Page 38 - PC Master τ. 286

M
ια και τα Steam Summer
Sales τελείωσαν και το
καλοκαίρι οδεύει σιγά
σιγά προς το τέλος του, θα πρέ-
πει να προετοιμαζόμαστε για τη
νέα season, όπου αν και κρίνεται
πιο δύσκολη, περιμένουμε πολ-
λούς νέους τίτλους. Αγοράσαμε
ό,τι παιχνίδια θέλαμε μέσα από
τις αγαπημένες μας προσφορές
στο Steam και είμαστε έτοιμοι
σιγά σιγά να «καούμε». Φυσικά,
όπως πάντα οι νέοι τίτλοι απαι-
τούν νέο hardware και αν το πα-
λιό μας σύστημα δουλεύει ακό-
μα, δεν τρέχει, so upgrade it! Η
καλύτερη λύση είναι σίγουρα να
στήσουμε ένα σύστημα εξαρχής,
αλλά επειδή η οικονομία της
εποχής δεν επιτρέπει κάτι τέ-
τοιο, ίσως μερικές αλλαγές στο
παρόν σύστημά μας κριθούν
απαραίτητες ώστε να παίξουμε
ευχάριστα τους τίτλους που επι-
θυμούμε. Η αλλαγή της κάρτας
γραφικών έχει προτεραιότητα
και σίγουρα αυτή θα κάνει τη με-
γαλύτερη διαφορά στα fps του
παιχνιδιού μας. Ο επεξεργαστής
φυσικά πρέπει να είναι καλός,
ώστε να μην «κόβει» την
κάρτα γραφικών. Η
μνήμη θα πρέπει
σιγά σιγά να ξε-
φεύγει από τα
4
GB και η προσθήκη
ενός SSD, αν σας περισ-
σεύουν κάποια χρήματα,
θα δώσει μία άλλη αίσθηση
λειτουργίας!
PC Master
38
ΑγορA νEΑΣ GPU κΑι
τροφοδοτικοY
CPU: Intel Core i7-920 GHz,
3.00
GB RAM, Windows 7 Home Prenium 64-
bit, Asus GeForce GTS 250 512MB, Asus P6T,
Crucial CT3KITS51272BA 1333 3GB, ATX PS2
460
W (ενσωματωμένο στο κουτί του
υπολογιστή Cooler Μaster RC-334-KKP6-GP
Elite)
Αγαπητέ doctor, το σύστημα
που διαθέτω έχει τα παραπά-
νω χαρακτηριστικά. Θα ήθε-
λα να κάνω μία αναβάθμιση στην κάρτα
γραφικών και στο τροφοδοτικό ώστε να
μπορεί ο υπολογιστής να τρέχει απαιτη-
τικά παιχνίδια, για παράδειγμα, Black
Ops, Sniper Elite 2 κ.λπ. Από προηγούμε-
νο τεύχος, σχετικά με το τροφοδοτικό
μού έκανε εντύπωση το Cooler Master
GX- 650W, όμως δεν ξέρω αν ταιριάζει
στον υπολογιστή ή αν εσείς προτείνετε
κάποιο άλλο. Το ίδιο και με την κάρτα
γραφικών, δηλαδή και πάλι τι προτείνε-
τε; Σχετικά με το κόστος, μπορώ να δια-
θέσω μέχρι 250 ευρώ και για τα δύο. Ευ-
χαριστώ και ελπίζω να απαντήσετε.
Το σύστημά σου, με μία ανα-
βάθμιση όπως αυτή που σκέ-
φτεσαι, πραγματικά θα «βγάλει
φτερά»! Για αρχή να πούμε ότι το τροφο-
δοτικό και η κάρτα γραφικών (Gigabyte
7870)
του οδηγού είναι η καλύτερη πιθα-
νή λύση, γι’ αυτό και βρίσκονται εκεί. Τώ-
ρα από ό,τι είδα ξεφεύγουν από το
budget σου, οπότε ίσως απλά να χαμη-
λώσουμε την κάρτα και να αλλάξουμε
εταιρεία στο τροφοδοτικό, χωρίς καμία
απώλεια στην ποιότητα που θα σου επι-
φέρουν και τα δύο. Η κάρτα γραφικών
πρέπει να σε απασχολεί πιο πολύ, οπότε
υπάρχουν δύο λύσεις, μία η HD 7850 της
AMD και μία η GTX 660 της nVidia. Η δια-
φορά ανάμεσα στις δύο αυτές κάρτες δεν
είναι μεγάλη, με την GTX 660 σε stock
συνθήκες να έχει λίγο καλύτερες επιδό-
σεις από την κάρτα της AMD. Πλέον στην
αγορά μόνο stock κάρτες δεν «παίζουν»,
παρά μόνο OC εκδόσεις κ.λπ. Η άποψή
μου είναι να πάρεις την GTX 660, μοντέλο
της Gigabyte (GV-N660OC-2GD): είναι
factory overclocked, με αποτέλεσμα να
έχει καλύτερες επιδόσεις από τη stock
έκδοση, άριστο σύστημα ψύξης
(
WindForce) όπου η κάρτα θα είναι παγω-
μένη και αθόρυβη, ενώ το Boost Clock
φτάνει κοντά τα 1.1GHz. Η αντίστοιχη
7850
κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ παραπά-
νω, αλλά και πάλι σε αυτή την περίπτω-
ση η λύση της nVidia
φαίνεται, αν έστω και
με μικρή διαφορά, κα-
λύτερη. Οπότε nVidia
GTX 660 για κάρτα γρα-
φικών. Για το τροφοδο-
τικό η άλλη λύση που
θα σου δώσει και Watt
σε περίπτωση μελλοντι-
κής αναβάθμισης είναι το
Corsair CX Series 600
Builder 600W V2, όπου
έχει πολύ καλές επιδό-
σεις και σηκώνει άνετα το
σύστημά σου. Το συνολι-
ΣΥΣτΗΜΑ
IF IT AIN’T BROKEN,
UPGRADE IT!
Είτε nVidia είτε AMD, οι κάρτες γραφικών
παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στα video games.