Page 120 - PC Master τ. 286

H
ο Hexagonesque: Rotational είναι
ένα διασκεδαστικό και άκρως εθι-
στικό puzzle game που αποτελεί
πρόκληση για τα μάτια σας, δοκιμάζει τα
όρια της υπομονής σας και σας χαρίζει
αντανακλαστικά Gigi Buffon. Το παιχνίδι
στηρίζεται στις αρχές του Super Hexagon
του Terry Cavanagh, με τη μόνη διαφορά
(
που δεν τη λες και μικρή) ότι είναι τρισ-
διάστατο!
Βρισκόμαστε μέσα σε έναν τεράστιο κύ-
βο όπου στο κέντρο του υπάρχουν πολλά
μικρότερα κυβάκια. Κάθε κύβος έχει μια
ανοιχτή πλευρά που αποτελεί την «πόρτα»
προς την ελευθερία μας. Εμείς, περιστρέ-
φουμε μια σφαίρα με τα arrow keys, που
σε ένα σημείο της έχει ένα λευκό σημάδι.
Αυτό το σημάδι πρέπει να καταφέρουμε να
το περάσουμε μέσα από τις «πόρτες» ξανά
και ξανά και ξανά μέχρι να παραδοθούμε
στο «game over» που δεν αργεί περισσότε-
ρο από δέκα δευτερόλεπτα (μόλις χτυπή-
σουμε στην κλειστή πλευρά κάποιου κύ-
βου).
Ναι, το Hexagonesque: Rotational είναι
ένα από εκείνα τα παιχνίδια που κρατάνε
μερικά δευτερόλεπτα αλλά μας αναγκά-
ζουν να προσπαθήσουμε πολλές φορές
μέχρι να δούμε το high score μας να ανε-
βαίνει όλο και πιο ψηλά. Με άλλα λόγια,
ανήκει στην κατηγορία «κόλλημα». Είναι
εκπληκτικά εθιστικό, ακροβατεί ανάμεσα
στα απώτερα όρια της υπομονής και του
νευρικού κλονισμού, ενώ σε καμία περί-
πτωση δεν προτείνεται σε ανθρώπους με
προβλήματα όρασης. Kudos στο δημιουργό
του, αξιότιμο κύριο Kevin Messman.
FREE INDIE GAMES
PC Master
120
HEXAGONESQUE: ROTATIONAL
Δοκιμασία εις τον κύβο
B
ρισκόμαστε πολλά μέτρα κάτω από
την επιφάνεια της Γης, μέσα στο
ανατριχιαστικό και κλειστοφοβικό πε-
ριβάλλον ενός σπηλαίου γεμάτο με τύμ-
βους. Το φως του ήλιου δεν φτάνει να φω-
τίσει το δρόμο μας και εμείς, μέσα στο
απόλυτο σκοτάδι, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με ένα σωρό θανάσιμους εχθρούς τους
οποίους θα πρέπει να εξολοθρεύσουμε
προκειμένου να συλλέξουμε τις πολύτιμες
ψυχές τους. Μοναδικοί μας σύμμαχοι είναι
ο ίδιος μας ο εαυτός, τα spells (εξορκι-
σμός) που έχουμε στην κατοχή μας και η
γρήγορη σκέψη μας!
Το Inferos: A Thief’s Tale είναι ένα υπέ-
ροχο, ατμοσφαιρικό single player survival
horror παιχνίδι της Coffee Infused Studios,
που δημιουργήθηκε με μοναδικό στόχο να
μας τρομάξει, και όπως φαίνεται το κατα-
φέρνει με το παραπάνω. Τα συστατικά γι’
αυτή την επιτυχημένη συνταγή είναι ο
σκοτεινός κόσμος του μπουντρουμιού με
τη Βικτωριανή, μεσαιωνική υφή, τα φαντά-
σματα που εμφανίζονται από το πουθενά
και ο υποβλητικός του ήχος.
Το παιχνίδι χρησιμοποιεί τα WASD κου-
μπιά για την κίνηση. Με το αριστερό κου-
μπί του mouse (πατημένο για δύο δευτε-
ρόλεπτα) συλλέγουμε τις ψυχές, με το
δεξί κουμπί μπορούμε να δούμε πόσες
ψυχές έχουμε στην κατοχή μας, με το
αριστερό Shift τρέχουμε πιο γρήγορα,
ενώ με το μεσαίο κουμπί του mouse κα-
λούμε το «βοηθό» μας για να πάρει τις
ψυχές που έχουμε μαζέψει. Τέλος, το
Inferos διαθέτει δύο διαφορετικά
endings, ενώ με τη χρήση ενός random
level generator, κανένα επίπεδο δεν είναι
ίδιο με το προηγούμενο. Ο τίτλος κυκλο-
φορεί για PC και Mac, ενώ προς τα τέλη
του 2013 αναμένεται και μία νέα, πιο
βελτιωμένη έκδοσή του.
n
ΕΙΔΟΣ:
Survival horror
n
DEVELOPER:
Coffee Infused Studios
n
SITE:
coffeeinfusedstudios.com/downloads/
INFEROS: A THIEF’S TALE (HD)
Το κυνήγι των ψυχών
Πάλι καλά που δεν είμαι κλειστοφοβικός...
Το high score μου... 8,05 δευτερόλεπτα έπειτα από πολλή προσπάθεια!
n
ΕΙΔΟΣ:
Puzzle game
n
DEVELOPER:
Kevin Messman
n
SITE:
sites.google.com/site/fortdagamesauxiliary