Page 6 - PC Master τ. 284

H
Confederation βρίσκεται σε από-
γνωση, καθώς μετρά τις πληγές
της από τη μεγάλη μάχη της Ter-
ra. Στρέφεται έτσι στα προγράμ-
ματα της OCS (Officer Candidate School),
για να βρει νέους πιλότους. Εσείς παίζετε
το ρόλο του υπολοχαγού David Markham,
που μόλις αποφοίτησε από ένα ειδικό τα-
χύρρυθμο πρόγραμμα σε ένα ξεχασμένο
σύστημα. Τα πράγματα όμως δεν είναι
όπως φαίνονται…
Μαζί με τους wingmen του Markham,
θα πάρετε μία πρώτη γεύση της καταστρο-
φής που φέρνουν μαζί τους οι Kilrathi, κα-
θώς ετοιμάζονται να ισοπεδώσουν τη Συ-
νομοσπονδία. Θα κάνετε αποστολές περι-
πολίας, θα συνεργαστείτε με τους wing-
men και θα δώσετε μάχες για να επιβιώσε-
τε στην τελική αναμέτρηση. Το Saga Pro-
logue βάζει τις βάσεις στην επική μάχη και
το αποκαλυπτικό φινάλε που θα ζήσετε
αργότερα, στην πλήρη κυκλοφορία του
Wing Commander Saga.
To πρώτο επικό campaign με τίτλο The
Darkest Dawn ξεκινά πριν ακριβώς από το
Wing Commander: έχουν περάσει έξι μή-
νες από τη μάχη στη Γη και παρά τα νέα
μαχητικά και την τεχνολογία που έρχεται
από το Στόλο, ο πόλεμος δεν πάει καλά.
Κάθε μέ-
ρα κατα-
φτάνουν
ειδήσεις
από νέες
απώλειες
και ήττες και
το ηθικό στο στό-
λο είναι πολύ πεσμένο.
Εσείς βρίσκεστε στο TCS Hermes, ένα από
τα μεγάλα carriers που έχουν μείνει στην
μπροστινή γραμμή.
Ο χαρακτήρας σας, ο Markham, δεν είναι
διαφορετικός από τους υπόλοιπους νέους
δόκιμους, είναι φιλόδοξος και αισιόδοξος
ότι θα καταφέρει κάτι μεγάλο σε αυτόν τον
ιστορικό πόλεμο. Μετά την εκπαίδευση στο
Wellington, έχετε ακόμα όνειρα ηρωικών
αποστολών βαθιά στις γραμμές της αυτο-
κρατορίας των Kilrathi. Αλλά η πραγματικό-
τητα συνθλίβει τέτοιες ελπίδες: σε κάθε
σύστημα οι δυνάμεις της Συνομοσπονδίας
είναι πολύ λιγότερες από εκείνες του
εχθρού. Για κάθε μαχητικό ή καταδιωκτικό
Kilrathi που καταστρέφεται, άλλα δέκα νέα
εμφανίζονται για να πάρουν τη θέση του.
Καθημερινά έρχονται εντολές εγκατάλει-
ψης συστημάτων, καθώς δεν υπάρχουν αρ-
κετές δυνάμεις για να τα φρουρήσουν…
Αν σας βολεύει
το ποντίκι, μπορείτε
να πατήσετε F2 και
να επιλέξετε από εκεί
Mouse Style WC (Wing
Commander) ή FS
(
FreeSpace).
WING COMMANDER:
THE DARKEST DAWN
To Wing Commander
Saga: The Darkest Dawn
φέρνει την
αποκορύφωση μίας
διαγαλαξιακής διαμάχης
σαράντα ετών μεταξύ της
Terran Confederation και
της αυτοκρατορίας των
Kilrathi, μίας
ιμπεριαλιστικής,
ξενοφοβικής φυλής.
Ξαναζήστε την
περιπέτεια του Wing
Commander 3: Heart of
the Tiger, μπείτε στο
ρόλο ενός νέου πιλότου
και βοηθήστε στη
διάσωση της
ανθρωπότητας. Θα
πετάξετε με τα πιο
εξελιγμένα starfighters
της ανθρωπότητας,
πολεμώντας ταυτόχρονα
με δεκάδες είδη
εχθρικών καταδιωκτικών,
βομβαρδιστικών και
μητρικών σκαφών. Σας
περιμένει μία τεράστια
ποικιλία αποστολών, από
απλές περιπολίες έως
πολύπλοκες
επιχειρήσεις. Δώστε ζωή
σε έναν κόσμο
επιστημονικής φαντασίας
που έχει γίνει αγαπητός
από το 1990 και φέρτε
ένα τέλος στο
διαγαλαξιακό πόλεμο,
στην πατρίδα των
Kilrathi!
PC Master
6
n
ΕΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Windows XP, επεξεργαστής 1GHz, μνήμη 2GB RAM, 128MB κάρτα γραφικών
συμβατή με DirectX 9.0, OpenAL, 6GB ελεύθερα στο σκληρό δίσκο