Page 74 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
74
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
RECON INSTRUMENTS
H Recon Instruments
ειδικεύεται στη διάθεση γυα-
λιών για όσους ασχολούνται με τα χειμερι-
νά σπορ και με extreme sports.
Τα μοντέλα της χωρίζονται σε δυο κύ-
ριες κατηγορίες: σε αυτά που απευθύνο-
νται σε σκιέρ και σε άλλα που απευθύνο-
νται σε αλεξιπτωτιστές και σε όσους επιδί-
δονται σε ελεύθερη πτώση με wingsuit ή
άλλα συναφή αθλήματα. Σε όλες τις περι-
πτώσεις, οι πληροφορίες προβάλλονται σε
πραγματικό χρόνο στην κάτω δεξιά γωνία
των γυαλιών και δεν εμποδίζουν τη θέα.
Στην περίπτωση των γυαλιών για αλεξι-
πτωτιστές, για παράδειγμα, μία πολύ μι-
κρή οθόνη microLED δείχνει συνέχεια την
ταχύτητα, το ύψος και το ρυθμό πτώσης,
καθώς και δεδομένα από GPS.
Το βασικό μοντέλο στοιχίζει $ 299, ενώ
υπάρχει και ένα με τιμή $ 399 που συνδέε-
ται ασύρματα με Smartphone.
Τo μοντέλο για σκιέρ παρουσιάζει στοι-
χεία για την ταχύτητα, για άλματα, γεω-
γραφικές συντεταγμένες και ύψος, κάθετη
και συνολική απόσταση που διανύθηκε,
χρονόμετρο, ώρα και θερμοκρασία. Επι-
πλέον, συνδέεται με Android Smartphone.
Το κόστος του είναι $ 549.
OCULUS
Τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας
Oculus Rift της Oculus
είναι ήδη διάσημα στο χώ-
ρο του gaming και όχι μόνο. Η Oculus κα-
τάφερε να συγκεντρώσει για την ανάπτυξή
τους 2,4 εκατομμύρια δολάρια από το
Kickstarter. Οι διακρίσεις που απέσπασε
στη CES 2013 αύξησαν ακόμη περισσότε-
ρο το ενδιαφέρον. Παρ’ όλα αυτά, στο site
της εταιρείας δεν υπάρχουν προδιαγρα-
φές του προϊόντος και το μόνο που μπορεί
να κάνει κάποιος είναι η παραγγελία έναντι
$ 300 ενός SDK με το οποίο θα αναπτύξει
τις δικές του εφαρμογές για τα Oculus
Rift. Τα kit θα αρχίσουν να παραδίδονται
τον Απρίλιο. Πάντως, έχουν γίνει επιδείξεις
με κάποια πρωτότυπα. Το τελικό προϊόν
θα έχει οθόνη 7’’ η οποία θα προβάλλει
δυο διαφορετικές εικόνες ανάλυσης
640
x800, μία σε κάθε μάτι, δημιουργώντας
στερεοσκοπική άποψη και βυθίζοντας το
θεατή στον προβαλλόμενο κόσμο. Τα γυα-
λιά εξωτερικά μοιάζουν με αυτά που χρη-
σιμοποιούν οι σκιέρ και ενσωματώνουν
επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο. Επικοι-
νωνούν με υπολογιστή –που πρέπει να εί-
ναι ένας καλός gaming PC– μέσω USB. Η
Oculus ετοιμάζει πυρετωδώς και μία έκδο-
ση των γυαλιών της η οποία θα απευθύνε-
ται στο καταναλωτικό κοινό.
VUZIX
Αν πάτε στη σελίδα της Vuzix
θα εκπλαγείτε από την
πληρότητα της γκάμας των «έξυπνων»
γυαλιών. Διαθέτει μοντέλα και στις τρεις
κύριες κατηγορίες αυτών των προϊόντων,
δηλαδή επαυξημένης πραγματικότητας,
εικονικής πραγματικότητας και media
players για το δρόμο. Σε αντίθεση με άλ-
λες εταιρείες του χώρου, που οι πληροφο-
ρίες για τα προϊόντα τους είναι λίγες ή
ανύπαρκτες, εδώ θα βρείτε αναλυτικές
προδιαγραφές και τιμές. Στο χώρο της
επαυξημένης πραγματικότητας υπάρχουν
αρκετά μοντέλα. Το πιο βασικό είναι το
M100, ένα εξελιγμένο handsfree, που προ-
βάλλει και την εικόνα του Smartphone σας.
Το Wrap 920AR στοιχίζει $ 1.500 και έχει
οθόνες και για τα δυο μάτια, που παρέ-
χουν το ισοδύναμο μίας στερεοσκοπικής
οθόνης 67 ιντσών. Τα γυαλιά αυτά προ-
βάλλουν στην εικόνα που βλέπετε μοντέλα
δημιουργημένα με το Autodesk 3D Studio
Max. Το μοντέλο STARΤ 1200 στοιχίζει $
4.000
και υπερθέτει στη θέα του πραγματι-
κού κόσμου 2D και 3D εικόνες από τον
υπολογιστή. Περιλαμβάνει κάμερα υψηλής
ανάλυσης και είναι συμβατό με όλες τις
πλατφόρμες λογισμικού επαυξημένης
πραγματικότητας. Το βελτιωμένο μοντέλο
1200
XL στοιχίζει $ 5.000. Προσφέρει θέα
ισοδύναμη με εκείνη οθόνης 75 ιντσών και
περιλαμβάνει το λογισμικό ανάπτυξης
εφαρμογών maxReality, που από μόνο του
στοιχίζει $ 500. Στο χώρο της εικονικής
Προτάσεις άλλων κατασκευαστών
Εκτός από αυτούς που ήδη αναφέραμε, αρκετοί άλλοι κατασκευαστές
έχουν διαθέσιμα ή υπό ανάπτυξη προϊόντα στο χώρο των «έξυπνων»
γυαλιών. Στη συνέχεια, θα δούμε τι προσφέρουν κάποιοι από αυτούς.
Η Vuzix διαθέτει μεγάλη γκάμα γυαλιών
επαυξημένης και εικονικής
πραγματικότητας. Το εικονιζόμενο είναι το
πιο οικονομικό μοντέλο της, ένα handsfree
που προβάλλει και την οθόνη του
Smartphone σας.
Τα γυαλιά Brother Airscouter δεν εμποδίζουν τη θέα και προβάλλουν εικόνα που ισοδυναμεί
με οθόνη 15 ιντσών σε απόσταση ενός μέτρου.