Page 28 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
28
TURBO-X FURIOUS 17 I 736 - 875
T
ον προηγούμενο μήνα, σε αυ-
τήν εδώ τη στήλη, παρουσιάσα-
με ένα παρόμοιο μηχανάκι από
το Πλαίσιο, ένα πανίσχυρο laptop, το
οποίο θα μπορούσε να αποτελεί το
βασικό υπολογιστή του σπιτιού σας,
αλλά υστερούσε στο μέγεθος οθό-
νης. Το Furious που δοκιμάζουμε αυ-
τόν το μήνα, παίρνει άριστα και σε
αυτό τον τομέα, αφού με την 17,3
ιντσών οθόνη του σας προκαλεί να
πετάξετε το desktop σας και να το-
ποθετήσετε αυτό επάνω στο γρα-
φείο σας. Και όταν λέμε επάνω, εν-
νοούμε μόνιμα, διότι με τα 3,3 κιλά
του κάθε άλλο παρά φορητό εί-
ναι. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο
ρόλος του.
Το Furious 17i736-875 είναι
ένα πολύ καλό desktop
replacement και μία μηχανή διασκέδασης που
δεν υστερεί σε τίποτε και μάλιστα είναι φθηνό-
τερο από το Iron III. Βέβαια, δεν υπάρχει BD
drive, αλλά ένα σκέτο DVD Super Multi και έχει
τη μισή μνήμη.
Ξεκινώντας από το εξωτερικό, θα πρέπει να
πούμε ότι διαθέτει μία όμορφη και στιβαρή κα-
τασκευή με άνετο πληκτρολόγιο (συμπεριλαμ-
βάνεται ξεχωριστό αριθμητικό) και ένα τερά-
στιο touchpad με δύο πλήκτρα στο κέντρο.
Μάλιστα το πληκτρολόγιο βρίσκεται ελαφρώς
πιο μέσα από την υπόλοιπη επιφάνεια στην
οποία ακουμπούν οι καρποί σας όταν πλη-
κτρολογείτε. Στην αρχή αυτό μας παραξένεψε,
αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε αρκετά εργο-
νομικό.
Αριστερά και δεξιά του πληκτρολογίου βρί-
σκονται διάφορα πλήκτρα λειτουργιών, ενώ
στο πάνω μέρος κατά μήκος όλης της οθόνης
βρίσκεται η περιοχή των ηχείων, τα οποία μάλι-
στα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρά. Και πώς
να μην είναι αφού έχουν την υπογραφή της
ONKYO, ισχύ 4 Watt και πιστοποίηση ΤΗΧ.
Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ο
ήχος των ταινιών και των παιχνι-
διών σας θα ακούγεται σαν
να προέρχεται από κάποιο
Hi-Fi και όχι από ένα laptop.
Στα αριστερά συναντάμε το οπτι-
κό drive, ενώ στα δεξιά την παράσταση
κλέβουν οι μπλε USB 3.0 θύρες (η μία εκ των
οποίων είναι και e-SATA).
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ
Ας δούμε όμως τι υπάρχει μέσα στο κουτί,
που έχει και πιο πολύ σημασία. Ξεκινάμε από
τον επεξεργαστή, ο οποίος είναι ο πανίσχυρος
τρίτης γενιάς Core i7 3630QM 2,4GHz. Ο επε-
ξεργαστής είναι τετραπύρηνος και υποστηρίζει
τις τεχνολογίες της Intel, Hyper Threading, κάτι
που σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα ανα-
γνωρίζει οκτώ πυρήνες, και Turbo Boost, αυξά-
νοντας τη συχνότητα λειτουργίας του, όταν
χρειάζεται στα 3.4GHz. Η κεντρική μνήμη του
συστήματος ανέρχεται στα 8GB RAM DDR3,
ενώ η mainboard δέχεται έως 24GB, για όσους
θέλουν επιδόσεις... υπερυπολογιστή. Φυσικά,
το σύστημα διαθέτει ξεχωριστή κάρτα γραφι-
κών και συγκεκριμένα τη nVidia GeForce 660M
με 2GB αυτόνομης μνήμης. Σε ό,τι αφορά το
σκληρό δίσκο, θα βρείτε 750GB, ενώ θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σύ-
στημα δέχεται και δεύτερο δίσκο. Αυτό σημαί-
νει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να εγκατα-
στήσετε έναν δίσκο SSD για το λειτουργικό σύ-
στημα και να αφήσετε τις εφαρμογές και τα
αρχεία στον κανονικό δίσκο σας.
Κατά τα λοιπά, όπως είπαμε και στην εισα-
γωγή, δεν υπάρχει (δυστυχώς) Blu-ray drive,
αλλά DVD, ενώ από άποψη συνδέσεων υπάρ-
Απλά πανίσχυρο
MONITOR
Το κορυφαίο laptop του Πλαισίου φοράει τα Windows 8 και με τον τετραπύρηνο επεξεργαστή
Core i7 προκαλεί με τις επιδόσεις του.
ειΔΟΣ:
Laptop
ΚαταΣΚεΥαΣτΗΣ/ΔιαΘεΣΗ:
Πλαίσιο,
τιμΗ:
1.049
τεΧΝιΚα ΧαΡαΚτΗΡιΣτιΚα
7
εΠεΞεΡΓαΣτΗΣ:
Intel Core i7
3630
QM 2.4GHz
7
ΛειτΟΥΡΓιΚΟ ΣΥΣτΗμα:
Windows 8 64-bit
7
RAM:
8
GB DDR3
7
ΚαΡτα ΓΡαΦιΚΩΝ:
nVidia GTX
660 2.048
MB
7
ΟΘΟΝΗ:
17,3’’
Full HD 16:9
7
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔιΣΚΟΣ:
750
GB
5.400
rpm
7
ΟΠτιΚΟΣ ΔιΣΚΟΣ:
DVD Super
Multi (Double Layer)
7
WEBCAM:
2
MP
7
ΔιΚτΥΩΣΗ:
802.11
a/b/g/n,
Gigabit Ethernet
7
ΘΥΡεΣ:
1
x USB 2.0, 3x USB
3.0, 1
x eSata, 1x HDMI, 1x DVI
7
CARD READER:
9-
in-1
7
ΒαΡΟΣ:
3.3
kg
Mε μια ματιA