Page 70 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
70
ΑΦιεΡΩΜΑ
Τηλεφωνικές υποκλοπές
Η διάδοση των smartphones δημιούργησε καινούργια προβλήματα ασφάλειας, που όχι
μόνο επιτρέπουν την υποκλοπή των συνδιαλέξεων και των δεδομένων που διακινούνται,
αλλά και το γεωγραφικό εντοπισμό των συνδιαλεγόμενων.
H
παρακολούθηση των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων αποτελεί μία από τις
πιο συνηθισμένες και διαδεδομένες
μεθόδους συλλογής πληροφοριών, ενώ η
ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας
διευκόλυνε ακόμη περισσότερο την παρα-
κολούθηση των πολιτών. Σε θεωρητικό επί-
πεδο, η παρακολούθηση συγκεκριμένων
τηλεφώνων μπορεί να γίνει μονάχα κατό-
πιν δικαστικής απόφασης και σε αρκετές
χώρες του κόσμου οι εταιρείες που παρέ-
χουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπο-
χρεώνονται από το νόμο να βοηθήσουν τις
Αρχές στη διενέργεια των υποκλοπών.
Με τη διάδοση των έξυπνων κινητών τη-
λεφώνων και την επέκταση της χρήσης
τους σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κό-
σμου, οι υποκλοπείς βρήκαν ένα νέο και
πολλά υποσχόμενο πεδίο δράσης. Μαζί με
τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, οι εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας καταγράφουν μία σει-
ρά από πολύτιμα δεδομένα, όπως την ημε-
ρομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλή-
σης, την ταυτότητα του χρήστη που κάλεσε
και του χρήστη που αποδέχθηκε την κλή-
ση, καθώς επίσης και τον επίγειο σταθμό
που διεκπεραίωσε την τηλεφωνική επικοι-
νωνία.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν πρόσβαση
στα παραπάνω δεδομένα γνωρίζουν κατά
προσέγγιση και τη γεωγραφική τοποθεσία
των συνδιαλεγόμενων, ενώ η επέκταση
των δικτύων τρίτης και τέταρτης γενιάς
μειώνει σημαντικά τα περιθώρια σφάλμα-
τος, καθώς οι σταθμοί βάσης βρίσκονται
σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
Για να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη
ακρίβεια στους υπολογισμούς τους, οι
εταιρείες μπορούν να συνδυάσουν δεδο-
μένα από μία σειρά σταθμών βάσης που
περικλείουν το άτομο που παρακολουθεί-
ται. Έτσι, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη συ-
σκευή του χρήστη, έτσι ώστε να επικοινω-
νεί με δύο ή περισσότερους σταθμούς βά-
σης, και μετρώντας τις χρονικές διαφορές
στο σήμα, να βρουν με μεγάλη ακρίβεια
την ακριβή τοποθεσία του.
Η δυνατότητα αυτή δεν ανήκει στις βασι-
κές λειτουργίες των εταιρειών και θα πρέ-
πει να ενεργοποιηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτόν, δηλαδή για την παρακολούθηση.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Τα κινητά τηλέφωνα πρώτης γενιάς μπο-
ρούσαν εύκολα να γίνουν στόχοι παρακο-
λούθησης, χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευ-
τή ευρέως φάσματος.
Η αναλογική φύση του συστήματος θύμι-
ζε σε αρκετές περιπτώσεις τη λειτουργία
του απλού ραδιοφώνου και έτσι οι χρήστες
των κινητών τηλεφώνων δεν προστατεύο-
νταν καθόλου.
Αντίθετα, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
δεύτερης και τρίτης γενιάς χρησιμοποιούν
ψηφιακά, συμπιεσμένα σήματα και για το
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρακολουθεί κανείς ένα smartphone. Εάν αυτό γίνεται μέσω κάποιου backdoor που υπάρχει μέσα στο
κινητό –κάποιο app ή κάποια ρύθμιση εντός του λειτουργικού συστήματος–, μπορείτε να το αντιληφθείτε εγκαθιστώντας ειδικό λογισμικό
αντιπαρακολούθησης. Ένα τέτοιο είναι το SpyWarn
οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε Android. Το πρόγραμμα
διατίθεται δωρεάν στο Google Play και, όπως ισχυρίζεται ο κατασκευαστής του, χρησιμοποιεί ειδικούς αλγόριθμους προκειμένου να
εντοπίσει πιθανό spyware που κρύβεται μέσα στο κινητό σας χωρίς να το ξέρετε.