Page 95 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
95
απομονώσουμε ένα ή περισσό-
τερα τμήματα. Πατώντας το
πλήκτρο Εντάξει, επιστρέφου-
με στο κύριο περιβάλλον του
προγράμματος, στο οποίο
έχουν προστεθεί τα τμήματα
του βίντεο που έχουμε επιλέ-
ξει. Το δεύτερο εικονίδιο, ανοί-
γει με τη σειρά του ένα άλλο
πρόσθετο παράθυρο. Σε αυτό,
μπορούμε να κροπάρουμε την
εικόνα του βίντεο, κρατώντας
ένα μικρότερο τμήμα, το οποίο
μπορούμε να επιλέξουμε ελεύ-
θερα πάνω στην αρχική εικόνα.
Όμως σε αυτό το παράθυρο
μπορούμε να εφαρμόσουμε και
εφέ, αλλάζοντας τη φωτεινότη-
τα την αντίθεση και τον κορε-
σμό, περιστρέφοντας το καρέ
προς κάθε κατεύθυνση, οξύνο-
ντας την εικόνα ή εισάγοντας
«
χιόνι» σαν αυτό των παλιών
αναλογικών τηλεοράσεων σε
συνθήκες κακής λήψης.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Στο Προφίλ εξόδου, πάνω
δεξιά, υπάρχουν δύο κουμπιά.
Με το πρώτο κάνουμε μία γενι-
κή επιλογή και με το δεύτερο
την εξειδικεύουμε. Στη λίστα
του πρώτου κουμπιού, περι-
λαμβάνονται προϊόντα Apple,
Sony, Microsoft, Android, αρ-
χεία βίντεο κ.ά. Επιλέγοντας,
για παράδειγμα, την Apple, στη
δεύτερη λίστα μπορούμε να
επιλέξουμε iPhone, iPad ή
iPod. Όμως, αυτές οι επιλογές
έχουν ως στόχο μόνο τη διευ-
κόλυνση του χρήστη και δεν εί-
ναι δεσμευτικές. Κάτω από το
πλαίσιο προεπισκόπησης στη
δεξιά λωρίδα του παραθύρου,
υπάρχουν όλα τα χαρακτηρι-
στικά του βίντεο που επιλέξαμε
να δημιουργηθεί, τα οποία και
μπορούμε να αλλάξουμε. Με-
ταξύ άλλων, μπορούμε να επι-
λέξουμε διαφορετικό μέγεθος
εικόνας, κωδικοποιητή, ρυθμό
προβολής και ποιότητα του βί-
ντεο ή να ορίσουμε υπότιτλους
που θέλουμε να περιληφθούν.
Πατώντας το κουμπί Μετατρο-
πή τώρα, ξεκινά η διαδικασία
και εμείς παρακολουθούμε την
πρόοδό της. Μόλις ολοκληρω-
θεί, με ένα κουμπί πηγαίνουμε
στο φάκελο αποθήκευσης του
αποτελέσματος.
CΓO
ANY VIDEO CONVERTER
1
Το Any Video Converter έχει πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον
και όταν ξεκινάμε, βλέπουμε σε αυτό τα τρία βασικά βήματα που
πρέπει να ακολουθήσουμε για μία μετατροπή βίντεο. Όλα έχουν
σχεδιασθεί με τον τελικό χρήστη κατά νου.
2
Εδώ έχουμε φορτώσει διαφόρων μορφών αρχεία από το δίσκο,
καθώς και μία λίστα με βίντεο από το YouTube και άλλα ανάλογα
sites. Το πρώτο από αυτά τα βίντεο κατεβαίνει στον υπολογιστή
μας, όπως δείχνει η χρωματιστή μπάρα.
3
Σε ένα ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο, μπορούμε να
κροπάρουμε την εικόνα, κρατώντας ένα μικρότερο τμήμα της,
όχι απαραίτητα με τις ίδιες αναλογίες. Επίσης, στο ίδιο
παράθυρο μπορούμε να αλλάξουμε φωτεινότητα, αντίθεση και
κορεσμό και να εφαρμόσουμε εφέ.
4
Από τις λίστες πάνω δεξιά υπάρχουν έτοιμες ρυθμίσεις για τη
διαμόρφωση του τελικού βίντεο έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για
πλειάδα συσκευών και χρήσεων. Αν όμως δεν μας καλύπτουν,
μπορούμε να τις αλλάξουμε εύκολα από κάτω δεξιά.