Page 9 - PC Master τ. 286

E
πειτα από μία περίοδο δύο ετών σε
έκδοση beta, το DotΑ 2 είναι επιτέ-
λους διαθέσιμο με κάθε επισημότητα
στην ψηφιακή πλατφόρμα διανομής ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών, Steam. Το παιχνίδι
κατέχει σήμερα τη μεγαλύτερη ενεργή κοι-
νότητα gamer, και λόγω της τεράστιας βά-
σης χρηστών οι νέοι παίκτες θα εγγράφο-
νται σταδιακά, ούτως ώστε οι servers να εί-
ναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις και-
νούργιες απαιτήσεις.
To DotΑ 2 ήδη γνωρίζει τεράστια επιτυχία
καθώς προσελκύει περισσότερους από τρία
εκατομμύρια users ανά μήνα και 300.000
ταυτόχρονους παίκτες στις ώρες αιχμής.
Όπως αναφέρει η Valve, το DotΑ 2 αναμέ-
νεται να είναι διαθέσιμο λίγες ημέρες πριν
την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήμα-
τος «The International DotΑ 2», που θα διε-
ξαχθεί από τις 7 έως τις 11 Αυγούστου στο
Benaroya Hall της συμφωνικής ορχήστρας
του Σιάτλ.
9
PC Master
Ειδήσεις, αναλύσεις, αποκαλύψεις!
Ε
νός κακού μύρια έπονται για την
THQ, που καταδιώκεται από συνε-
χείς κακοτυχίες ακόμα και μετά τη
διάλυσή της. Το κερασάκι στην τούρ-
τα έβαλε η Sega με τη μήνυση
ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων
για τις αγορές στις προπαραγγελίες
του παιχνιδιού Company of Heroes
2.
Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός κολοσσός
διεκδικεί μερίδιο από τις πωλήσεις
του τίτλου για το διάστημα από Σε-
πτέμβριο του 2012 έως και τις 24 Ια-
νουαρίου του τρέχοντος έτους, που
η THQ έπαψε να υφίσταται. Όπως
αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά, μέ-
σα σε αυτούς τους πέντε μήνες οι
προπαραγγελίες μέσω Steam έφτα-
σαν τον αριθμό των 20.755, εκ των
οποίων 5.000 αφορούν στα πιο ακρι-
βά πακέτα Special Edition, συνολι-
κού κόστους 1,3 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Από αυτά τα χρήματα, η Valve
κράτησε το 30% (που ήταν το μερί-
διό της) και κατέβαλε στην THQ το
υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί σε
941,710
δολάρια, το ποσό δηλαδή
που διεκδικεί η Sega.
Θυμίζουμε πως με τη διάλυση της
THQ, η Sega απέκτησε τα πλήρη δι-
καιώματα του Company of Heroes 2
καθώς και την καναδική εταιρεία πα-
ραγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Relic Entertainment, που ανήκε
στην THQ από το 2004 έως και τον
Ιανουάριο του 2013.
ΝΕΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«
ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ»
THQ
Η Sega κατέθεσε μήνυση
ύψους 1 εκατ. δολαρίων!
Η RIOT
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
ΤΟΥ LOL
Σ
τις 11 Ιουλίου 2013, η Riot Games
αποκάλυψε πως θα αναλάβει τη
διοργάνωση του παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος της τρίτης σαιζόν του
League of Legends, που αποτελεί τη
σημαντικότερη εκδήλωση για τα επαγ-
γελματικά e-sports του είδους στον
κόσμο.
Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 16
Σεπτεμβρίου και οι καλύτερες ομάδες
από κάθε γωνιά του πλανήτη θα έρ-
θουν αντιμέτωπες για μια θέση στον
μεγάλο τελικό. Το πρώτο στάδιο του
παγκοσμίου πρωταθλήματος θα φιλο-
ξενηθεί στο Galen Center του πανεπι-
στημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, στο
χώρο δηλαδή όπου διεξήχθη και ο περ-
σινός τελικός.
Οι ομάδες που θα προκριθούν στην τε-
λική φάση, θα βρεθούν στις 4 Οκτω-
βρίου (την ημέρα του τελικού) στο
Staples Center του Λος Άντζελες για
να διεκδικήσουν το σημαντικό χρημα-
τικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου
δολαρίων.
ΤΟ DOTA 2
ΡΙΧΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΩΝ MOBA
Με την υπογραφή της
Valve...
Η πόλη των αγγέλων
φιλοξενεί το παγκόσμιο
πρωτάθλημα...