Food Service τ. 148

από πλευράς του να συμμετέχει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα Τα πρώτα μηνύματα από την τουρι- στική αγορά δηλώνουν αισιοδοξία και ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων των ηλεκτρονι- κών συναλλαγών. Το κλίμα παραπέμπει στην τουριστική περίοδο του 2019, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξη- ση των εσόδων. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών και οι επιπτώσεις του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης σαφώς και επηρεάζουν τις φετινές προβλέψεις, μιας και δημιουργούνται απτές δυσκο- λίες στην αγορά. Το ζητούμενο όμως σχετίζεται άμεσα και με την ψυχολογία των επισκεπτών, που προέρχονται από έναν πρωτόγνωρο εγκλεισμό. Υπάρ- χει λοιπόν μεγάλο ενδεχόμενο πολλές προβλέψεις να μην επιβεβαιωθούν, ειδικά σε ό,τι αφορά στην εγκράτεια διακοπών λόγω ενεργειακής κρίσης. Επίσης, οι ίδιοι παράγοντες είναι αυ- τοί που μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογές των τουριστών σε επίπεδο κατανάλωσης σε κάθε προορισμό. Ο λόγος στους επαγγελματίες! Το Food Service συνομίλησε με επαγγελματίες του κλάδου της εστία- σης σε διαφορετικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, με στόχο να αποτυ- πώσουν οι ίδιοι την πραγματικότητά τους όπως τη βιώνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στο νησί της Τήνου μίλησε ο κ. Ευριπίδης Αποστολίδης, Restaurant Manager του εστιατορίου Μαραθιά, στον Άγιο Φωκά. «Ύστερα από ένα πο- λύ δυναμικό από τουριστική κίνηση και κατανάλωση Πάσχα, η σεζόν συνεχίζεται με ανοδική πορεία. Εκτός φυσικά από τους Έλληνες, εθνικότητες όπως Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Γερμανοί και Αμερικάνοι δίνουν κάθε χρονιά δυναμικό παρόν. Μια ομάδα τουριστών που κάνει πλέον πολύ αισθητή την παρουσία της είναι οι Digital Nomads, οι οποίοι μένουν όλο το χρό- νο στο νησί. Οι προβλέψεις για την πο- ρεία της σεζόν είναι αισιόδοξες σύμφωνα με τις υπάρχουσες κρατήσεις, οι οποίες έχουν φέτος διάρκεια, με την κίνηση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και το τέλος του φθινοπώρου». Όπως επισή- μανε ο διακεκριμένος ως Restaurant Manager of the Year στο θεσμό των FNL Best Restaurant Awards 2022 κ. Αποστολίδης: «Tο εστιατόριο στρατηγικά ανοίγει από νωρίς το χειμώνα, και όχι μόνο κοντά στο Πάσχα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν μεγαλύτερο χρόνο επαγγελματικής δραστηριότητας, απασχολώντας ως επί το πλείστον ντόπιους». Ξεχωριστή αναφορά πραγματοποιεί ο κ. Αποστολίδης και στο προσωπικό της επιχείρησης, αναδεικνύοντας την αξία της συνεχούς εκπαίδευσης: «Η Μαραθιά επενδύει ουσιαστικά στο προ- σωπικό της, φροντίζοντας μεταξύ άλλων και τη διαρκή κατάρτιση αυτού. Έτσι, υπάρχει η δυναμική της σταθερής ομά- δας και η εσωτερική ανέλιξη του εργαζό- μενου, γεγονός που βοηθάει στην ανά- πτυξη της επιχείρησης, σε συνδυασμό, φυσικά, και με άλλες πρακτικές οργάνω- σης και διαχείρισής της». Παρόμοια είναι η εικόνα σε επίπεδο αφίξεων σε έναν παραδοσιακά δημο- φιλή τουριστικό προορισμό, την Κρή- τη. «Ύστερα από 2 χρόνια είχαμε ένα δυ- νατό Απρίλη, με Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες, λόγω του Πάσχα των Καθολι- κών, με αρκετά υψηλή τη μέση κατανάλω- ση» επισημαίνει ο κ. Κώστας Ζαχαριάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης του Αγίου Νικολάου και ιδιοκτήτης των εστιατορίων Ble Κα- τσαρολάκια και Achinos στον Άγιο Νι- κόλαο. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο μή- να Μάιο και στις τουριστικές επιδό- σεις της περιόδου αυτής, λέγοντας: «Παραδοσιακά πρόκειται για ένα μήνα που στην περιοχή παρουσιάζει χαμηλές πληρότητες, για να δώσει τη σκυτάλη σε ένα δυνατό Ιούνιο». Σε ό,τι αφορά στην τουριστική αγορά της Ρωσίας, η οποία είναι μια σταθερή πηγή προέλευσης επισκεπτών για την περιοχή, αναφέρει: «Υπάρχει μια σχετική απώλεια ακόμα και για όσους βρίσκονται σε χώρες της Ευ- ρώπης. Όμως οι πελάτες υψηλού επιπέ- δου επισιτιστικών υπηρεσιών εκφράζουν την πρόθεση να έρθουν μέσω Τουρκίας και Κροατίας». 39 “ Τα πρώτα μηνύματα από την τουριστική αγορά δηλώνουν αισιοδοξία μετά την ανακοίνωση των προσωρινών στοιχείων των ηλεκτρονικών συναλλαγών.”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=