Ωστόσο, ο Dotcom δεν βγήκε από το προ-
σκήνιο, όπως πολλοί θα περίμεναν.
Αντίθετα, έναν ακριβώς χρόνο μετά τα
τραυματικά για αυτόν γεγονότα, το νέο του
site είναι ανοικτό στο κοινό. Δύο ώρες πριν
από την επίσημη έναρξή του, το site ήταν
σοβαρά βαρυφορτωμένο και κατέγραψε
εκατό χιλιάδες νέους χρήστες σε διάστημα
μίας μόνο ώρας. Ούτε ο ίδιος ο Dotcom
περίμενε τόσο μεγάλη προσέλευση και κά-
λεσε τους χρήστες να επανέλθουν όταν
«
αυτή η αρχική τρέλα θα έχει περάσει».
Στα εγκαίνια, ο αριθμός των εγγεγραμμέ-
νων χρηστών είχε φθάσει τις 250.000.
Η αιτία του αυξημένου ενδιαφέροντος
του κοινού δεν είναι μόνο η ανάμνηση του
παλιού site MegaUpload, το οποίο προσέ-
φερε τα πάντα –και κυρίως υλικό που κα-
λυπτόταν από πνευματικά δικαιώματα– για
κατέβασμα. Το νέο site του Dotcom, το
Mega, προσφέρει δωρεάν 50GB αποθη-
κευτικού χώρου, ενώ με $13,30 το μήνα
παίρνει κανείς 500GB και bandwidth 1
Terabit.
Σε αντίθεση με το MegaUpload, το Mega
υποχρεώνει τους χρήστες να κρυπτογρα-
φούν τα δεδομένα τους προτού τα ανεβά-
σουν. Με αυτό τον τρόπο ο Dotcom ελπίζει
ότι θα προστατευτεί από τυχόν κατηγορίες
για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων,
καθώς λόγω της κρυπτογράφησης υποτί-
θεται ότι δεν θα γνωρίζει τι ανεβαίνει στο
site του.
Το site χρησιμοποιεί συμμετρική κρυπτο-
γράφηση on the fly μέσα στον Web
browser. Οι χρήστες θα μπορούν να παρέ-
χουν ένα αρχείο-κλειδί σε κάθε άτομο στο
οποίο επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στο
περιεχόμενο που ανέβασαν. Πέρα από αυ-
τό, στο Mega δηλώνεται ξεκάθαρα και
απερίφραστα ότι απαγορεύεται ρητά να
χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε τις υπηρεσίες
του για να παραβιάζει πνευματικά δικαιώ-
ματα.
Η επίσημη παρουσίαση του Mega ήταν
ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς περιλαμβα-
νόταν σε αυτή μία αναπαράσταση της περ-
σινής σύλληψης του Dotcom. Πάνω από τα
κεφάλια των τριακοσίων προσκεκλημένων
πέταξε ένα ελικόπτερο, από το οποίο κατέ-
βηκαν ψεύτικοι πράκτορες του FBI.
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΛΛΑΖΕΙ
Η είσοδος του Mega στο χώρο των λε-
γόμενων Cyberlockers, δηλαδή των sites
που προσφέρουν χώρο αποθήκευσης
στους χρήστες, φαίνεται ότι θα φέρει ανα-
κατατάξεις. Μέσα σε μία μέρα οι χρήστες
του Mega είχαν φθάσει το ένα εκατομμύ-
ριο. Αν και ο αριθμός αυτός είναι ασήμα-
ντος σε σχέση με τα εκατό εκατομμύρια
χρηστών του δημοφιλέστατου Dropbox,
αυξάνεται με αστραπιαίους ρυθμούς. Για
να έχουμε μία αντιστοιχία, το Dropbox
χρειάστηκε επτά ολόκληρους μήνες για να
φτάσει το 1 εκατομμύριο χρήστες. Το
Mega προσφέρει δωρεάν χώρο μεγαλύτε-
ρο από αυτόν κάθε μεγάλου παίκτη στο
χώρο των Cyberlockers. Φτάνει να θυμη-
θούμε ότι το Google drive παρέχει δωρεάν
5
GB, ενώ το Skydrive δίνει 7GB σε νέους
χρήστες, παρ’ ότι οι παλαιοί διατηρούν το
προνόμιο να έχουν χώρο 25GB. Το
Dropbox, αμέσως μετά την εγκατάσταση,
δίνει μόλις 2GB δωρεάν χώρου, αλλά επι-
τρέπει με το σύστημα της πρόσκλησης φί-
λων την αύξησή του μέχρι τα 15GB. Υπάρ-
χουν όμως και αρκετά άλλα αξιοπρόσεκτα
sites στον ίδιο χώρο, τα οποία θα βρεθούν
σε δύσκολη θέση μπροστά στα 50GB σε
συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και την
ασφάλεια που υπόσχεται το Mega. Ίσως
και αυτά αναγκαστούν να αυξήσουν το χώ-
ρο που προσφέρουν, κάτι που θα αποβεί
προς όφελος των τελικών χρηστών.
MEGA: ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ
Ξεκίνησε τo site που διαδέχεται
το MegaUpload
FOCUS
Η έναρξη
λειτουργίας του
Mega, του site που
διαδέχεται το
MegaUpload αλλά
δείχνει ότι θα
ακολουθήσει τον
«
ίσιο δρόμο»,
αποθαρρύνοντας
με διάφορους
τρόπους την
παράνομη
διακίνηση
αρχείων,
παρουσιάζει
ιδιαίτερο
ενδιαφέρον,
ειδικά από τη
στιγμή που το νέο
site προσφέρει
δωρεάν 50GB
αποθηκευτικού
χώρου.
Η επίσημη έναρξη
λειτουργίας του
Mega έγινε με μία
γιορτή
χολιγουντιανού
ύφους.