Page 16 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
16
Ο Tim Schafer είναι το
θύμα…
Α
ς ξεκινήσουμε αυτήν την παράξενη είδη-
ση με ένα μικρό μάθημα ιστορίας: Μια
φορά κι έναν καιρό, το μακρινό 1998, η
Stainless Games έβγαζε το Carmageddon 2,
το sequel ενός πολύ προκλητικού και αιμα-
τηρού racing. Το Carmageddon ήταν ένα
κάφρικο παιχνίδι όπου απλώς σκοτώνατε
κόσμο με το αυτοκίνητό σας και είχε συζη-
τηθεί πολύ η βία που περιείχε, παρ’ όλα αυ-
τά, τα πήγαινε καλά στις πωλήσεις. Εκείνη
τη χρονιά μάλιστα, πλησίασε πολύ την κο-
ρυφή στη λίστα πωλήσεων, αλλά έχασε για
ελάχιστα κομμάτια την πρωτιά! Στο θρόνο
των πωλήσεων καθόταν το Grim Fandango,
το εκπληκτικό adventure του Tim Schaffer.
Μάλιστα, ο Neil Barnden (συνιδρυτής της
Stainless) επιμένει ακόμα και σήμερα ότι η
διαφορά μεταξύ των δύο ήταν απίστευτα μι-
κρή (περίπου 40 κομμάτια δηλαδή!).
Το μίσος της Stainless έκαιγε τόσα χρόνια…
και σήμερα γινόμαστε μάρτυρες της εκδίκη-
σης! Στο Kickstarter, η Stainless έχει αρχί-
σει ένα φιλόδοξο εγχείρημα, την επαναφο-
ρά του παιχνιδιού της με τίτλο Carmaged-
don: Reincarnation. Στο site προώθησης
λοιπόν, καθόλου τυχαία, βιαιοπραγούν εις
βάρος του Tim Schafer, όχι μία και δύο, αλ-
λά τρεις φορές. Στο βίντεο που χρησιμοποι-
είται, ο Schaffer ισοπεδώνεται κάτω από τις
ρόδες ενός αυτοκινήτου. Η μορφή του επί-
σης χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για το
πακέτο Fatal Immortality, ένα δώρο που
κερδίζει όποιος δώσει 1.000 δολάρια στο
project, με το οποίο θα μπορέσει να βάλει
στο παιχνίδι τη μορφή ενός αληθινού αν-
θρώπου που θέλει. Τέλος, στο site της
Stainless Games υπάρχει το πρόσωπό του
στον προφυλακτήρα ενός φορτηγού. Έβγα-
λαν το άχτι τους οι άνθρωποι. Το Reincarna-
tion ζητά 400.000 δολάρια για να φτιαχτεί
και θα ακολουθεί τη γνωστή συνταγή του
«πατήστε ανθρώπους και αγελάδες και απο-
φύγετε τους τρελούς οδηγούς». Αυτά όλα
τα πειράγματα, βέβαια, έγιναν αποδεκτά με
χιούμορ από τον ίδιο τον Schaffer, ο οποίος
τα σχολίασε καυστικά μέσω Twitter.
ΤΟ CARMAGEDDON
ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ
PC
matrix
Η
Konami ανακοίνωσε τα έσοδα του
έτους και η μεγάλη έκπληξη προ-
έρχεται από τα social games της
που σχεδόν διπλασίασαν τον ετήσιο τζίρο
(223 εκατομμύρια ευρώ). Η Konami φυσι-
κά δεν περίμενε τέτοια νούμερα και η
προσοχή της στρέφεται στα social games,
σε σημείο μάλιστα να αναφέρεται και μία
πιθανή συνεργασία με τη Zynga! Ενδεικτι-
κοί τίτλοι είναι το Dragon Collection (στο
Gree), το Sengoku Collection (στο
Mobage) και το Professional Baseball
Dream Nine (σε Gree και Mobage), ενώ
υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια εγ-
γεγραμμένοι παίκτες συνολικά στους τίτ-
λους. Η σειρά Pro Evo Soccer έπεσε από
7,5 εκατομμύρια κομμάτια σε 6,4 μέσα σε
ένα έτος, ενώ τα έσοδα από social
networking services αυξήθηκαν από το
12% των συνολικών εσόδων για την εται-
ρεία στο 26%.
Εκπρόσωπος της εταιρείας είπε: «Με
την εξάπλωση των Smartphones και των
tablet PCs σε όλο τον κόσμο, αλλά και
την αυξανόμενη δημοτικότητα των social
networking services (SNS), τα μέσα διά-
θεσης παιχνιδιών συνεχίζουν να γίνονται
πιο ποικίλα, ενώ αυξάνονται οι ευκαιρίες
προσέγγισης σε ένα μεγαλύτερο κοινό
παικτών. Σε αυτό το υπόβαθρο, πιστεύ-
ουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τις
διεξόδους των παιχνιδιών της Konami,
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και ανα-
πτύσσοντας την επιχείρηση γύρω από το
περιεχόμενο του παιχνιδιού. Σκοπεύουμε
να ανακαλύψουμε νέους τρόπους παιχνι-
διού που θα ταιριάζουν σε κάθε τεχνολο-
γία. Θα συνεχίσουμε στο μέλλον να διευ-
ρύνουμε την γκάμα παιχνιδιών αξιοποιώ-
ντας ό,τι μέσα παραγωγής, ειδίκευσης
και πόρων έχουμε ήδη μαζέψει, αλλά πα-
ράλληλα θα υποστηρίζουμε ένα μεγάλο
εύρος τεχνολογιών και θα αναπτύσσουμε
νέες πλατφόρμες όπως ο εφοδιασμός
υλικού στη Zynga. Στο game software θα
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στην
παγκόσμια ανάπτυξη, αξιοποιώντας το
know-how που έχουμε στην Konami και
παράλληλα θα εκμεταλλευόμαστε το
ήδη υπάρχον υλικό μεγάλων τίτλων, σε
πιο στοχευμένο όμως επίπεδο.»
Με λίγα λόγια, περιμένουμε επίθεση
Pro Evo σε applications και social
gaming!
Η Konami το
γυρνaει σε social;
Πτώσεις στο PES και στα κανονικά games