Οδηγός Προμηθευτών Ξενοδοχείων 2019

H Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες που φέρ- νουν σε αγαστή συνεργασία τα ξενοδοχεία με την ίδια την αγορά, καθώς εκτιμούμε πως οι εταιρείες που προμηθεύουν και εξοπλίζουν τα ξενοδοχεία, αποτελούν συμμάχους και υποστη- ρικτές της κάθε μονάδας. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας καλούνται να αντα- γωνιστούν ηχηρά ονόματα πόλεων άλλων χωρών και σε αυτή την προσπάθεια, όπλα στη μάχη του ανταγωνισμού αποτελούν η άριστη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκε- πτών, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των μονάδων και η ανανέωση του ξενοδοχειακού εξοπλι- σμού. Οι εταιρείες της αγοράς από την άλλη, είναι εκείνες που πρέπει να μας ενημερώνουν συνε- χώς για τις νέες τάσεις, για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να μας βοηθούν στις τελικές επι- λογές, ενώ παράλληλα, αναμένουμε από αυτές σταθερή σχέση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητα, εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε μονάδας και τεχνική υποστή- ριξη, όποτε αυτό απαιτείται. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΠΡOΕΔΡΟΣ ΕΞΑΑΑ Όπλα στη μάχη του ανταγωνισμού αποτελούν η άριστη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των μονάδων και η ανανέωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=