Page 40 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
40
MOBILE WORLD
Τ
ον περασμένο Φεβρουάριο,
η MLS παρουσίασε τη νέα της ναυαρχί-
δα, το iQTalk Fingerprint, ένα premium
κινητό πέντε ιντσών με αισθητήρα δα-
χτυλικών αποτυπωμάτων. Η εταιρεία
έσπευσε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο μο-
ντέλο, χωρίς να το έχει έτοιμο ακόμα, προφα-
νώς για να προλάβει τις αντίστοιχες ανακοινώ-
σεις άλλων εταιρειών με παρόμοια τεχνολογία.
Τελικά το κινητό κυκλοφόρησε στα ράφια των
καταστημάτων δύο μήνες μετά κάνοντας αίσθη-
ση, όχι τόσο για την τεχνολογία που ενσωματώ-
νει όσο για την τιμή του. Το iQTalk Fingerprint,
λοιπόν, πωλείται ούτε λίγο ούτε πολύ στα 399
ευρώ, τιμή που κατά την ταπεινή μας γνώμη εί-
ναι υπερβολική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και του
ενσωματωμένου λογισμικού (και όλης της τεχνο-
γνωσίας που υπάρχει από πίσω) και των τεχνι-
κών χαρακτηριστικών της συσκευής.
Δεν γνωρίζουμε τη στρατηγική της εταιρείας
σχετικά με το μοντέλο αυτό και φυσικά δεν φα-
νταζόμαστε ότι θα «ξεπουλήσει». Η MLS έχει κυ-
κλοφορήσει μερικά πολύ καλά κινητά και tablets
με σωστές τιμές για τα δεδομένα της αγοράς
και την κατηγορία καταναλωτών στην
οποία απευθύνεται. Τα προηγούμενα
μοντέλα της MLS πήγαν πολύ καλά
στην αγορά και γενικά επικροτούμε
την προσπάθεια της εταιρείας να προ-
σφέρει καλές και φτηνές συσκευές
με λογισμικό προστιθέμενης αξίας
που δεν βρίσκεις αλλού. Φυσικά,
αναφερόμαστε στις φωνητικές λει-
τουργίες. Από την άλλη, όσο κι αν
η εταιρεία επιμένει ότι δεν πουλά-
ει συσκευές αλλά τεχνογνωσία,
έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία
αναγνώρισης φωνής, ένα κινητό
με την τιμή του Fingerprint δεν
μπορείς να μην το συγκρίνεις
με τα μεγαθήρια του χώρου.
Ας μην επεκταθούμε όμως
άλλο. Το πόσο θα πρέπει να
κοστίζει ένα smartphone είναι
μία μεγάλη κουβέντα και φυ-
σικά ισχύει για όλους ανεξαι-
ρέτως τους κατασκευαστές
(
συμπεριλαμβανομένων και των
θηρίων που λέγονται Apple και Samsung).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ας δούμε όμως τι έχει να μας προσφέρει το
νέο κινητό της MLS. Ξεκινώντας από τα τεχνικά
του χαρακτηριστικά, η οθόνη του είναι διάστα-
σης 4,8 ιντσών, τεχνολογίας Super Amoled One
Glass Solution, ενώ η επίστρωσή της είναι τύπου
Dragontrail Glass (το αντίπαλο δέος του Gorilla
Glass) για υψηλή αντοχή σε γρατζουνιές. Μάλι-
στα, το μοντέλο που είχαμε στη διάθεσή μας
διέθετε και ειδική ζελατίνα επάνω στην οθόνη
για ακόμα περισσότερη προστασία.
Η συσκευή ενσωματώνει τετραπύρηνο επε-
ξεργαστή MediaTek MT6589 στο 1,2GHz και δια-
θέτει 1GB RAM. Ο εσωτερικός του αποθηκευτι-
κός χώρος ανέρχεται στα 16GB, έχει υποδοχή
για κάρτες micro SD και το λειτουργικό του σύ-
στημα είναι το Android 4.2.1 Jelly Bean, ενώ σε
περίπτωση που αναρωτιέστε, διαθέτει κανονικό-
τατα όλες τις εφαρμογές της Google, όπως
Google Play, Gmail κ.λπ.
Η κεντρική κάμερα έχει ανάλυση 13
Megapixel με φλας και η μπροστινή 2 Megapixel.
Μπείτε στην ειδική
περιοχή «Κινητή τη-
λεφωνία και Smart-
phones» του forum
του περιοδικού
και μοιραστείτε
τις εμπειρίες σας από
το δικό σας κινητό.
Εκφράστε τις απορίες
σας, βρείτε λύσεις και
πείτε τη δική σας
γνώμη για ό,τι συμ-
βαίνει στο χώρο των
Smartphones.
H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ FORUM...
iPhone, Windows
Phone, Symbian,
Blackberry,
Android, Bada.
Το δικό σας
κινητό τι
λειτουργικό
σύστημα έχει;
Μήπως έχετε ένα
Smartphone και
δεν το ξέρετε;
Από αυτή τη
στήλη, θα
μαθαίνετε κάθε
μήνα όλα τα
συναρπαστικά
που συμβαίνουν
στο χώρο των
Smartphones.
MLS iQTALK F iNGERPRiNT
Η νέα ναυαρχίδα
της MLS