Page 29 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
29
Το GADGET του μήνα
Έχουμε αναφέρει πολλές φορές τα πλεονεκτήματα του Android
στην τηλεόραση. Ακόμα όμως κι όσοι έχουν ήδη μία ολοκαίνουρ-
για smart TV θα εκτιμήσουν τις δυνατότητες ενός Android Media
Player, διότι προσφέρει πολύ περισσότερα σε πολύ χαμηλή τιμή.
Μπορεί οι σύγχρονες τηλεοράσεις να έχουν YouTube, Facebook
ή ακόμα και Skype κάποιες φορές, αλλά ποια προσφέρει e-mail,
ποια έχει full Browser (με υποστήριξη flash) και ποια σας επιτρέπει
να κατεβάσετε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια; Η απάντηση εί-
ναι «καμία»!
Με έναν Android Media Player, όμως, τα έχετε όλα αυτά και πο-
λύ περισσότερα, καθώς οι συσκευές αυτές παίζουν και όλων των
ειδών τα αρχεία.
Τα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν επιλέξετε είναι: η έκ-
δοση του λειτουργικού συστήματος (εάν αναβαθμίζεται ακόμα κα-
λύτερα), η ύπαρξη ή όχι ειδικού launcher, δηλαδή εύχρηστου
media player μενού (αν και μπορείτε να βάλετε όποιον launcher
θέλετε), η ενσωμάτωση ή όχι Wi-Fi, ενώ πολύ σημαντικό είναι να
έχει το αυθεντικό Google Play και όχι κάποια άλλη εφαρμογή/υπη-
ρεσία για κατέβασμα εφαρμογών.
Εάν μάλιστα έχει και μικρό μέγεθος και δεν είναι κανένα τερά-
στιο και ασήκωτο κουτί ακόμα καλύτερα. Όλα αυτά και πολύ πε-
ρισσότερα τα έχει το Android TV Dongle Dual της ισπανικής εται-
ρείας Energy Sistem, που μας έστειλε η ελληνική αντιπροσωπία
Γριβάκης
r).
Η μικροσκοπική αυτή συσκευή που μοιάζει με ένα συμβατικό
USB stick, υπόσχεται να φέρει το Google TV πιο κοντά στην πραγ-
ματικότητα.
Και πώς το κάνει; Απλώς συνδέοντας τη συσκευή σε μία θύρα
HDMI της τηλεόρασής σας, τη μετατρέπετε σε έναν Android
media player. Αυτό σημαίνει από τη μία ότι μπορείτε να αναπαρα-
γάγετε ό,τι αρχείο θέλετε και από την άλλη να απολαμβάνετε όλα
τα πλεονεκτήματα του Android στη μεγάλη οθόνη, όπως Internet
surfing, e-mail, apps κ.λπ.
Επανερχόμενοι στο θέμα του media player, θα πρέπει να πούμε
ότι, αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, η μικρή αυτή συσκευή
διαθέτει και θύρα USB, για σύνδεση εξωτερικού δίσκου, αλλά και
πληκτρολογίου, ενώ είναι σε θέση να παίζει τα αρχεία σας μέσω
δικτύου, αφού διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi. Μάλιστα, εκτός από
DLNA για streaming από το smartphone και το tablet, υποστηρίζει
και Miracast. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να στέλνετε την εικόνα
της συσκευής σας (αρκεί να έχει Android 4.2 ή ανώτερο) κατευθεί-
αν στην οθόνη της τηλεόρασης. Θέλετε τίποτε άλλο;
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ
Το Energy Android TV Dongle Dual διαθέτει διπύρηνο επεξεργα-
στή ARM Cortex A9 στο 1,6GHz και τετραπύρηνο επεξεργαστή
γραφικών Mali-400. Φορά το λειτουργικό σύστημα Android 4.2
Jelly Bean, ενώ η εταιρεία έχει εγκαταστήσει κι έναν απλό
launcher με μεγάλα εικονίδια, που παραπέμπουν στις βασικές λει-
τουργίες της συσκευής, όπως Media, Apps, Ρυθμίσεις κ.λπ, ού-
τως ώστε το περιβάλλον να μοιάζει περισσότερο με έναν κανονικό
Media Player. Δεν υπάρχουν οθόνες δεξιά και αριστερά, αλλά μό-
νο μία κεντρική, και πολύ καλώς κατά τη γνώμη μας, γιατί δεν
υπάρχει λόγος πολλαπλών οθονών σε μία τηλεόραση.
Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n, αλλά και
Bluetooth 4.0 για ασύρματη σύνδεση περιφερειακών.
Η εσωτερική μνήμη είναι 4GB, η RAM 1GB (DDR3), ενώ υπάρ-
χει και δυνατότητα εγκατάστασης κάρτας μνήμης
microSDHC/SDXC (έως 64GB), καθώς επίσης και σύνδεση εξωτε-
ρικών μέσων αποθήκευσης USB. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι εί-
ναι συμβατό με FAT/FAT32/NTFS. Ειδικά το NTFS είναι μία απα-
ραίτητη προσθήκη, μια και συνήθως το Android δεν υποστηρίζει
NTFS χωρίς root.
Στη θύρα USB μπορούμε να συνδέσουμε επίσης και πληκτρολό-
γιο/ποντίκι, ενσύρματο ή ασύρματο.
Τέλος, στο πακέτο υπάρχει και ένα τηλεχειριστήριο με έτοιμα
shortcuts για σημαντικές λειτουργίες όπως YouTube, Play Store,
Video, Web κ.λπ., ενώ υπάρχει και εξομοίωση λειτουργίας κέρσο-
ρα, όχι όμως με γυροσκόπιο, αλλά με απλή κίνηση τεσσάρων κα-
τευθύνσεων.
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Θα πρέπει να πούμε ότι το Android TV Dongle Dual είναι από τις
ελάχιστες Android TV συσκευές, η οποία έπαιξε τα πάντα χωρίς
να χρειαστεί αναβαθμίσεις, εγκατάσταση codecs και άλλα περίερ-
γα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτές οι συσκευές δεν θα
πρέπει να απευθύνονται σε γκουρού του Android, αλλά σε απλούς
χρήστες που απλώς τις συνδέουν στην τηλεόραση και αυτές παί-
ζουν όλα τα αρχεία από παντού και συνδέονται αυτόματα στο δί-
κτυο χωρίς πρόβλημα.
Ο ενσωματωμένος player του Android TV Dongle Dual παίζει
όλα τα αρχεία βίντεο που θα του βάλετε, υποστηρίζει ελληνικούς
υπότιτλους, ενώ στην περίπτωσή μας, ο ενσωματωμένος file
browser αναγνώρισε και τους κοινόχρηστους φακέλους του δικτύ-
ου μας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να παίξουμε βίντεο και μέσω
δικτύου.
Πάντως, εμείς συνιστούμε να εγκαταστήσετε έναν ξεχωριστό
player (κάτι που κάνουμε για όλες τις Android συσκευές, είτε πρό-
κειται για ένα Dongle είτε για ένα tablet), όπως τον BSPlayer ή τον
ΜΧPlayer. Και οι δύο προσφέρουν περισσότερες επιλογές από
τον ενσωματωμένο στη συσκευή και καλύτερη ποιότητα αναπαρα-
γωγής. Φυσικά, μια και η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι απλώς