Page 62 - PCM272

Basic HTML Version

Pandaren όσο και ο Monk διαθέτουν ένα σαφώς ασιατικό πολιτι-
στικό και αισθητικό υπόβαθρο και συγκεκριμένα κινεζικό. Το
Panda είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος πανίδας της
χώρας του, ενώ και ο Monk, ένα class που βασίζεται στην πολεμι-
κή τέχνη κουνγκ φου, είναι μία απευθείας αναφορά στους μονα-
χούς Σαολίν. Βέβαια, ο συνδυασμός των δύο και οι ομοιότητες με
την ταινία «Kung Fu Panda» δεν βοήθησαν καθόλου την αρχική
αποδοχή από την κοινότητα του επερχόμενο expansion αλλά η
εταιρεία δεν πτοήθηκε.
Η στρατηγική επιλογή αυτή της Blizzard δεν είναι καθόλου
άσχετη με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει παγκοσμίως, προσπα-
θώντας να διατηρήσει ή και να διευρύνει την πελατειακή βάση
της. Γνωρίζοντας λοιπόν την κάμψη που παρατηρείται στις συν-
δρομές, δείγμα ίσως του κορεσμού του δυτικού κοινού με το
WoW, η εταιρεία επιχειρεί δυναμικό άνοιγμα σε αγορές όπου μέχρι
πρότινος και για διάφορους λόγους δεν είχε τη διείσδυση που θα
επιθυμούσε. Έτσι λοιπόν έχει δρομολογηθεί μία προσπάθεια διά-
θεσης του παιχνιδιού σε νέες γλώσσες με τη δημιουργία των αντί-
στοιχων servers (π.χ., βραζιλιάνικοι, πορτογαλικοί, προσεχώς ιταλι-
κοί κ.λπ.). Το μεγάλο στοίχημα όμως παραμένει η αχανής κινεζική
αγορά, η οποία παραδοσιακά είναι εχθρική προς τους ξένους
developers και η Βlizzard δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ιστορία διάθε-
σης του WoW στην Κίνα βρίθει καθυστερήσεων, κωλυσιεργιών λό-
γω γραφειοκρατίας και άλλων προβλημάτων. Το δεύτερο
expansion pack του παιχνιδιού μάλιστα (Wrath of the Lich King)
κυκλοφόρησε εκεί με σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση, όταν δη-
λαδή περίπου είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στον υπόλοιπο κό-
σμο και λίγο προτού δώσει τη θέση του στο Cataclysm… και μόνο
αφού δέχτηκε εκτεταμένες τροποποιήσεις στα γραφικά του! Ο λό-
γος ήταν πως οι κρατικές υπηρεσίες της Κίνας είναι αρνητικά δια-
κείμενες ως προς οτιδήποτε έχει να κάνει με την απεικόνιση αίμα-
τος, θανάτου, οστών, νεκροζώντανων κ.ο.κ. Όπως καταλαβαίνετε,
αυτό για έναν τίτλο όπως το WotLK, ο οποίος βασίζεται ακριβώς σε
αυτήν τη θεματική, αποτέλεσε μείζον πρόβλημα. Ούτε το Cata-
clysm απέφυγε αυτήν την τύχη, όμως κατάφερε να κυκλοφορήσει
εκεί με «μόλις» επτάμηνη καθυστέρηση.
Έτσι λοιπόν η Blizzard, για να αποφύγει τους σκοπέλους και
ίσως και να καλοπιάσει τις κινεζικές Αρχές, αποφάσισε να σχεδιά-
σει από το μηδέν ένα ολόκληρο expansion κομμένο και ραμμένο
στα μέτρα του ασιατικού κοινού. Και δεν είναι μόνο οι Pandaren
και ο Monk. Μία από τις πολυσυζητημένες νέες προσθήκες στο
gameplay του παιχνιδιού αποτελούν τα λεγόμενα Pet battles. Τα
μέχρι πρότινος vanity pets αποκτούν μαχητικές ικανότητες και οι
παίκτες πλέον θα μπορούν να επιδοθούν σε pet duels ή ακόμη και
σε competitive pet PvP. Η όλη ιδέα είναι συγγενική με το concept
των Pokemon, ένα ιαπωνικό προϊόν με εκπληκτική απήχηση στην
ευρύτερη Ανατολική Ασία.
παίζΟντας την BeTa
Το νέο playable race λοιπόν είναι οι Pandaren: μία επιλογή που
πραγματικά σόκαρε μεγάλη μερίδα των οπαδών του παιχνιδιού, οι
οποίοι απλώς αδυνατούσαν (και έως έναν βαθμό ακόμη αδυνα-
τούν) να λάβουν σοβαρά αυτήν την επιλογή της Blizzard. Σε αντί-
θεση όμως με τα παλαιότερα expansions, όπου κάθε παράταξη
λάμβανε το δικό της ξεχωριστό race, οι Pandaren δεν είναι απο-
κλειστικότητα ούτε της Horde ούτε της Alliance. Ξεκινούν ουδέτε-
ροι και διαλέγουν στρατόπεδο στο επίπεδο 10 και αφού ολοκλη-
ρώσουν το starting zone (το οποίο είναι στα πρότυπα των αντί-
στοιχων ζωνών των Worgen και Goblin). Αυτό φαίνεται παράξενο,
αλλά μπορεί να εξηγηθεί απόλυτα αν αναλογιστούμε ότι οι
Pandaren επιλέχθηκαν ως race με το νου στην κινεζική αγορά. Αν
λοιπόν είχαν συσχετιστεί αποκλειστικά με μία από τις δύο παρατά-
ξεις, αυτό θα σήμαινε ότι αυτομάτως οι κινεζικοί servers θα γίνο-
νταν ετεροβαρείς, αφού οι ντόπιοι παίκτες θα επέλεγαν κυρίως το
faction που θα τους επέτρεπε να δημιουργήσουν έναν Pandaren,
θέτοντας σε κίνδυνο την ισορροπία και την ομαλή gaming εμπει-
ρία. Όποιοι από σας έχουν παίξει σε server με μεγάλη αριθμητική
ανισορροπία μεταξύ Horde και Alliance, ξέρουν πόσο δυσάρεστες
συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο.
Ξεκινώντας λοιπόν έναν ολόφρεσκο Pandaren Monk (συνδυά-
ζοντας έτσι vέο Race και Class) μεταφερόμαστε στα Wandering
Isles. Το όλο σκηνικό (σενάριο, γραφικά, μουσική) αναμενόμενα
παραπέμπει σε ταινίες του μοντέρνου κινεζικού σινεμά («Τίγρης
PC Master
62
Τοπία που παραπέμπουν στη Νότια Κίνα.
Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε.
Nα τα καβαλήσουμε
ή να τα φάμε;