Page 62 - PC Master τ. 279

λουθήσουν οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί
και ο τελικός. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
παίκτες που δεν προκρίνονται συνεχίζουν
να παίζουν αγώνες κατάταξης ολόκληρο
το διήμερο, ώστε με το τέλος του όλοι να
έχουν συμμετάσχει σε περίπου ίσο αριθμό
αγώνων.
ποιοι ςυμμεΤέχουν; και κυρίως γιαΤί;
Τη φετινή διοργάνωση τίμησε για πρώτη
φορά ο ίδιος ο Dino Dini, ο οποίος δεν κου-
ράστηκε να υπογράφει αυτόγραφα και να
συζητά με τους θαυμαστές του τις λεπτο-
μέρειες του αριστουργήματός του. Μάλι-
στα συμμετείχε και ως παίκτης, αν και ήταν
μάλλον «σκουριασμένος»! Αυτό αποτέλεσε
δέλεαρ, αφού κανένας από τους μεγάλους
παίκτες του Kick Off 2 δεν ήθελε να λείπει
από το φετινό World Cup, με συνέπεια να
συγκροτηθεί η δυσκολότερη διοργάνωση
όλων των εποχών.
Από την Αθήνα ταξιδέψαμε πέντε Έλ-
ληνες, καθένας με τη δική του ιστορία
στους ρετρό υπολογιστές. Ο Γιώργος Κα-
καλέτρης, παλιός συντάκτης του «Pixel»,
με τον αδερφό του, Κώστα, ο ιδιοκτήτης
του ιστορικού καταστήματος Πληροφορι-
κής, Infoworld, Έκτορας Καψούλης, και ο
Παναγιώτης Πανταζής, πρώην αρθρογρά-
φος της «Just Adventure». Φέτος δεν κα-
ταφέραμε να διακριθούμε ιδιαίτερα, αλλά
μικρή σημασία είχε αυτό. Την πρώτη φορά
τράβηξε το ενδιαφέρον όλων μας η προο-
πτική να τεθούμε αντιμέτωποι με τους κα-
λύτερους παίκτες του κόσμου σε αυτό
που εμείς θεωρούμε το καλύτερο video
game όλων των εποχών. Αυτό όμως που
μας κάνει να συνεχίζουμε να λαμβάνουμε
μέρος σε πείσμα της ηλικίας και των βεβα-
ρημένων υποχρεώσεών μας, είναι πάνω
απ’ όλα οι φίλοι που έχουμε κάνει αυτά
τα χρόνια. Διότι πλέον ακόμη και αυτό το
μαγικό παιχνίδι έχει περάσει σε δεύτερη
μοίρα. Μας ενδιαφέρει κυρίως να συνα-
ντήσουμε ξανά την παρέα με την οποία
έχουμε δεθεί. Πολλά από αυτά τα άτομα
τα έχω φιλοξενήσει στο σπίτι μου, έχω
μείνει στο δικό τους, έχουμε πάει ο ένας
στο γάμο του άλλου, έχουμε δει παιδιά να
γεννιούνται και καριέρες να αναπτύσσο-
νται. Μας ενώνουν πάρα πολλά για να
σταματήσουμε τώρα και βέβαια δεν έχου-
με καμία διάθεση να αντικαταστήσουμε
την πρόσωπο με πρόσωπο εμπειρία με on-
line gaming. Μπορεί, όταν τους έχω δίπλα
μου μπροστά στο monitor, να διακατέχο-
μαι από την έντονη επιθυμία να τους τα-
πεινώσω και να τους υποτάξω σαν θηλυκά
κανίς, αλλά μετά θα πάμε μαζί στο μπαρ
για να πιούμε μπίρα.
Για εμάς που ήμασταν έφηβοι ποδοσφαι-
ρόφιλοι τη χρονιά που κυκλοφόρησε το
Kick Off 2, δεν αποτελεί έκπληξη ότι υπάρ-
χουν τόσο πολλοί που το αγαπούν ακόμα.
Μπορεί ψάχνοντας για βίντεο στο YouΤube
ή δοκιμάζοντάς το σε Amiga emulator να
μην μπορείτε να καταλάβετε τι στο καλό
του βρίσκουμε και να αναρωτιέστε γιατί
δεν στρεφόμαστε στους σύγχρονους τίτ-
λους που τόσο πολύ μοιάζουν με το αλη-
θινό άθλημα. Πιστέψτε μας, και εμείς θεω-
ρούμε εξίσου αξιοπερίεργο το πώς αντέχε-
τε να ασχολείστε με αυτές τις όμορφες
προσομοιώσεις παρακολούθησης ποδο-
σφαίρου, όσο πειστικά κι αν αναπαριστούν
τον πανηγυρισμό του Μπαλοτέλι. Θα συνε-
χίσουμε για όσο αντέχουμε, να ταξιδεύου-
με, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί αυ-
τό που ζούμε είναι ένα πολύ όμορφο πα-
ραμύθι που δεν θέλουμε να τελειώσει... με
μόνο ένα μελαγχολικό σημείο: το τρόπαιο
ακόμα δεν έχει επιστρέψει στα χέρια μου.
Όσο ζω όμως, ελπίζω…
PC
PC Master
62
Οι πρΩτΟι 16 τΗς
φετινΗς διΟργAνΩςΗς
1
Dagh Nielsen
Δανία
2
Gianluca Troiano
Ιταλία
3
Gianni Torchio
Ιταλία
4
Andy Gregoris
Αγγλία
5
Fabio Fichera
Ιταλία
6
Mario Fichera
Ιταλία
7
Alkis Polyrakis
Ελλάδα
8
Oliver Stender
Γερμανία
9
Lorenzo Ceselli
Ιταλία
10
Panayotis Pantazis Ελλάδα
11
Ektoras Kapsoulis
Ελλάδα
12
Michael Malli
Αυστρία
13
Luigi Freguglia
Ιταλία
14
Alessandro Verrani
Ιταλία
15
Frank Fuhrmann
Γερμανία
16
Steve Camber
Αγγλία
Ο συντάκτης μας με το μεγάλο Dino Dini (δεξιά).
Οι παίκτες σε πλήρη παράταξη.
Απεικόνιση των ομίλων στη γιγαντοοθόνη.