Page 97 - Linux_7

Basic HTML Version

Linux Inside
97
Συμμετοχή
Call for Papers Τα desktops μας
Ε
δώ στο «Linux Inside»
έχουμε βάλει ως στόχο να
καθιερωθούμε ως ένα κα-
θαρά ελληνικό ποιοτικό περιοδι-
κό που ασχολείται αποκλει-
στικά με το Linux, το
ελεύθερο λογισμικό και τον
ανοικτό κώδικα. Απευθυνόμα-
στε σε όλους όσοι αγαπούν και
χρησιμοποιούν το Linux και γε-
νικότερα το ανοικτό λογισμικό
είτε είναι επαγγελματίες, είτε,
εταιρείες είτε απλοί χρήστες,
ενώ στόχος μας είναι να αγκα-
λιάσουμε όλη την ελληνική κοινό-
τητα Linux. Για να το πετύχουμε
αυτό, προσφέρουμε βήμα έκφρασης σε κάθε developer ή χρή-
στη που συμβάλλει με τη δουλειά του στην ανάπτυξη ή/και στη
διάδοση του Linux και του ελεύθερου λογισμικού.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούμε με επιμονή ενδιαφέροντα και
πρωτότυπα άρθρα για δημοσίευση, κυρίως στο έντυπο περιοδι-
κό αλλά και για το www.linuxinside.gr. Ως πρωτότυπη ύλη εννο-
ούμε άρθρα τα οποία είναι πνευματικό προϊόν του συντάκτη (με
τη δική μας συμβολή, καθοδήγηση ή/και συνεργασία όπου χρει-
άζεται) και όχι μετάφραση από κάποιο ξένο άρθρο/wiki.
Αν και είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε οποιαδήποτε πρόταση ή
ιδέα για άρθρο, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις παρακάτω
θεματικές ενότητες που ταιριάζουν με τη θεματολογία του πε-
ριοδικού:
• Οδηγοί εκμάθησης
• Δοκιμές Εφαρμογών
• Πρωτότυπα projects
• Γλώσσες προγραμματισμού
• Χρήσιμα Tips & Tricks
• Ασφάλεια Υπολογιστών
• Παρουσιάσεις Διανομών
• Συγκριτικές Παρουσιάσεις
Εάν έχεις κάποια πρόταση για άρθρο, project ή οδηγό, στεί-
λε μας ένα e-mail στο editor@linuxinside.gr και θα χαρούμε να
την εξετάσουμε.
Η πρότασή σου θα πρέπει να περιλαμβάνει μερικά βασικά
στοιχεία:
• Τον τίτλο του άρθρου
• Εκτίμηση της έκτασής του σε σελίδες
• Ένα πολύ σύντομο βιογραφικό σου
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Το «επίπεδο» του άρθρου είναι στη δική σου ευχέρεια, αρκεί,
φυσικά, να είναι στο πλαίσιο όσων δημοσιεύουμε στο «Linux
Inside». Μόλις λάβουμε την πρόταση, θα την εξετάσουμε και
θα επικοινωνήσουμε μέσα σε λίγες ημέρες για τις λεπτομέρει-
ες. Φυσικά, το τελικό άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από στιγ-
μιότυπα ή εικόνες γιατί πολύ απλά «μία εικόνα, χίλιες λέξεις»…
Τέλος, έχε υπόψη ότι μπορεί να περάσουν αρκετοί μήνες από
τη στιγμή που θα μας στείλεις το τελικό κείμενο μέχρι τη δημο-
σίευσή του στο περιοδικό ή στο Web site.
Σ
το site του περιοδικού έχουμε δημιουργήσει μία ειδική
ενότητα, όπου μπορείτε να ανεβάζετε στιγμιότυπα από
την επιφάνεια εργασίας σας. Σκοπός είναι να αναδεικνύ-
ουμε σε κάθε τεύχος τα πιο καλαίσθητα και πρωτότυπα
desktops. Σε αυτό το τεύχος, επιλέξαμε τα εξής τρία:
O χρήστης sitinavra τρέχει Aptosid, την έκδοση
«Απάτη» (αμάν με τις κωδικές ονομασίες του
Sidux/Aptosid...). Στην επιφάνεια εργασίας έχει βάλει
ένα Linux Force wallpaper, ενώ δεξιά υπάρχουν
πλασμοειδή για πληροφορίες συστήματος,
εορτολόγιο, ειδοποιήσεις e-mails και καιρό.
Η επιφάνεια εργασίας της marlene, μίας από τις
παλαιότερες χρήστριες στο forum του «Linux
Inside», είναι ένα μινιμαλιστικό Linux Mint 11 Katya.
Με γραφικό περιβάλλον το παλιό καλό GNOME 2.x
βέβαια, custom εικονίδια και ένα πολύ όμορφο
wallpaper στην επιφάνεια εργασίας. Ούτε widgets,
ούτε τίποτε. Απλά πράγματα.
Η αγαπημένη διανομή του χρήστη CityBong φαίνεται
πως είναι το Ubuntu 11.10 με γραφικό περιβάλλον
Unity. Τα εικονίδια είναι αλλαγμένα σε σχέση με την
default έκδοση και στην επιφάνεια εργασίας
δεσπόζει ένα πολύ ωραίο wallpaper, που θυμίζει στο
γράφοντα ωραίες εποχές των adventures...