Mini Market & Μικρή Λιανική Νο 20

8 ειδήσεις «Στροφή» στο ξίδι για τη Μινέρβα Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πιέ- σεις που δέχεται στο κανάλι του λαδιού, η εταιρεία «Μινέρβα» κάνει «στροφή», δίνοντας έμφαση σε εναλλακτικά προϊό- ντα, όπως το ξίδι, προχωρώντας ταυτόχρονα σε νέες παραγωγικές επεν- δύσεις στον κλάδο των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα ολοκλη- ρώθηκε η νέα επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά και τον εκσυγ- χρονισμό της γραμμής παραγωγής ΤΟΠ από τον Πειραιά στο Σχηματάρι, κίνηση που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και- νοτομιών, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων προϊόντων, όπως είναι το ελαιόλαδο, το βούτυρο, η μαργαρίνη, τα έλαια και το ξίδι. Επίσης, προχωρά σε δυναμικό λανσάρι- σμα δύο νέων προϊόντων ξιδιού. Το ξίδι με φράουλα και το ξίδι με πορτοκάλι εμπλουτίζουν τη γκάμα ΤΟΠ και χαρα- κτηρίζονται από φρουτένιο άρωμα κι υψηλή ποιότητα. Παράλληλα με το νέο λανσάρισμα ξεκινά κι η νέα συνεργασία της «Μινέρβα» με τη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η οποία υποστηρίζεται από διαφημιστική καμπά- νια. Η εταιρεία με τη δυναμική προώθηση των προϊόντων ξιδιού και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας της με νέα καινο- τόμα προϊόντα τα τελευταία χρόνια, στοχεύει σε ηγετικά μερίδια σε αυτή την κατηγορία. Εκατομμύρια ευρώ για κάνναβη στη Λάρισα και την Κόρινθο Σε ενάμιση χρόνο θα υπάρ- χει η πρώτη παραγωγή τελικού προϊόντος φαρμα- κευτικής κάνναβης, όπως αναφέρθηκε στην εκδή- λωση υπογραφής των πρώτων δύο αδειοδοτή- σεων μονάδων καλλιέργειας κι επεξεργα- σίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ενώ υπάρχουν άλλες 12 προτάσεις στο πλαίσιο της εξέτασης. Οι εταιρείες ΜΠΙΟΜΕΚΑΝΝ στη Λάρισα και ΜΠΙΟΠΡΟΚΑΝΝ στην Κόρινθο είναι οι δύο εται- ρείες που θα προχωρήσουν σε σχετική επένδυση ύψους 9,5 εκατ. ευρώ για την πρώτη εταιρεία και 12,5 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη, με 51 θέσεις εργασίας στην πρώτη περίπτωση και 66 στη δεύτερη. Έχουν κατατεθεί άλλοι 12 φάκελοι κι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν αδειοδοτηθεί όλοι και ότι, συνολικά, οι 14 άδειες θα περιλαμβάνουν 770 θέσεις εργασίας και συνολική επένδυση 185,2 εκατ ευρώ. Μάλιστα, η πρώτη επένδυση αφορά 11 στρέμματα και η δεύτερη 46 στρέμματα. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο για τέτοιου είδους επένδυση είναι τα 4 στρέμματα. Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί κι από πολύ μεγάλα ονόματα παραγωγής φαρμα- κευτικών προϊόντων κι αυτό συμβαίνει, διότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία κι εξοικείωση. Η νομοθεσία που έχει διαμορφωθεί είναι πλήρης κι επαρκής γι’ αυτού του είδους την παραγωγή κι εξασφαλίζει την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος «ελέγχοντας αυτούς που δίνεται η άδεια» από την πολιτεία. Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια, ενώ η διαδικασία προβλέπει ότι θα κατατίθεται νέος φάκελος για την άδεια λειτουργίας των εταιρειών. Η πολιτική, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά, είναι αρκετά αυστηρή και κάθε χρόνο θα γίνε- ται έλεγχος, για να διαπιστώνεται ότι δεν έχει αλλάξει η εικόνα της αδειοδότησης. Στόχος είναι όλη η παραγωγή να εξάγεται και, όταν αναδιοργα- νωθεί το κρατικό μονοπώλιο, θα ακολουθήσει η εσωτερική αγορά. «ΣΚΡΑΤΣ»: Δελτία των 100.000 ευρώ σε μίνι μάρκετ Μεγάλα έπαθλα χιλιάδων ευρώ έχει μοιράσει τον τελευταίο καιρό το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ «Σκρατς», αφού, εκτός από το μεγάλο νικητή, που κέρδισε το ποσό των 500.000 ευρώ στην Κοζάνη, άλλοι δύο παίκτες σε Κρήτη και Ναύπακτο αγόρα- σαν τυχερά δελτία και κέρδισαν από 100.000 ευρώ έκαστος. Το αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι τα τυχερά «Σκρατς» δεν αγοράστηκαν από κάποιο πρα- κτορείο του ΟΠΑΠ ή από πλανόδιους λαχειοπώλες, αλλά από μίνι μάρκετ και περίπτερα.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=