Page 2 - Freeware τ. 3

2
Editorial
IΔIOKTHΣIA: Compupress A.E.
Λοχ. Δεδούση1 & Μεσογείων 304, 155 62 Χολαργός, Tηλ.: 210 9238672, Fax: 210 9216847,
e-mail:
EKΔOTHΣ:
N.O. Mανούσος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Γ. Αθανασιάδης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Δ. Αδαμόπουλος, Π. Βόλλας
ΔIEYΘYNΣH MARKETING:
Λ. Tαλιαδώρου
ΔIEYΘYNΣH ΠAPAΓΩΓHΣ:
Z. Φίλο
ΔIEYΘYNΣH ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
Ν. Κατσιμπάρος
ΔIAΦHMIΣH:
Δ. Αλεξόπουλος
MARKETING:
Ι. Μανούσος, A. Bαρεντζή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:
Χ. Μαντούβαλος
ΣYNΔPOMEΣ:
Ι. Σιμήρη
ART DIRECTOR:
M. Λυμπέρη
YΠEYΘYNΟΣ D.T.P.:
B. Eυσταθίου
D.T.P./KAΛΛITEXNIKO:
Ε. Σωτηρίου, Ν. Αντωνιάδου, Δ. Μελένιος, Θ. Λαμπρινού
ΔIOPΘΩΣH:
A. Ματζαβίνου, Ν. Κωστάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛOΓIΣTHPIOΥ:
Π. Καρποδίνης
ΛOΓIΣTHPIO:
Ζ. Τούρλου
YΠEYΘYNH ΓPAMMATEIAΣ:
Α. Μπαλτσαβιά
NOMIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ:
I. Tζίφας
MONTAZ-EKTYΠΩΣH:
Kαραπαναγιώτης Α.Ε.
BIBΛIOΔEΣIA:
Γ. Κουκιάς
K
αλωσορίσατε στο τρίτο τρισδιάστατο τεύχος μας. Προσοχή! Δεν χρειάζονται
ειδικές οθόνες, hardware και γυαλιά για να διαβάσετε το περιοδικό, αλλά του-
λάχιστον τα γυαλιά θα τα χρειαστείτε εάν θέλετε να δουλέψετε με τα προ-
γράμματα της ενότητας 3D Stereo. Αυτό το τεύχος μας, λοιπόν, είναι αφιερω-
μένο στην τρίτη διάσταση που τόσο ακούμε και βλέπουμε γύρω μας. Αυτός ο
χώρος αναπτύσσεται με τρομακτικούς ρυθμούς, ενώ τα εξειδικευμένα προ-
γράμματα που προσφέρουν δυνατότητα προβολής –πόσω μάλλον μετατρο-
πής περιεχομένου σε 3D προκειμένου να προβληθούν από τις σύγχρονες τηλεοράσεις– εί-
ναι λίγα και πανάκριβα. Εμείς, ωστόσο, έχουμε συγκεντρώσει τα καλύτερα (και μοναδικά
από όσο ψάξαμε) δωρεάν προγράμματα τα οποία μπορούν να σας επιτρέψουν να μετατρέ-
ψετε μία δισδιάστατη εικόνα ή βίντεο σε τρισδιάστατη. Από την άλλη, εάν έχετε δύο λήψεις
του ίδιου θέματος (και πάλι εικόνα ή βίντεο), τα συγκεκριμένα προγράμματα τις μετατρέ-
πουν σε πραγματικό 3D αρχείο. Για να δείτε τα αριστουργήματά σας, το μόνο που χρειάζε-
στε είναι τα χρωματιστά γυαλιά.
Το δεύτερο μεγάλο μας θέμα αφορά στα ρομπότ. Μην πάει ο νους σας σε ταινίες τύπου «I
Robot» ή «Matrix», αναφερόμαστε στα οικιακά ρομπότ τύπου Lego Mindstorms τα οποία
μπορεί να αγοράσει κανείς με λίγες εκατοντάδες ευρώ. Αυτά τα ρομπότ συναρμολογούνται
εύκολα, ενώ το δυνατό σημείο τους είναι ότι επιδέχονται προγραμματισμό συμπεριφοράς
και δυνατοτήτων μέσω υπολογιστή. Για να προγραμματίσετε όμως το δικό σας ρομπότ θα
χρειαστείτε και το κατάλληλο πρόγραμμα. Εμείς σας προσφέρουμε τα δύο καλύτερα του εί-
δους, το Microsoft Robotics Developers Studio και το Robolab. Ειδικά το πρώτο είναι μακράν
το καλύτερο πρόγραμμα προγραμματισμού ρομπότ, το οποίο μάλιστα μπορείτε να το χρησι-
μοποιήσετε ακόμη και αν δεν έχετε κάποιο ρομπότ, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα πλή-
ρους εξομοίωσης του hardware, αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται. Το
πρόγραμμα είναι ιδανικό για να ξεκινήσετε την ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο τομέα.
Αυτόν το μήνα, σας προσφέρουμε επίσης και μία τεράστια συλλογή που απευθύνεται
στους ψηφιακούς φωτογράφους. Περιλαμβάνει τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα επεξερ-
γασίας, διαχείρισης, μετατροπών και βελτίωσης φωτογραφιών, ενώ στην ειδική κατηγορία
HDR, θα βρείτε εφαρμογές δημιουργίας φωτογραφιών δυναμικού εύρους.
Τέλος, αυτόν το μήνα φιλοξενούμε και το πρώτο πρόγραμμα αναγνώστη μας. Θα το βρεί-
τε στην κατηγορία Users. Περιμένουμε και άλλα τέτοια προγράμματα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά ανατρέξτε στη σελίδα 34.