Page 80 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
80
Τ
ις τελευταίες ημέρες ανακάλυ-
ψα μία ιδιαίτερα ανησυχητική
ιστορία, την οποία αφηγήθηκε
ο Jason Rubin, πρόεδρος του
«
Τιτανικού» που λεγόταν THQ.
Ο Rubin παρακολουθούσε τη
διαδικασία του development του Last
Light στα γραφεία της 4A games, στο Κίε-
βο της Ουκρανίας. Οι συνθήκες που περιέ-
γραψε ήταν το λιγότερο φριχτές: εργαζό-
μενοι στριμωγμένοι, καθισμένοι σε καρε-
κλίτσες κήπου, δημιουργούσαν ένα παι-
χνίδι, ευχόμενοι να μην τους κλείσουν τη
θέρμανση ή και το ρεύμα. Το νέο εξοπλι-
σμό τους τον έφερναν λαθραία στη χώρα,
αλλιώς κινδύνευαν να τον κλέψουν οι
διεφθαρμένες Αρχές. Πολλά και τρομερά
πράγματα, που, δυστυχώς, αδυνατώ να
εξακριβώσω αυτήν τη στιγμή. Αν δεν πρό-
κειται για μία ιστορία τραβηγμένη από τα
μαλλιά, δεν γίνεται παρά να παρομοιάσω
τα πάθη των developers με τις περιπέτει-
ες του πρωταγωνιστή Artyom. Με ελάχι-
στα εφόδια και υπό αντίξοες συνθήκες
και οι δύο καταφέρνουν το αδύνατο και,
τελικά, θριαμβεύουν. Στην περίπτωση του
Artyom, θα πρέπει να παίξετε το παιχνίδι
για να μάθετε για τι πράγμα μιλάω. Όσον
αφορά στη 4A Games, πρέπει να νιώθου-
με δέος για το κατόρθωμά τους. Με μόνο
το 10% του budget των δυτικών
developers στη διάθεσή τους, κατάφεραν
να εκδώσουν ένα καταπληκτικό παιχνίδι
σε τέσσερις πλατφόρμες, ταυτόχρονα.
The underdog has triumphed.
LAsT OF iTs KiNd
To Metro: Last Light ξεκινά μετά το τέ-
λος του πρώτου παιχνιδιού, Metro 2033.
Μετά την εξολόθρευση των Dark Ones, ο
Artyom γίνεται, επισήμως πλέον, μέλος
των Ranger, μίας οργάνωσης που προσπα-
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz, 2xRadeon
HD 4870, 4GB RAM, Windows Vista 32-bit
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Με ανάλυση 1.920x1.200, δείκτη ποιότη-
τας σε high και σκιές σε χαμηλή επιλογή,
τα frames πετούσαν. Σε περιοχές με με-
γάλο depth of field τα frames έπεφταν σε
ανεκτά σημεία.
METRO:
LAST LIGHT
Με πήρε και με σήκωσε!
Ο Artyom αναλαμβάνει και χρέη καντηλανά-
φτη. Η καραμπίνα είναι για τους κλέφτες του
παγκαριού!
Begone, disgusting spawn of Satan!
Περισσότερο immersion, αρρωσταίνεις από ραδιενέργεια
Tου Βασίλη «Bilaros» Κασαπίδη