Page 46 - PCM272

Basic HTML Version

trouble@compupress.gr
Π
ώς αλλάζουν οι καιροί και οι
καταστάσεις… Κάποτε τα παι-
χνίδια ζητούσαν κάθε τρεις και
λίγο αναβάθμιση, προκειμένου να
μπορούμε να τα απολαμβάνουμε στο
έπακρο. Κάποτε το να παίζεις σε ανά-
λυση 1.920x1.080 θεωρούνταν υπερ-
βολή και πολυτέλεια. Κάποτε οι δυ-
νατές VGAs κόστιζαν ένα μηνιάτικο
και αποτελούσαν άπιαστο όνειρο. Κά-
ποτε η ATi κυνηγούσε την nVidia σε
επιδόσεις και, μην μπορώντας να την
ανταγωνιστεί στα ίσια, έστρεφε το
βλέμμα της στη mid-range κατηγορία
καρτών. Όλα αυτά συνέβαιναν κάπο-
τε και σε διαφορετικές χρονικές πε-
ριόδους. Δυστυχώς, όμως, το λανσά-
ρισμα της σειράς HD7000 επανέφερε
στο παρόν μία από τις καταστάσεις
αυτές και συγκεκριμένα την τρίτη.
Μέσα στη δυσμενή οικονομική κατά-
σταση που βιώνουμε, η ATi αποφάσισε
να τιμολογήσει πολύ υψηλά τις
HD7850 και HD7870. Εκεί που μέχρι
πριν από λίγο καιρό μπορούσαμε να
χαιρόμαστε που οι HD6850 και
HD6870 κάθε άλλο παρά οικονομικά
απρόσιτες ήταν, η νέα σειρά μας κόβει
απότομα την όρεξη. Και καλά όσο
υπάρχουν οι προκάτοχοί τους στην
αγορά. Μετά τι θα γίνει; Tα
190 που
ζητούσε η HD6870 ξαφνικά έγιναν
360 για την HD7870! Γιατί τέτοια
χαώδης διαφορά στην τιμή; Ύστερα
προκύπτει κι ένα άλλο ερώτημα: αυ-
τός που διαθέτει έως
200 γιατί θα
πρέπει να βολευτεί με μία HD7750/
HD7770, που δεν είναι και τόσο ικανο-
ποιητική σε επιδόσεις ή να αγοράσει
VGA προηγούμενης γενιάς; Τόσο εύκο-
λα ξέχασε τη μεσαία αγορά η ATi; Μή-
πως καβάλησε το καλάμι ή ενδεχομέ-
νως η μαμά εταιρεία, AMD, προσπαθεί
να αντισταθμίσει τη ζημιά των
Bulldozer επεξεργαστών με αυτόν τον
τρόπο; Η λύση ακούει στο όνομα
nVidia και τώρα, περισσότερο από πο-
τέ, είναι αναγκαία η ουσιαστική αντεπί-
θεσή της, από άποψης τόσο επιδόσε-
ων όσο και τιμών στα προϊόντα της.
Κόκκινη κάρτα στην κόκκινη εταιρεία…
Μάνος «manos426f» Καρκαλέμης
manos426f@hotmail.com
PC Master
46
GAMING PC
Akasa Freedom X-one (το
αγόρασα το 2011), PSU Corsair TX 750w, M/B
Gigabyte P67X-UD3-B3, CPU i7 2600k, VGA
Sapphire HD6970, RAM 2 x 4GB Corsair
Vengeance (τις έχω αγοράσει κιόλας), HDD
1TB (μάλλον Western Digital θα είναι), Sony
Blu-ray player
Αγαπητό «PC Master», πήρα
την απόφαση να γράψω για
να με βοηθήσεις να διαλέξω
τα κατάλληλα εξαρτήματα για το PC
μου. Θα ήθελα να μου πεις αν όλα αυτά
είναι συμβατά μεταξύ τους.
Υ.Γ.: Tο τροφοδοτικό μπορεί να δώσει το
απαιτούμενο ποσό ρεύματος στην κάρτα;
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης
karamouzistakis@yahoo.gr
Όλα τα
εξαρτή-
ματα εί-
ναι απολύτως συμ-
βατά μεταξύ τους
και συνεργαζόμενα
θα δημιουργήσουν
ένα πραγματικά πο-
λύ ισχυρό σύστημα.
Έχω όμως να κάνω
μία παρατήρηση–
πρόταση, από τη
στιγμή που –αν κα-
τάλαβα καλά– τη
VGA δεν την έχεις
αγοράσει ακόμη και
προτίθεσαι να δια-
θέσεις το απαραίτη-
το ποσό για την
απόκτησή της. Η χα-
μηλότερη τιμή στην
οποία εντοπίζεται
(πάντα μιλώντας για
την ελληνική αγορά)
είναι τα
370. Με λιγό-
τερα από αυτά τα χρή-
ματα μπορείς να προμη-
θευτείς τη νέα HD7870.
Προσωπικά θα την προτιμούσα, καθώς,
απ’ ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις, η σειρά
HD7800, από άποψη επιδόσεων, είναι σα-
φώς πιο κοντά στη σειρά HD7900 παρά
στην HD7700.
Υ.Γ.: Όποια κι αν προμηθευτείς τελικά, το
τροφοδοτικό δεν θα έχει πρόβλημα να
την «ταΐσει» επαρκώς.
ΑΠEΛΠIΣΜΕΝΟΣ BLACK
OPS GAMER!
Intel i5-760 2,8GHz, 4GB
RAM Kingston HyperX 1.600MHz DDR3, M/B
H55M-UD2H, GPU Asus HD6870 1GB, PSU
600Watt LC, Windows 7 32-bit, HDD 320GB
Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, θα
ήθελα να σας συγχαρώ για
την πολύ καλή δουλειά σας
και το εξαίρετο περιοδικό σας! Όπως θα
καταλάβατε, είμαι κι εγώ ένας από τους
εκατοντάδες καμένους του
COD: Black ops. Το πρόβλη-
μά μου ξεκίνησε όταν ανέ-
βασα το resolution και τα
details του παιχνιδιού τέρ-
μα. Από εκεί και πέρα, όλα
μου πάνε στραβά στο παι-
χνίδι. Κάθε φορά που πάει
να φορτώσει ένα map, με
πετάει από το παιχνίδι με
fatal error. Έχω αλλάξει
άπειρες φορές τα details
του παιχνιδιού, αλλά τίπο-
τα. Έχω απεγκαταστήσει
και εγκαταστήσει το παι-
χνίδι μέσω Steam, και πά-
λι τίποτα. Διέγραψα και
πέρασα τους drivers της
GPU με νεότερους, πάλι
επιμένει να με πετάει είτε
κατά το φόρτωμα ενός
map είτε μετά από λίγο
παίξιμο. Να σημειώσω ότι
το παιχνίδι είναι αυθε-
ντικό, ενώ το λειτουργι-
κό των Windows όχι.
Σας ικετεύω για μία λύ-
ση, έχω απελπιστεί. Ευ-
χαριστώ για το χρόνο σας
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ