Page 70 - PC Master τ. 286

E
ικόνες όπως αυτές του Τομ Κρουζ στο κινηματογραφι-
κό «Minority Report» ή των εξελιγμένων cyber-πρα-
κτόρων του Deus Ex ανήκαν στις οθόνες του σινεμά ή
των υπολογιστών μας. Ωστόσο, εν έτει 2013, ο κό-
σμος φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως οδεύει (με ό,τι
αυτό συνεπάγεται, από κάθε άποψη…) προς μία cyberpunk κα-
τεύθυνση. Η υψηλή τεχνολογία διεισδύει σε κάθε πτυχή της κα-
θημερινής ζωής «ανοίγοντας» εκπληκτικές δυνατότητες και αυτό
τη στιγμή που η διεθνής οικονομία παραπαίει, κράτη βρίσκονται
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, η «ψαλίδα» μεταξύ πλουσίων και
φτωχών μεγαλώνει, η επιρροή των πολυεθνικών εταιρειών ένα-
ντι των εθνικών κυβερνήσεων αυξάνεται, οι μεγαλουπόλεις γί-
νονται όλο και πιο «σκοτεινές» και μολυσμένες και γενικά κινού-
μαστε μάλλον… δυστοπικά: cyberpunk σημαίνει δυστοπία+ τε-
χνολογία, θαυμαστή τεχνολογία εν μέσω ενός καθόλου θαυμα-
στού κόσμου.
Πέρα από τα σχόλια περί του «πού οδεύει ο κόσμος», η
augmented reality (ελληνιστί «επαυξημένη πραγματικότητα») εν
έτει 2013 δεν φαντάζει όσο μακριά πιστεύαμε στις αρχές του αιώ-
να. Σε πολύ απλά λόγια, η AR φέρνει τον ψηφιακό κόσμο μπροστά
στα μάτια σας, στις αλληλεπιδράσεις σας στον πραγματικό κόσμο,
μέσω διάφανων οθονών. Μιλάτε σε κάποιον και ταυτόχρονα μπο-
ρείτε να τον τραβάτε φωτογραφίες μέσα από τα high tech γυαλιά
σας, ή να βλέπετε σε μία γωνία του οπτικού σας πεδίου να εμφανί-
ζεται, λ.χ., το προφίλ του στο Facebook (ή, σε καταστάσεις που
παραπέμπουν στην τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας
«
Continuum», βλέπετε βιομετρικές ενδείξεις που δείχνουν αναστά-
τωση, άρα πιθανώς ο συνομιλητής σας να ψεύδεται). Περνάτε το
δρόμο και βλέπετε δίπλα στο αυτοκίνητο που πλησιάζει να εμφα-
νίζονται ενδείξεις ταχύτητας και προειδοποίηση κινδύνου. Ενώ
περπατάτε, στο οπτικό σας πεδίο ανοίγει εφαρμογή βιντεοκλήσε-
ων τύπου Skype για να επικοινωνήσετε με κάποιον που σας καλεί.
Κοιτάτε ένα κτήριο και δίπλα του εμφανίζονται στοιχεία όπως η δι-
εύθυνσή του, οι εταιρείες που στεγάζονται σε αυτό κ.ά. Σας μιλάει
κάποιος σε γλώσσα την οποία δεν γνωρίζετε και στο οπτικό σας
πεδίο εμφανίζονται υπότιτλοι…
Γενικότερα, η AR αποτελεί τη βασικότερη απόδειξη της έκφρα-
σης «το μέλλον είναι τώρα», καθώς αποτελεί τη λογική εξέλιξη της
«
έκρηξης» των Smartphones: από ένα σημείο και μετά, μεγάλο μέ-
ρος του κοινού είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο Ίντερνετ από
όπου και αν βρισκόταν, αρκεί να υπήρχε επαρκής κάλυψη δικτύου.
Το επόμενο βήμα σε αυτή τη δυνατότητα επαρκούς on-line παρου-
σίας μέσω μίας συσκευής είναι αυτή η παρουσία να γίνεται μειώνο-
ντας την «απόσταση» μεταξύ της συσκευής και του χρήστη: κοινώς,
διάφανη οθόνη στα μάτια και συνδυασμός του «φυσικού» και του
«
ψηφιακού» οπτικού πεδίου.
GooGle Glass:
H επερχoμενη «μεγaλη eξοδος» της aR
Στην «εμπροσθοφυλακή», φυσικά, βρίσκεται το πολυθρύλητο
Google Glass, το οποίο αναμένεται κατά τα τέλη του 2013. Τα high
tech γυαλιά της Google αναμένεται να σαρώσουν τα πάντα, καθώς
θα πρόκειται για μία πλήρως φουτουριστική συσκευή υψηλών δυ-
νατοτήτων καταναλωτικού χαρακτήρα, η οποία θα μπορεί να δέχε-
ται και εφαρμογές. Επί της παρούσης ωστόσο, το Google Glass γί-
νεται στόχος κριτικών, λόγω της δυνατότητας λήψης φωτογρα-
φιών και βίντεο που το χαρακτηρίζει, με πάρα πολλούς να θίγουν
το ζήτημα της άγνοιας περί του αν αυτός που σε κοιτάει τραβάει
βίντεο, πιθανότατα παρά τη θέλησή σου.
Γενικά, η Google παρουσιάζεται πολύ προσεκτική σχετικά με το
Glass, καθώς έχει «ποντάρει» πολλά πάνω του: η εταιρεία έχει ήδη
προαναγγείλει το πρώτο «κύμα» εφαρμογών για το Glass (ονόματι
Glassware), ευελπιστώντας να το εξελίξει σε μία νέα, πρωτοπορια-
κή πλατφόρμα που θα εξελίξει και επιδείξει τις δυνατότητές της
μέσω των εφαρμογών που θα στηθούν για αυτήν. Στη λίστα περι-
λαμβάνονται τεράστια ονόματα, όπως το Evernote, το CNN, το
Facebook, το Twitter, οι Ν.Υ Times κ.ά., ενώ αναπτύσσονται και
«
καθαρές» AR εφαρμογές, όπως το MedRef, που απευθύνεται σε
Λίγα μόλις χρόνια πριν, η «εικόνα» ενός ανθρώπου ο οποίος περπατά στο δρόμο και
βλέπει μπροστά στα μάτια του ένα HUD (Heads Up Display, όπως αυτά στα μαχητικά
αεροσκάφη), το οποίο συνδυάζει το «φυσικό» οπτικό του πεδίο με την προβολή στοιχείων
που προβάλλονται πάνω σε μία διάφανη, high-tech οθόνη, ανήκε σχεδόν εξ ολοκλήρου
στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, και δη του «δυστοπικού» cyberpunk, όπως το
φαντάστηκε ο Γουίλιαμ Γκίμπσον και άλλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας.
PC Master
70
Google Glass:
η πολυαναμε-
νόμενη
συσκευή AR
της Google