Page 24 - PCM272

Basic HTML Version

NIΨΟΝ
NIΨΟΝ
του Χρήστου «Kuv» Κουβόπουλου
kouvopoulos@compupress.gr
T
ο ότι οι servers της Blizzard κλονίστηκαν με το
πρώτο κύμα των logins, η απλοποίηση στους μη-
χανισμούς, η τιμολογιακή πολιτική του προϊόντος
και το γεγονός ότι πρέπει να είστε on–line για να παίξετε
ουσιαστικά ένα single-player παιχνίδι, είναι θέματα που θα
απασχολήσουν το mega-review του μήνα. Αυτό που ξε-
φεύγει από τα στενά πλαίσια της κριτικής/παρουσίασης
ενός τίτλου έχει να κάνει με τον αντίκτυπο στη βιομηχα-
νία της «κίνησης-ματ» που έκανε η Activision Blizzard με
το real-money transaction σύστημα.
Βλέπετε, εδώ και πολύ καιρό με το Diablo 2 η Blizzard
είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο γιγαντώθηκε στο
World of Warcraft: την παράνομη μεταπώληση ψηφιακών
αγαθών. Σύμφωνα με το User Agreement, εκείνο το τερά-
στιο κατεβατό, με το οποίο συμφωνείτε πριν αρχίσετε να
παίζετε (και το οποίο κανείς δεν διαβάζει), όλα τα αντικεί-
μενα που κερδίζει ο χαρακτήρας σας σε ένα παιχνίδι, δεν
ανήκουν σε εσάς, αλλά αποτελούν ιδιοκτησία της Blizzard
και δεν πρέπει να μεταπωλούνται σε άλλους παίκτες. Αυ-
τό φυσικά, όχι μόνο το αγνοούν όλοι, αλλά αποτελεί και
επάγγελμα για πολλούς: ολόκληρες φάμπρικες στήνονται
με παίκτες που μαζεύουν και πωλούν ψηφιακά αγαθά.
Όχι, δεν είναι ευχάριστη απασχόληση: ιστορίες από κινεζι-
κές φάρμες, όπου πιτσιρικάδες παίζουν 10 ώρες World of
Warcraft για να πληρωθούν με μία κούπα ρύζι, δεν είναι
υπερβολικές. Το αφεντικό μαζεύει τον «χρυσό» που μα-
ζεύουν οι κατάκοποι goldfarmers, τον διοχετεύει σε πα-
ράνομα sites και από εκεί, βρίσκουν το δρόμο τους στον
«πλούσιο, χοντρό λευκό» που δεν έχει πρόβλημα να δώ-
σει
10 για να κερδίσει πλαγίως το προβάδισμα των
100.000 χρυσών νομισμάτων (ποσό που θα του έπαιρνε
ώρες παιχνιδιού για να μαζέψει).
Από την άλλη μεριά, το Battle.net είναι δωρεάν υπηρε-
σία. Η Blizzard δεν θα μπορούσε να το αναγάγει στα πλαί-
σια ΜΜΟ και να ζητάει μηνιαία συνδρομή από τους παί-
κτες – θα ήταν αυτοκτονία! Ωστόσο, τα μηνιαία έξοδα συ-
ντήρησης ενός Battle.net είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ ό,τι
φαντάζεστε: τα πανάκριβα μηχανήματα που δουλεύουν
μέρα–νύχτα, το προσωπικό υποστήριξης και η όλη υποδο-
μή για ένα on–line παιχνίδι που παίζουν εκατομμύρια παί-
κτες, είναι δυσβάσταχτα. Υπολογίζοντας ακόμα και τα αρ-
χικά έσοδα των πωλήσεων, έχουμε μετά μία ακατάσχετη
μηνιαία αιμορραγία, καθώς το Diablo 3, μετά από ένα διά-
στημα, ουσιαστικά όχι μόνο δεν θα έβγαζε άλλα λεφτά
για την Blizzard, αλλά θα την έβαζε μέσα.
Μέχρι που κάποιος κύριος (που μάλλον θα πήρε ένα τε-
ράστιο bonus) σκέφτηκε τον εξής… σμπάρο για δύο τρυ-
γόνια: αντί να γίνεται η «παράνομη» κίνηση αγαθών και
χρυσού από sites όπου ο χρήστης κινδυνεύει και από απά-
τες, malware και κλοπή δεδομένων, γιατί να μην ενσωμα-
τωθεί ένα ασφαλές, προβλεπόμενο σύστημα μέσα στο Di-
ablo 3, το οποίο, μάλιστα, θα κρατάει για τη μαμά Blizzard
και ένα πολύ μικρό ποσό από τις real-money transactions;
Αντί να μπεις στο diablogold.com (που μπορεί να κολλή-
σεις ιό, keylogger ή απλά να χάσεις τα λεφτά σου) για να
αγοράσεις ένα σπαθί για 1 ευρώ, θα δώσεις αυτό το ευρώ
στον παίκτη που το πουλάει, θα πάρεις το σπαθάκι σου με
ασφάλεια και σιγουριά… και η Blizzard θα βγάλει ένα 0,05.
Νομίζω ότι είναι ο πιο πετυχημένος «σμπάρος» που υπήρ-
ξε ποτέ και που επιβραβεύει στο μέγιστο βαθμό το ρητό
«if you can’t beat ‘em, join ‘em»! H νομιμοποίηση και ο εν-
στερνισμός των real-money transactions (και μάλιστα από
μία εταιρεία σαν την Activision-Blizzard) αποτελεί ορόση-
μο, είτε για καλό είτε για κακό.
Πάντως, ως υποσημείωση, μην περιμένετε να βγάλετε
λεφτά παίζοντας Diablo 3: για καθέναν από εσάς που θα
παίξει μία ωρίτσα για να πέσει κανένα καλό loot, υπάρ-
χουν 1.000 goldfarmers που παίζουν 18 ώρες κάθε μέρα,
εφτά μέρες την εβδομάδα, και οι οποίοι απλά προσπα-
θούν να γεμίσουν το στομάχι τους…
PC
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ
ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ
PC Master
24
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΜΠΑΡΟΣ EVER!
To πιο hot topic του μήνα είναι, φυσικά, ο κυρ-Diablo που φιγουράρει στο
εξώφυλλο. Όχι γιατί είναι ένα παιχνίδι που περιμένει πολύς κόσμος εδώ και 12
χρόνια, αλλά επειδή δημιουργεί ένα περίεργο ιστορικό που κανείς δεν ξέρει πώς
θα μας επηρεάσει στα επόμενα χρόνια: νομιμοποιεί και ενστερνίζεται το μέχρι
τώρα παράνομο goldfarming.
Μία θλιβερή ει-
κόνα πιτσιρικά-
δων goldfarm-
ers…