Mini Market & Μικρή Λιανική Νο 20

16 ειδήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Πάγωμα χρεών στον ΟΑΕΕ ζητά η ΕΣΕΕ Το ζήτημα των υψηλών ληξιπρόθε- σμων ασφαλιστικών εισφορών του πρώην ΟΑΕΕ, οι αρνητικές επιπτώ- σεις των οποίων εξακολουθούν να ταλανίζουν χιλιάδες επιτηδευμα- τίες, απασχόλησε στη συνάντηση του νέου Προεδρείου της ΕΣΕΕ, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, με επικεφαλής τον πρόεδρο, κ. Γιώργο Καρανίκα, με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσο Πετρόπουλο. Τονίστηκε πως μόνη πραγματική και βιώσιμη λύση αποτελεί η κατατεθείσα ήδη από το 2012 θέση της ΕΣΕΕ για «πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των χρεών στο ταμείο, η υιοθέ- τηση της οποίας θα προσφέρει αφενός ουσιαστική ελάφρυνση σε όσους θέλουν αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και σε όσους είναι εν ενερ- γεία ασφαλισμένοι αφετέρου σημαντικά έσοδα στον ΕΦΚΑ και στο ασφαλιστικό σύστημα. Παράλληλα, από πλευράς ΕΣΕΕ, τέθηκαν υπόψη του Υφυπουργού ζητήματα διαδικαστικού κυρίως χαρακτήρα, που δεν έχουν διευ- θετηθεί, λόγω γραφειοκρατικών κωλυσιεργιών, τα οποία, όμως, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Διαμεσολάβηση στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους Ειδική Ομάδα Εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων για την υιοθέτηση εφαρμογών διαμεσολάβησης στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους των φυσικών προσώ- πων συγκροτεί ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Η πρωτοβουλία του ΟΠΕΜΕΔ έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο για την υπό εξέλιξη διαδικασία αναμόρφω- σης του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση και ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Με αφορμή τη μελέτη για ευρεία τροποποίηση του ν. 3869/2010 και την υιοθέτηση νέων μοντέλων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, ο ΟΠΕΜΕΔ ενερ- γοποιείται, προτείνοντας την αξιοποίηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, με «οδηγό» τον κομβικό ρόλο τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επι- χειρηματικών οφειλών (ν. 4469/2017). Ο ΟΠΕΜΕΔ παραμένει σταθερός στην άποψη που έχει ήδη εκφράσει, ότι η Διαμεσολάβηση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και το πρότυπο για τον σχεδιασμό και την εφαρ- μογή ενός αποδοτικού κι ωφέλιμου για τον πολίτη σταδίου εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών. Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα αποτελέσουν τη βάση για τη συμμετοχή του ΟΠΕΜΕΔ και των εταίρων του στον δημόσιο διάλογο, που αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πληροφορίες: www.opemed.gr Παράταση ρύθμισης οφειλών εργατικής κατοικίας Παρατάθηκε μέχρι τις 25 Απριλίου 2019 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτή- σεων στο portal του Οργανισμού Απασχό- λησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr ) για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφει- λών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ), στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρη- σης κατοικίας. Η απόφαση δωδεκάμηνης παράτασης ελήφθη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με στόχο την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των δικαιούχων. Με αυτή την απόφαση, οι οικιστές θα μπορούν, επί- σης, να εξασφαλίσουν τη νέα ενιαία ανά την επικράτεια τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της παραπάνω προθε- σμίας, υπό προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους. Για τους δικαιούχους με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης που δεν έχουν υπο- βάλει αίτημα για υπαγωγή στις ρυθμίσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας παρέχεται η δυνατότητα, εντός εξαμήνου από την παρα- λαβή του τίτλου, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις. Οι ενδια- φερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρο- νική πλατφόρμα του portal του ΟΑΕΔ: Στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ» και στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρω- σης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=