Page 3 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
3
on-line
A
γαπητοί αναγνώστες,
Πολλοί δεν πίστευαν στα μάτια τους: Το Διαδίκτυο βούιξε από την
είδηση πως η Adobe απελευθέρωσε για δωρεάν κατέβασμα την
έκδοση 2 της διάσημης Creative Suite. Αν και κυκλοφόρησε το
2005,
η CS2 εξακολουθεί να ενδιαφέρει κυρίως τους χρήστες
Windows, αφού για να τρέξει σε Mac, χρειάζεται επεξεργαστή
PowerPC. Στη σελίδα των downloads –που δεν ήταν και τόσο εύ-
κολο να προσεγγίσει κάποιος αρχικά– υπήρχαν τα πάντα: το Photoshop, το
Audition, το Illustrator, το Acrobat Pro, το Premiere και άλλα καλούδια. Οι σειρια-
κοί αριθμοί ήσαν εκεί και από ότι βλέπουμε εκεί εξακολουθούν να είναι. Κανέ-
νας δεν υποψιάστηκε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τη δωρεάν
διάθεση των προγραμμάτων.
Ένας από τους λόγους που αυτή η κίνηση της Adobe δεν πα-
ραξένεψε κανέναν, ήταν ότι, όχι πολλές μέρες πριν, η Microsoft είχε απελευθερώσει
ένα δικό της εμπορικά διαθέσιμο προϊόν, την Expression suite, εντάσσοντάς τη στην
κατηγορία του freeware, όταν αποφάσισε να διακόψει την ανάπτυξή της. Φυσικά, η πε-
ρίπτωση της Adobe είναι πολύ διαφορετική, αφού η εταιρεία εξακολουθεί να εξελίσ-
σει τη σουίτα της, της οποίας η έκδοση 6 είναι έτη φωτός μπροστά από τη 2. Όμως, η
απελευθέρωση των downloads της CS2 φάνηκε σαν μία πολύ καλή κίνηση. Δεν είναι
μυστικό ότι το Photoshop αποτελεί κύριο στόχο όσων κατεβάζουν πειρατικό λογισμι-
κό. Οπότε, θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιούν όσοι μετέρχονται τέτοιες μεθόδους
μία παλιά δωρεάν έκδοση του προγράμματος παρά μία σύγχρονη πειρατική. Ακόμη,
ένα δωρεάν Photoshop, έστω και παλαιό, θα εκτόπιζε ανταγωνιστικές εφαρμογές. Οι
περισσότεροι θα επέλεγαν αυτό αντί της τελευταίας έκδοσης του Gimp, απλώς και
μόνο επειδή το Photoshop είναι το μέτρο σύγκρισης των πάντων στο χώρο του.
Θα ήταν ωραίο να ήσαν έτσι τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Μάλλον για λάθος πρό-
κειται. Η CS2 χρησιμοποιούσε product activation, με άλλα λόγια μετά την εγκατάσταση στελνόταν το
product key σε έναν server προκειμένου να ελεγχθεί ότι είναι έγκυρο. Τον Δεκέμβριο, αυτός ο
server έκλεισε, με αποτέλεσμα όσοι είχαν αγοράσει την CS2, να μην μπορούν πλέον να κάνουν επα-
νεγκατάσταση. Για να τους βοηθήσει η Adobe, τους προσέφερε εκδόσεις που δεν χρειαζόντουσαν
activation, αλλά μόνο τους σειριακούς αριθμούς που υπήρχαν στη σελίδα των downloads, όπως
αναφέρει και στο χρωματιστό πλαίσιο που υπάρχει στην κορυφή της σελίδας αυτής. Για να χρησιμο-
ποιεί κάποιος λοιπόν νόμιμα τα προγράμματα της CS2, πρέπει να έχει αγοράσει άδεια χρήσης.
Εντάξει λοιπόν, αυτό είναι δεκτό και απόλυτα σεβαστό. Οπότε, γράψτε λάθος και μην κατεβάσετε
τίποτε. Όμως, καλή μας Adobe, γιατί αφήνεις τα προγράμματα ακόμα εκεί; Ακόμη και ο Άγιος
Αντώνιος στην έρημο θα έμπαινε σε πειρασμό!
IΔIOKTHΣIA: Compupress A.E.
Λοχ. Δεδούση1 & Μεσογείων 304, 155 62 Χολαργός, Tηλ.: 210 9238672, Fax: 210 9216847,
e-mail:
δικός:
011349
EKΔOTHΣ:
N.O. Mανούσος
ΔIEYΘYNTHΣ ΣYNTAΞHΣ:
Φ. Kαρατζιάς
ΔIEYΘYNΣH MARKETING:
Λ. Tαλιαδώρου
ΔIEYΘYNΣH ΠAPAΓΩΓHΣ:
Z. Φίλο
ΔIEYΘYNΣH ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
Ν. Κατσιμπάρος
APXIΣYNTAKTHΣ:
Γ. Aθανασιάδης
ΣυΝτΑΚτΗΣ υΛΗΣ:
Π. Κυπραίος
ΣυΝΕρΓΑτΕΣ:
Γ. Πατρίκος, B. Eυσταθίου, Δ. Δημητρακούδης, Δ. Ιωαννίδης, Δ. Πάνος, Δ. Tσομπανίδης, Η. Τσιλιβίγκος
Π. Bόλλας, X. Mπούνταλης, Π. Τατίνας, A. Γκέκας, Ν. Σιδέρης
ΔIAΦHMIΣH:
Δ. Αλεξόπουλος
MARKETING:
Ι. Μανούσος
ΚυΚΛΟΦΟρΙΑ:
Χ. Μαντούβαλος
ΣYNΔPOMEΣ:
Ι. Σιμήρη
ART DIRECTOR:
M. Λυμπέρη
YΠEYΘYNΟΣ D.T.P.:
B. Eυσταθίου
D.T.P./KAΛΛITEXNIKO:
Ε. Σωτηρίου, Ν. Αντωνιάδου, Δ. Μελένιος, Θ. Λαμπρινού
ΔIOPΘΩΣH:
A. Ματζαβίνου
υΠΕυΘυΝΟΣ ΛOΓIΣTHPIOυ:
Π. Καρποδίνης
ΛOΓIΣTHPIO:
Ζ. Τούρλου
YΠEYΘYNH ΓPAMMATEIAΣ:
Α. Μπαλτσαβιά
NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ:
I. Tζίφας
MONTAZ-EKTYΠΩΣH:
ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
BIBΛIOΔEΣIA:
Γ. Κουκιάς
COMPUTER ΓIA OΛOYΣ
Λοχ. Δεδούση 1 & Μεσογείων 304, 155 62 Χολαργός, τηλ.: 210 9238672, fax: 210 9216847,
e-mail:
ΣYNΔPOMEΣ EΣΩTEPIKOY ETHΣIA:
(12
τεύχη) Iδιώτες:
­
€­
68,00,
Bιβλιοθήκες - εταιρείες - Ν.Π.Δ.Δ.:
­
€­
95,00
ΣYNΔPOMEΣ EΞΩTEPIKOY:
(12
τεύχη) Kύπρος - Ευρώπη:
­
€­
99,00,
Λοιπές χώρες:
€­
110,00
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
Η Adobe διαθέτει για
κατέβασμα την Creative
Suite 2, αλλά
προειδοποιεί ότι αυτή η
κίνησή της στοχεύει να
διευκολύνει όσους έχουν
ήδη αγοράσει το
λογισμικό.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Nα παρέχει ακριβή,
έγκυρη και επίκαιρη
πληροφόρηση.
Nα αναδεικνύει τις
νέες ευκαιρίες που
παρέχουν
αναδυόμενες
τεχνολογίες.
Nα προωθεί τη
χρήση των
υπολογιστών στο
σπίτι και στην
επιχείρηση.
Nα υποστηρίζει τους
χρήστες
δημοσιεύοντας
λύσεις σε
προβλήματά τους
και εκπαιδευτικά
άρθρα.
Nα παρέχει χρήσιμα
προγράμματα με τα
συνοδευτικά DVD-
ROMs.
ADOBE CREATIVE SUITE 2
Download με πολύ... μυστήριο