Page 75 - PCM272

Basic HTML Version

75
PC Master
ο χρήστης μπορεί να παίξει τα games του χωρίς να διαθέτει σύνδε-
ση στο Internet. Μπορείτε να θέσετε το Steam σε off–line mode
ανά πάσα στιγμή μέσω του μενού File>Go Offline, ενώ θεωρητικά
ο client θα εισέλθει αυτόματα σε αυτή την κατάσταση εάν ανιχνεύ-
σει έλλειψη σύνδεσης στο Internet. Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως,
η θεωρία φαίνεται να απέχει από την πράξη, αφού αρκετοί χρήστες
της υπηρεσίας αναφέρουν κατά καιρούς αδυναμία να εισέλθουν
στο off–line mode. Υπάρχουν όντως τέτοια προβλήματα και, αν ναι,
τι τα προκαλεί; Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να μάθουμε!
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την έρευνα της αποτελεσματικότητας του off–line mode χρη-
σιμοποίησα τον προσωπικό μου λογαριασμό στην υπηρεσία, δοκι-
μάζοντας την «αντίδραση» του client σε δύο διαφορετικούς υπολο-
γιστές (ένα desktop με σύνδεση Ethernet και ένα laptop με σύνδε-
ση Wi-Fi) κατά την απώλεια σύνδεσης στο Internet. Κάθε δοκιμή
επαναλήφθηκε τρεις φορές σε κάθε υπολογιστή, σε διαφορετικές
ημέρες και διάφορες ώρες της ημέρας, ώστε να εξασφαλιστεί η
σταθερότητα των αποτελεσμάτων και να εξαλειφθεί η πιθανότητα
λανθασμένων συμπερασμάτων από εξωγενείς παράγοντες. Κάθε
δοκιμή περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: απόπειρα εισόδου στο
Steam, εκτέλεση ενός κοινού παιχνιδιού, εκτέλεση ενός
Steamworks game και, τέλος, εκτέλεση παιχνιδιού που βρίσκεται
σε διαδικασία updating (κατέβασμα patch που διακόπηκε πριν ολο-
κληρωθεί) ή που εκτελείται για πρώτη φορά. Πάμε να δούμε τα
αποτελέσματα!
1ο ΤΕΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ STEAM
Είσοδος στο Steam:
Επιτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
Επιτυχία
Εκτέλεση Steamworks game:
Επιτυχία
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
Αποτυχία
Για αρχή δοκίμασα τις επιπτώσεις της αποσύνδεσης από το
Internet ενώ το Steam είναι ανοικτό, χωρίς όμως να βρίσκομαι in–
game. Μόλις εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους στο Steam Store, πέ-
ρασα σε Off–line Mode (File>Go Offline) και ξεκίνησα τα τεστ. Δεν
υπήρξε κανένα πρόβλημα με την εκτέλεση ενός κοινού παιχνιδιού
(Legend of Grimrock) ούτε με την εκτέλεση Steamworks game
(Fallout: New Vegas). Απρόσκοπτα ολοκληρώθηκε και η νέα είσο-
δος στο Steam, πάντα σε off–line mode, όμως το παιχνίδι που βρι-
σκόταν στο μέσο του updating (Witcher 2) αρνήθηκε να λειτουρ-
γήσει. Η απώλεια σύνδεσης με ανοικτό το Steam δεν φαίνεται να
προκαλεί προβλήματα.
2ο ΤΕΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ STEAM
Είσοδος στο Steam:
Επιτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
Επιτυχία
Εκτέλεση Steamworks game:
Επιτυχία
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
Αποτυχία
Τι συμβαίνει εάν «πέσει» το Internet και θελήσουμε να ανοίξουμε
το Steam; Θα ερωτηθούμε για το αν θέλουμε να εκκινήσουμε σε
off–line mode. Η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς εισήλ-
θα στο Steam χωρίς πρόβλημα και εκτέλεσα με επιτυχία τόσο ένα
κοινό παιχνίδι (Batman: Arkham City) όσο και ένα Steamworks
game (Counter-Strike: Source). Φυσικά, σε off–line mode κάποιες
από τις υπηρεσίες του Steam δεν είναι διαθέσιμες, όπως τα
community features και η καταγραφή των achievements. Και πάλι
όμως το παιχνίδι του οποίου το update έμεινε στα μισά (Witcher 2)
αρνήθηκε να δουλέψει. Φαίνεται πως το off–line mode λειτουργεί
όπως πρέπει.
3ο ΤΕΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ LOGIN
Είσοδος στο Steam:
Επιτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
Επιτυχία
Εκτέλεση Steamworks game:
Επιτυχία
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
Αποτυχία
Για το τρίτο τεστ θέλησα να… βάλω δύσκολα στο Steam. Ξεκίνη-
σα την εκτέλεση του προγράμματος με σύνδεση, αλλά αφαίρεσα
το καλώδιο κατά τη διάρκεια του login! Αρχικά θεώρησα ότι βρήκα
επιτέλους ένα πρόβλημα, καθώς εμφανίστηκε μήνυμα λάθους και
δεν μπόρεσα να μπω. Ωστόσο, στη δεύτερη προσπάθεια (χωρίς
σύνδεση πλέον) εμφανίστηκε κανονικά η επιλογή για off–line mode
και εισήλθα στο πρόγραμμα χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Η εκτέλε-
ση κοινού παιχνιδιού (Battlefield: Bad Company 2) και Steamworks
game (Risen 2) έγινε ξανά χωρίς πρόβλημα, ενώ για άλλη μία φορά
το εν μέσω update παιχνίδι αρνήθηκε να λειτουργήσει.
4ο ΤΕΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IN–GAME
Είσοδος στο Steam:
Επιτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
Επιτυχία
Εκτέλεση Steamworks game:
Επιτυχία
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
Αποτυχία
Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν χάσουμε τη σύν-
δεσή μας στο Internet ενόσω παίζουμε κάποιο Steam game. Η
απάντηση είναι… τίποτα το ιδιαίτερο. Πέρα των αυτονόητων επι-
πτώσεων (αποσύνδεση από τυχόν multiplayer servers ή υπηρεσίες
τύπου Cerberus Network), το Steam συνέχισε να λειτουργεί κανο-
νικά και επανεκκίνησα την υπηρεσία σε off–line mode χωρίς προ-
βλήματα. Κοινό παιχνίδι (Avernum) και Steam game (Half-Life 2)
εκτελέστηκαν κανονικά. Το παιχνίδι με το ημιτελές update αρνή-
θηκε ξανά να ξεκινήσει, οπότε μπορούμε πλέον να πούμε με σι-
γουριά ότι αν τύχει να χάσετε τη σύνδεση εν μέσω patching, θα
πρέπει να παίξετε κάτι άλλο.
5ο ΤΕΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ CLIENT UPDATE
Είσοδος στο Steam:
Επιτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
Επιτυχία
Εκτέλεση Steamworks game:
Επιτυχία
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
Αποτυχία
Ξεκίνησα το τεστ με την πεποίθηση ότι θα κατάφερνα επιτέλους
να «μπλοκάρω» το off–line mode, αλλά… την πάτησα! Το download
ενός client update είχε υποδειχθεί στο παρελθόν ως ο βασικός
«ένοχος» για την αποτυχία του off–line mode, όμως και σε αυτή την
περίπτωση κατάφερα να συνδεθώ, να εκτελέσω κοινό παιχνίδι
Αν ο υπολογιστής σας δεν έχει πρόσβαση στο Internet, το Steam θα εμ-
φανίσει ένα παράθυρο με δύο επιλογές: επανάληψη της απόπειρας σύν-
δεσης ή εκκίνηση σε off–line mode.
Το μήνυμα «Could not connect to Steam network» ενδέχεται να εμφανι-
στεί στιγμιαία εάν οι servers του Steam βρίσκονται off–line. Συνήθως το
πρόβλημα λύνεται με επανάληψη της προσπάθειας σύνδεσης.