Page 102 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
102
Μ
έχρι τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’90, η ιεροτελε-
στία που ακολουθούσε
την είδηση ότι έρχονται
μερικοί φίλοι στο σπίτι
σου να παίξετε video
games, αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι
της απόλαυσης. Όταν οι φίλοι αυτοί είχαν
μικρή ή καθόλου σχέση με το ευγενές
σπορ του gaming, έπρεπε να επιλέξεις
έναν τίτλο αρκετά εντυπωσιακό στην όψη
του ώστε να τους κινήσει άμεσα το ενδια-
φέρον, αλλά πάνω από όλα απλό και με
δυνατότητα ταχύτατης εκμάθησης για να
μπορέσουν να προσαρμοστούν άμεσα στις
απαιτήσεις του. Το είδος που ταίριαζε γάντι
σε όλα τα παραπάνω και προσφερόταν ως
η ιδανική λύση για παρόμοιες περιστάσεις,
ήταν τα racing. Ακόμα κι ο πιο αδαής στα
computer games μπορούσε να προσαρμο-
στεί άμεσα στις απαιτήσεις του χειρισμού
και του στόχου ενός τίτλου οδήγησης αυ-
τοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, κι έτσι το εν
λόγω genre βρισκόταν πολύ ψηλά στις
προτιμήσεις του παρεΐστικου gaming.
Τα σύγχρονα racing όμως γίνονται όλο
και πιο hardcore, προσπαθώντας να ικανο-
ποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτή-
σεις των έμπειρων παικτών, αφήνοντας
ένα κενό στις ανάγκες των πιο casual. Ακό-
μα κι αν επιλέξεις εσύ το αυτοκίνητο, τα
λάστιχα και την κατάλληλη πίστα για τον
λιγότερο μυημένο φίλο σου, θα χρειαστεί
σίγουρα να του εξηγήσεις πώς θα επιτυγ-
χάνει τη βέλτιστη επιτάχυνση τσιμπώντας
το φρένο στις στροφές και πώς θα απο-
φεύγει να πέφτει πάνω στις προστατευτι-
κές μπάρες, αφήνοντας το όχημά του να
κάνει drifting για 250 μέτρα. Το κενό αυτό
ήρθε να συμπληρώσει η Nadeo, κυκλοφο-
ρώντας το 2003 το Trackmania. Ένα παιχνί-
δι για τους λάτρεις της ταχύτητας που δεν
πολυσκοτίζονταν για το ζήτημα του ρεαλι-
σμού, με τα αυτοκίνητα να αντιδρούν άμε-
σα στις εντολές τους και τις πίστες να είναι
στην πλειοψηφία τους σύντομες. Έκτοτε
κυκλοφόρησαν αρκετά sequels και
expansions, με το TrackMania² Stadium
που παρουσιάζουμε αυτό το μήνα να είναι
το τελευταίο.
SUCH A THRILL WHEN YOUR
RADIALS SQUEAL
Το παιχνίδι το παίξαμε χρησιμοποιώντας
τιμόνι και πεντάλ. Σε αντίθεση όμως με άλ-
λα παιχνίδια του είδους, η απλότητα του
TrackMania² Stadium δεν καθιστά την χρή-
ση του απαραίτητη, ούτε θα λέγαμε πως ο
παίκτης που προτιμά το πληκτρολόγιο έχει
κάποιο χάντικαπ όταν καλείται να αντιμε-
τωπίσει καλύτερα εξοπλισμένους αντιπά-
λους. Το στήσιμο δεν διαφέρει από τις
προηγούμενες κυκλοφορίες της σειράς.
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες παιχνι-
διού: Solo Play, Multiplayer και Local Play.
Στο Solo Play, αγωνίζεστε μόνος με μονα-
δικό ουσιαστικά αντίπαλο το χρονόμετρο.
Οι 65 συνολικά πίστες είναι χωρισμένες σε
χρωματικές κατηγορίες αυξανόμενης δυ-
σκολίας: λευκό, πράσινο, μπλε, κόκκινο και
μαύρο. Σε όλες τις ομάδες –πλην της μαύ-
ρης– μπορείτε να παίξετε κάποιες από τις
πίστες από την αρχή, με τις υπόλοιπες να
ξεκλειδώνουν ανάλογα με τα επιτεύγματά
σας στις προηγούμενες. Ο στόχος είναι να
τερματίσετε την πίστα όσο το δυνατόν
γρηγορότερα μπορείτε. Ανάλογα με το
χρόνο που θα επιτύχετε, διεκδικείτε τα
τρία μετάλλια: χρυσό, ασημένιο και χάλκι-
νο. Σε περίπτωση που καταφέρετε να κερ-
δίσετε το χρυσό, μπορείτε να συνεχίζετε
να παίζετε σε αυτή την πίστα προσπαθώ-
ντας αυτή τη φορά να επιτύχετε τον καλύ-
τερο «επίσημο» χρόνο, συγκρινόμενος με
χιλιάδες άλλους παίκτες ανά την υφήλιο.
Αν κατορθώσετε να πάρετε χρυσό μετάλ-
λιο σε όλες τις πίστες των τεσσάρων πρώ-
των χρωματικών κατηγοριών, τότε θα ανοί-
TRACKMANIA²
STADIUM
Split screen action για τους παραδοσιακούς
τύπους.
Ελληνική σημαία έβαλα, μια Παναγιά Κανάλα στον καθρέφτη κι είμαι έτοιμος.
Η σειρά επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα
Του Άλκη Πολυράκη
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
CPU Intel Core i5 3570, GPU Geforce
GTX 650 2GB, 8GB RAM, Windows 7
UItimate, HAMA Racing Wheel Thunder
V18, ανάλυση 1920x1080, max settings
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Άριστες.