Page 106 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
106
H O W T O S O F T W A R E G U I D E
Μία πολύ καλή
δωρεάν εφαρμογή η
οποία θα σας
βοηθήσει να
επεξεργαστείτε και
να βελτιώσετε με
ευκολία τις
φωτογραφίες σας.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
PHOTO EDITOR
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώ-
σεις επεξεργασίας εικόνας.
τι ΧΡειαΖεΣTε
7
Το δωρεάν πρόγραμμα Photo!
Editor. Κατεβάστε το από το
Mε μια ματιA
EΠIΠEΔO ΔYΣKOΛIAΣ
A
νάμεσα στα πολυάριθ-
μα προγράμματα επε-
ξεργασίας εικόνας
που κυκλοφορούν
στην αγορά και στο
Διαδίκτυο, ένας αρχάριος χρή-
στης πολλές φορές δυσκολεύ-
εται να βρει αυτό που θα καλύ-
ψει τις απαιτήσεις του και συγ-
χρόνως θα διαθέτει εύχρηστα
και κατανοητά εργαλεία.
Ωστόσο, αν ψάξετε καλά, θα
βρείτε εφαρμογές, όπως το
Photo! Editor, που έχουν σχε-
διαστεί γι’ αυτόν ακριβώς το
σκοπό. Το Photo! Editor έχει
πολύ εύχρηστο περιβάλλον,
καθώς και πολύ συγκεκριμένα
και κατανοητά εργαλεία, τα
οποία καλύπτουν τις περισσό-
τερες, αν όχι όλες, τις ανάγκες
επεξεργασίας ενός ερασιτέχνη
φωτογράφου. Επιπλέον, το
πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.
Αποτελείται ουσιαστικά από
έναν μεγάλο αριθμό ανεξάρτη-
των μεταξύ τους εργαλείων, τα
οποία εκτελούν εντελώς διαφο-
ρετικές εργασίες. Στην πραγ-
ματικότητα, μπορείτε να βρείτε
ανεξάρτητες μεμονωμένες
εφαρμογές, που κάνουν ακρι-
βώς την ίδια δουλειά με τα ερ-
γαλεία του Photo! Editor, αλλά
η συγκεκριμένη εφαρμογή τα
έχει συγκεντρώσει όλα μαζί για
να σας διευκολύνει.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσι-
μο από το
και αν και η τρέχουσα έκδοση
είναι παλιά (1.1 του 2008), δου-
λεύει κανονικά με όλες τις πρό-
σφατες εκδόσεις των Windows.
Το αρχείο εγκατάστασης είναι
πολύ μικρό (μόλις 7ΜΒ) και θα
κατέβει σε δευτερόλεπτα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Το Photo! Editor διαθέτει πο-
λύ φιλικό περιβάλλον εργα-
σίας, το οποίο αποτελείται από
τέσσερα βασικά μέρη. Επάνω
υπάρχει η μπάρα με τα εργα-
λεία, στην αριστερή πλευρά
δύο τμήματα που περιέχουν
τους φακέλους και τις εικόνες,
ενώ, τέλος, το μεγαλύτερο μέ-
ρος της επιφάνειας εργασίας
καταλαμβάνεται από την εικόνα
που κάθε φορά επεξεργάζε-
στε. Το μόνο που απαιτεί από
εσάς η εφαρμογή είναι να έχε-
τε αποφασίσει ποια βελτίωση ή
αλλαγή θέλετε να εφαρμόσετε
στην εικόνα σας. Στη συνέχεια,
επιλέγετε το κατάλληλο εργα-
λείο από την μπάρα στο επάνω
μέρος και βλέπετε το αποτέλε-
σμα. Το Photo! Editor διαθέτει
δέκα εργαλεία εντελώς ανε-
ξάρτητα μεταξύ τους. Τις πε-
ρισσότερες φορές, το επιλεγ-
μένο εργαλείο μπορεί να επε-
νεργήσει αυτόματα στην εικόνα
μας, αλλά αν το αποτέλεσμα
δεν μας ικανοποιεί ή θέλουμε
περισσότερες επιλογές, υπάρ-
χει και η δυνατότητα χειροκίνη-
της επέμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση, εμφανίζεται ένα
επιπλέον παράθυρο, το οποίο
έχει πάντα, κάτω δεξιά, το κου-
μπί View Tutorial. Αν το επιλέ-
ξετε, θα σας δείξει ένα εκπαι-