Page 14 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
14
SUCCESS STORIES
Π
ριν από τρία χρόνια, το 2011 μία νέα
εφαρμογή έκανε την εμφάνισή της στο
App Store. Το όνομά της TaxiBeat, και
πολλοί όταν την εγκατέστησαν (ήταν
δωρεάν) αναρωτιόντουσαν τι ακριβώς
κάνει. Η συγκυρία όμως ήταν τέλεια: το 3G ήταν
πιο φθηνό, ο περισσότερος κόσμος είχε ένα
smartphone, αλλά εκτός από Facebook, YouTube
και παιχνίδια, έλειπαν πραγματικά χρήσιμες
εφαρμογές για τον Έλληνα mobile χρήστη. Και
τότε ένας νέος επιχειρηματίας, ο Νίκος Δρανδά-
κης, έριξε την ιδέα της δημιουργίας ενός app
που θα συνδέει τους πολίτες με τους οδηγούς
ταξί. Φυσικά, όπως γίνεται πάντα, η ιδέα ήταν
βγαλμένη από τη ζωή και συγκεκριμένα σε ένα
μποτιλιάρισμα και στην αγωνιώδη προσπάθεια
εξεύρεσης ταξί. Το παν σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν είναι απλώς μία καλή ιδέα, αλλά να την υλο-
ποιήσεις και πρώτος. Άλλωστε, παρόμοια apps
υπήρχαν ήδη στο εξωτερικό με πρώτο και καλύ-
τερο το Uber, το οποίο ιδρύθηκε το 2009 και έχει
επεκταθεί πλέον σε όλο τον κόσμο. Κανείς όμως
δεν ενδιαφερόταν για την Ελλάδα και όποιος ήθε-
λε να φτιάξει μία τέτοια υπηρεσία έπρεπε να το
κάνει από την αρχή. Κάπως έτσι γεννήθηκε το
TaxiBeat, το οποίο πολύ γρήγορα βρήκε μεγάλη
ανταπόκριση τόσο από τους οδηγούς ταξί όσο
και από τους πολίτες. Άλλωστε, εκτός από την
ευκολία που προσφέρει το TaxiBeat, η φιλοσοφία
της υπηρεσίας έχει να κάνει με τη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρονται (και όλοι ξέρουμε
σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτό το πράγμα στη
χώρα μας). Το γεγονός και μόνο ότι ο πελάτης
μπορεί να γράφει κριτική και να βαθμολογεί τον
οδηγό αρκεί για να εκτοξευτεί η ποιότητα στα ου-
ράνια.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Οι υπεύθυνοι του TaxiBeat αντιλήφθηκαν γρή-
γορα την ευκαιρία που τους προσέφερε η εφαρ-
μογή τους και επεκτάθηκαν αμέσως εκτός
Ελλάδας. Πλέον, η εταιρεία έχει γραφεία σε πέ-
ντε χώρες και λειτουργεί σε έξι πόλεις: Αθήνα,
Ρίο ντε Τζανέιρο, Σάο Πάολο, Παρίσι, Πόλη του
Μεξικού και Νέα Υόρκη και, όπως αναφέρουν,
έρχονται κι άλλες πόλεις σύντομα.
Πολλοί θα αναρωτηθούν με ποιο κριτήριο επι-
λέχθηκαν οι συγκεκριμένες πόλεις (η πρώτη μά-
λιστα χώρα επέκτασης του TaxiBeat ήταν η Βρα-
ζιλία). Όπως αναφέρει ο Νίκος Δρανδάκης, ο
πρώτος λόγος επιλογής μιας νέας πόλης έχει
να κάνει με την ποιότητα των υπηρεσιών ταξί
που προσφέρονται. Εάν η ποιότητα είναι χαμη-
λή, η εφαρμογή TaxiBeat την αναβαθμίζει από
μόνη της. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η εται-
ρεία έλαβε αρχικά χρηματοδότηση από το
Openfund και αργότερα από το ευρωπαϊκό fund
Hummingbird Ventures, το οποίο έχει έδρα το
Λονδίνο, και όπως διαβάζουμε στο Internet, θα
τη χρηματοδοτήσει με 3 εκατομμύρια ευρώ.
Στη στήλη
αυτή θα
παρουσιάζουμε
κάθε μήνα
εταιρείες
τεχνολογίας που
κάνουν τη
διαφορά και
αντιστέκονται
στην κρίση.
Ωστόσο, εδώ δεν
θα βρείτε μόνο
startups, αλλά
και γνωστά
ονόματα του
χώρου που
συνεχίζουν
δυναμικά και με
επιτυχία στον
πολύπαθο
χώρο της
πληροφορικής
και της
τεχνολογίας.
TaxiBeaT
Ποιοτικές µετακινήσεις µε
τη βοήθεια του smartphone
Το TaxiBeat μάς βοηθά να βρούμε ταξί εύκολα ανά
πάσα στιγμή. Με τους χιλιάδες εγγεγραμμένους
οδηγούς στην Αθήνα, είναι σίγουρο ότι κάποιος θα
είναι δίπλα μας και διαθέσιμος. Αγγίζοντας επάνω
στο χάρτη, βλέπουμε ποιος είναι καθώς και τις
υπηρεσίες που προσφέρει.
Η νέα υπηρεσία του TaxiBeat μάς επιτρέπει να
δηλώσουμε την πιστωτική μας κάρτα και να
πληρώσουμε με αυτήν τη διαδρομή μας.
Επιπλέον, εκτός από διαδρομές, μπορούμε να
στέλνουμε ή να λαμβάνουμε δέματα.