Page 117 - PC Master τ. 286

R
eview
117
PC Master
play Games συγκέντρωσε $650,000, 30%
περισσότερο κεφάλαιο από το ζητηθέν.
ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
Η ιστορία του παιχνιδιού δεν θα μπορού-
σε να είναι απλούστερη. Ο Larry Laffer εί-
ναι ένας σαραντάρης ανθρωπάκος, με εμ-
φάνιση πολύ κάτω του μετρίου και φτωχό-
τατα social skills, που δεν έχει γνωρίσει πο-
τέ το γυναικείο χάδι. Όχι πως δεν προσπα-
θεί, ο καημένος, αντιθέτως φροντίζει όπο-
τε του δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίζει
κάθε αιθέρια ύπαρξη που εμφανίζεται στο
διάβα του, με τρόπο που οι πλέον άκαρδοι
εκπρόσωποι του ασθενούς φύλου μπορεί
να αποκαλούσαν απελπισμένο και γλοιώ-
δη. Στο ξεκίνημα του Leisure Suit Larry, κα-
ταφτάνει στην πόλη Lost Wages χωρίς
πολλά χρήματα στην τσέπη του, αλλά
οπλισμένος με θάρρος και ελπίδα για τον
ιερό στόχο που δεν είναι άλλος από τον
τερματισμό της περιόδου ξηρασίας που
διανύει από τη γέννησή του. Ο ήρωας μας
δεν πρόκειται να το βάλει κάτω μέχρι να
χάσει επιτέλους την παρθενιά του.
Αυτή είναι ουσιαστικά και η μοναδική
πληροφορία που έχετε στη διάθεσή σας
ξεκινώντας την περιπλάνησή σας στην αφι-
λόξενη πόλη. Δεν έχετε, λοιπόν, άλλη επι-
λογή από το να την εξερευνήσετε, να γνω-
ρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο
και να επισκεφτείτε όσα μέρη σας επιτρέ-
πεται ή, ακόμα καλύτερα, όσα δεν σας επι-
τρέπεται. Ασφαλώς, θα κολλήσετε σαν
στρείδι σε οποιαδήποτε θηλυκή ύπαρξη
συναντήσετε μήπως και φιλοτιμηθεί να πέ-
σει στον έρωτά σας. Όποτε μια γυναίκα
δεν απορρίπτει τον Larry από την πρώτη
στιγμή, αυτός παίρνει θάρρος και προσπα-
θεί από τα υπονοούμενα που του αφήνει,
να καταλάβει τι είναι αυτό που ζητάει από
εκείνον, ώστε να σπεύσει να το προμηθευ-
τεί. Κάπως έτσι λοιπόν συνοψίζεται η δρά-
ση του παιχνιδιού: κολλήστε σε όσες πε-
ρισσότερες γυναίκες μπορείτε και δώστε
τους ό,τι θέλουν, με την ελπίδα να σας λυ-
πηθεί κάποια και να κάνει το ψυχικό.
Η πόλη αποτελείται από μονάχα τρεις
τοποθεσίες, οι οποίες περιέχουν συνολικά
πέντε κτίρια. Το Lefty’s Bar, ένα άθλιο κα-
ταγώγιο που λειτουργεί και ως βιτρίνα για
μια λιγότερο αποδεκτή δραστηριότητα. Το
Come ’n Go, ένα παντοπωλείο με Ινδό ιδιο-
κτήτη. Την disco «69», στην οποία επιτρέ-
πεται η είσοδος μόνο σε μέλη. Ένα εκκλη-
σάκι για γάμους ονόματι Weddin’ Ready και
τέλος το Caesar’s Phallus, καζίνο και ξενο-
δοχείο της πόλης. Με εξαίρεση τα γειτονι-
κά κτίρια, ο Larry χρησιμοποιεί ταξί για τις
μετακινήσεις του, αφού κάθε προσπάθεια
για πεζοπορία ή είσοδο σε σκοτεινά στενά
έχει θανάσιμα αποτελέσματα. Βλέπετε,
στα adventure games των ’80s οι θάνατοι
ήταν πολύ συχνό φαινόμενο και η Replay
Games φρόντισε να τους διατηρήσει στο
σύνολό τους στο Reloaded. Για να μη χα-
λάσω την έκπληξη σε όσους δεν έχουν
παίξει το original, θα πω μόνο ότι αυτό δεν
θα σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα,
ούτε χρειάζεται να αγχώνεστε για το αν
κάνατε save προτού δοκιμάσετε κάτι. Αντι-
θέτως, οι διαφορετικοί τρόποι με τους
οποίους μπορεί να σκοτωθεί ο πρωταγωνι-
στής είναι από τα πιο διασκεδαστικά πράγ-
ματα που θα βρείτε στο παιχνίδι.
Οι χαρακτήρες που θα συναντήσετε είναι
όσο μονοδιάστατοι περιμένει κανείς από ένα
adventure που ποτέ δεν επιχείρησε να κρύ-
ψει το πόσο ρηχό είναι. Επιλογές διαλόγου
θα συναντήσετε μόνο στις γυναίκες με τις
οποίες ο Larry έχει κάποιες θεωρητικές έστω
ελπίδες να σκοράρει, αλλά ακόμα κι εκεί
μην περιμένετε βαθυστόχαστες αναλύσεις.
Το Leisure Suit Larry Reloaded, όπως ακρι-
βώς και ο πρόγονός του, ποντάρει πολύ στο
χιούμορ του. Ίσως και υπερβολικά, αφού
προσπαθεί να κάνει τον παίκτη να γελάσει
ακόμα και όταν εξετάζει ένα οποιοδήποτε
αντικείμενο, με πολλά σχόλια να είναι και-
νούργια. Κατά τη γνώμη μου, αποτυγχάνει
στην αποστολή αυτή γιατί αφενός τα συνε-
χή λογοπαίγνιά του είναι τραβηγμένα, αφε-
τέρου δεν είμαστε πια στη δεκαετία
των ’80s και τα σεξουαλικά υπονοούμενα
είναι τόσο συνηθισμένα που δεν ακούγονται
πλέον τόσο αστεία. Υπάρχουν πετυχημένες
καταστάσεις και ατάκες, αλλά χάνονται μέ-
σα στις εκατοντάδες απόπειρες απόσπασης
γέλιου. Πολλές φορές αναρωτήθηκα σε ποι-
ους απευθύνεται αυτό το remake. Αν στο-
χεύει σε όσους δεν έχουν παίξει τα παλιά
Leisure Suit Larry, δύσκολα θα κάνει ακόμα
και τους πολύ νεαρούς έφηβους να εντυ-
πωσιαστούν από τη light softporn αισθητική
Larry Laffer, 1996 και 2013. Εγώ τουλάχιστον
δεν διακρίνω μεγάλη πρόοδο.
Μια δραστηριότητα που λείπει από τα σημερι-
νά adventures.
Το περίφημο Lefty’s Bar
ΤΟ ΖΕΝΙΘ:
Το προφυλακτικό. Ο
τρόπος που το αγοράζεις, αυτό
που συμβαίνει αν ξεχάσεις να το
βγάλεις και κυρίως αν δεν το χρησιμο-
ποιήσεις ήταν σκηνικά που με έκαναν
να ξεκαρδιστώ στα 13 μου και δεν ντρέ-
πομαι να παραδεχτώ πως είμαι ακόμα
αρκετά ανώριμος ώστε να ξεκαρδίζομαι
εκ νέου.
ΤΟ ΝΑΔΙΡ:
Οι δημιουργοί κράτη-
σαν το καταραμένο Age Verifier,
μια σειρά από ερωτήσεις στο ξεκί-
νημα που στόχο έχουν να πιστοποιή-
σουν ότι είσαι ενήλικος. Όπως ακριβώς
και τότε, εξακολουθώ να αποτυγχάνω
στις περισσότερες! Ευτυχώς χρειάζεται
να το περάσεις μόνο μια φορά.
HIGH AND LOW
Στα adventure games
των ’80s οι θάνατοι ήταν
πολύ συχνό φαινόμενο
και η Replay Games
φρόντισε να τους
διατηρήσει.