Page 90 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
90
H O W T O S O F T W A R E G U I D E
Το λογισμικό που
χρησιμοποιείται σε
κορυφαίες
χολιγουντιανές
παραγωγές προκαλεί
θαυμασμό στους μη
ειδικούς στα
γραφικά. Όταν αυτό
το λογισμικό
διατίθεται σε μία
δωρεάν, πολύ
εύχρηστη έκδοση, ο
θαυμασμός
μεταμορφώνεται σε
μεγάλη επιθυμία για
εξερεύνηση.
VUE 11 P IONEER
ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
3
D ΚΟΣΜΟ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣTΕ
7
Το Vue 11 Pioneer. Θα το
βρείτε στη συλλογή «Full
Versions» του DVD
MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
EΠIΠEΔO ΔYΣKOΛIAΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώ-
σεις, αλλά γνώση αντίστοιχου λογι-
σμικού βοηθάει
45
λεπτά
Ε
χετε δει την τέταρτη
ταινία του Indiana
Jones, το «Monsters vs
Aliens», τους «Πειρα-
τές της Καραϊβικής 2»,
το «2012» ή το «Avatar»; Τότε
ξέρετε τι μπορεί να κάνει το
πρόγραμμα Vue της e-On
Software. Όπως ίσως γνωρίζε-
τε ήδη, η δωρεάν έκδοση αυ-
τού του λογισμικού ονομάζεται
Vue Pioneer και πρόσφατα
έφθασε στην έκδοση 11.
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Το περιβάλλον του προγράμ-
ματος έχει στο κεντρικό και με-
γαλύτερο μέρος του τέσσερις
απόψεις του τρισδιάστατου το-
πίου μας. Στις τρεις διακρίνεται
η κύρια κάμερα σαν αντικείμε-
νο, ενώ η τέταρτη, κάτω δεξιά,
δείχνει τη θέα μέσα από αυτήν.
Αριστερά και πάνω υπάρχουν
δύο εργαλειοθήκες. Τέλος, μία
λωρίδα στα δεξιά περιέχει πλη-
ροφορίες για το υλικό των αντι-
κειμένων που χρησιμοποιούμε,
μία μικρή προεπισκόπηση της
σύνθεσής μας και στο κάτω μέ-
ρος τον World Browser, που εί-
ναι μία λίστα με όλα τα αντικεί-
μενα που έχουμε ήδη εισαγά-
γει. Ξεκινάμε επιλέγοντας από
το μενού Atmosphere/Load
Atmosphere, για να ανοίξει το
παράθυρο από το οποίο θα
επιλέξουμε την ατμόσφαιρα
της σκηνής μας. Αυτό μας εμ-
φανίζει πολλές επιλογές χωρι-
σμένες σε κατηγορίες. Με δι-
πλό κλικ σε κάποια, τη φορτώ-
νουμε. Στο μενού Atmosphere,
υπάρχουν επιλογές για να
φορτώσουμε ένα layer με σύν-
νεφα ή να ανοίξουμε τον
Atmosphere Editor προκειμέ-
νου να επεξεργαστούμε κάθε
στοιχείο της ατμόσφαιρας.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
Επιλέγουμε από τον World
Browser το Ground, οπότε το
έδαφος στο παράθυρο με τη
θέα της κάμερας κοκκινίζει, κά-
τι που σημαίνει ότι έχει επιλε-
γεί. Για να του δώσουμε κάποια
μορφολογία, επιλέγουμε από
το μενού Object/Create/High-
Field Terrain ή απλώς πατάμε