Page 141 - PCM272

Basic HTML Version

141
PC Master
έναν επαγγελματία gamer στο
να κάνει μία κάποια «καριέρα»
είναι συγκεκριμένες, δύσκολες
και σχεδόν ακραίες. Απαιτού-
νται αφοσίωση, επιμονή και
πολύς χρόνος, επαφές με εξω-
τερικό και χορηγούς, αλλά και
τύχη. Προτείνουμε προσγείω-
ση, ψυχραιμία και χαμηλότερες
προσδοκίες. Σκοπός είναι να
περνάς καλά και να διασκεδά-
ζεις, αλλά και να μην παραμε-
λείς άλλες πτυχές της ζωής
σου!
ZHTΩ ΤΑ ΜΙΚΡΑ!
Αγαπητό επιτελείο υπερσυ-
ντακτών, έχω παρατηρήσει
τους τελευταίους μήνες (ίσως
και τον τελευταίο χρόνο) μία
φοβερή, εκπληκτική υπερστρο-
φή σε τίτλους λίγο πιο
underground και εναλλακτι-
κούς, σε παιχνίδια που δεν δια-
φημίζονται και δεν εκπροσω-
πούνται και τα οποία διατίθε-
νται κυρίως μέσω Steam ή και
άλλων υπηρεσιών. Θέλω πραγ-
ματικά, μέσα από την καρδιά
μου, το συκώτι μου, το νεφρί
μου, το μεδούλι μου, να σας
ευχαριστήσω!
Δεν κρύβω ότι έχω αραιώσει
τα πολλά περιοδικά εδώ και
αρκετά χρόνια και ότι, ειδικά
για PC gaming και παιχνίδια,
δεν ενημερωνόμουν από έντυ-
πα, καθώς (για κάποιον άγνω-
στο λόγο) έριχναν πολύ «σνο-
μπάρισμα» σε τέτοια παιχνίδια.
Φανταζόμουν ότι ίσως έχει να
κάνει με υποστήριξη των «με-
γάλων» τίτλων που διαφημίζο-
νται στο περιοδικό.
Σας βγάζω λοιπόν το καπέλο
για παρουσιάσεις τίτλων όπως
Avernum, Grimrock, Shank, αλ-
λά και για την επιλογή
adventures (νομίζω ότι υπεύ-
θυνος σε αυτά είναι πλέον ο
Καρκαλέμης), που είναι πολύ
προσεκτικές και δείχνουν παι-
χνίδια που δεν ξέρει ο πολύς
κόσμος. Πολύ ψαγμένη δου-
λειά πραγματικά και αξίζουν
συγχαρητήρια. Συνεχίστε την
καλή δουλειά!
Ζ.Τ.
Φίλε Ζώη, σε ευχαριστούμε
για τα καλά λόγια σου. Αυτή η
στροφή σε μικρότερους τίτ-
λους έχει γίνει εδώ και αρκετά
χρόνια, πολύ απλά επειδή… τη
στροφή την έκανε ο κόσμος.
Είμαστε αναγκασμένοι να ακο-
λουθούμε τις τάσεις, να τις
Αγαπητό περιοδικό,
Πολλά συγχαρητήρια για την εξέλιξή σας – αν και είμαι νέος
αναγνώστης θεωρώ ηρωική την προσπάθειά σας να κρατηθείτε
σύγχρονοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το γράμμα μου έχει
να κάνει με… απωθημένα, αλλά και με απορία. Χαμός γίνεται
με το Diablo 3, εδώ και χρόνια φυσικά, αλλά τώρα που φτάσα-
με στο λανσάρισμα, έχω βαρεθεί να βλέπω αυτό το παιχνίδι να
μονοπωλεί τις συζητήσεις. Δεν καταλαβαίνω το νόημα: η δική
μου επαφή έχει να κάνει μόνο με το πρώτο παιχνίδι της σει-
ράς. Έπαιξα τα πρώτα επίπεδα με ενδιαφέρον, αλλά μετά από
λίγο είδα ότι είναι απλά μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία.
Όσο κατέβαινα στα πιο κάτω επίπεδα, περίμενα κάτι να αλλά-
ξει, να γίνει πιο ενδιαφέρον, αλλά αλίμονο: απλά βαράς, χτυ-
πάς, μαζεύεις αντικείμενα και χρυσό και πας παρακάτω. Πού εί-
ναι η εγκεφαλική πρόκληση; Πού είναι το βαθύ και ενδιαφέρον
gameplay; Πώς γίνεται τόσο πολύς κόσμος να πίνει στην υγεία
της Blizzard όταν αυτή έχει απλά δημιουργήσει ένα αέναο,
ατέρμονο και επαναλαμβανόμενο μπαράζ από mouse clicks;
Φιλικά,
Στέφανος Γκ.
Γεια σου, Στέφανε! Αν και είναι ορθά τα γραφόμενά σου,
υπάρχει μία λέξη που απλά εξηγεί την κατάσταση και βάζει τα
πάντα στη θέση τους: γούστο. Είναι θέμα γούστου. Το Diablo
είναι όντως ένα απλό παιχνίδι στον πυρήνα του gameplay και
γίνεται εθιστικό σε πολύ κόσμο, επειδή ακολουθεί μία απλή
συνταγή: μαζεύεις experience, ο χαρακτήρας σου γίνεται ισχυ-
ρότερος, μαζεύεις καλύτερα όπλα, γίνεσαι ακόμα ισχυρότερος
και αντίστοιχα οι εχθροί γίνονται δυσκολότεροι. Είναι ο κορμός
κάθε role-playing game. Παράλληλα, υπάρχει ο παράγοντας
του «τυχαίου», με τις πίστες να σχεδιάζονται διαφορετικές κά-
θε φορά, ενώ το μεγάλο δόλωμα είναι το σύστημα του
random-loot. Ο ψυχολογικός εξαναγκασμός σε αυτή την πτυ-
χή του gameplay είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι ίσως φαντά-
ζεσαι: ο παίκτης ουσιαστικά παίζει έναν… κουλοχέρη σε κάθε
τερατάκι που σκοτώνει και περιμένει να πέσει ένα σπάνιο αντι-
κείμενο που θα τον κάνει ισχυρότερο. Με κάθε κλικ, τραβάει
μία κάρτα: αυτό και μόνο είναι ικανό να κρατήσει έναν… τζο-
γαδόρο εθισμένο για πολύ καιρό. Το περιτύλιγμα επίσης βοη-
θάει: τα παιχνίδια της Blizzard είναι πάντα πολύ όμορφα, με
υψηλά production values, χορταστικά σε γραφικά και ήχο.
Εγκεφαλική πρόκληση, πάντως, αν αυτό θες να βιώνεις με
τα παιχνίδια σου, απλά δεν πρόκειται να βρεις. Πώς να το κά-
νουμε: κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ταυτότητα και στόχους…
Το Diablo 3 όχι μόνο δεν στοχεύει στο να σε προκαλέσει εγκε-
φαλικά, αλλά έχει μάλλον καταπραϋντική δράση! Οπότε μην
μασάς: άσε τους άλλους να κάνουν τα δικά τους κι εσύ απλά
μείνε σε τίτλους που σε ευχαριστούν, με γρίφους, πλοκή και
βάθος. Περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα!
ΕΛΕΟΣ ME TO DIABLO!
H EΠIΣTOΛH TOY MHNA
Το Diablo δεν φημίζεται για το εγκεφαλικό του gameplay, είναι αλή-
θεια!
Μην περιμένετε να βγάλετε λεφτά από το gaming τόσο εύκολα…