Page 98 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
98
A
ν είστε αποκλειστικός χρή-
στης του PlayStation 3, πρώ-
τον διαβάζετε λάθος περιο-
δικό και δεύτερον, πιθανό-
τατα θα έχετε ακουστά τα
παιχνίδια Joe Danger. Τα δύο
παιχνίδια αυτής της σειράς βρήκαν επιτέ-
λους το δρόμο τους στα δοξασμένα PCs
και ήρθαν για να σας κάνουν να αγαπήσε-
τε τα racing platformers. «Τα ποια;» ανα-
φωνείτε απορημένοι. Περάστε στο κυρίως
άρθρο να σας λυθούν οι απορίες!
LighTs…
Δύο παιχνίδια σε ένα review; Όχι ακρι-
βώς. Ναι μεν τα δύο αυτά παιχνίδια κυ-
κλοφόρησαν με ένα σεβαστό χρονικό διά-
στημα διαφορά, πρόκειται ωστόσο για τον
ίδιο πυρήνα gameplay, απλώς –φυσικά–
το δεύτερο παιχνίδι εμπλουτίζει το πρώ-
το. Στην αμέσως προηγούμενη παράγρα-
φο χαρακτήρισα τα δύο παιχνίδια ως «rac-
ing platformers», ελλείψει καλύτερης ετι-
κέτας κατηγοριοποίησης. Ενώ υπάρχουν
γενναίες δόσεις αγώνων ταχύτητας και
time trials, η πλειονότητα των levels σάς
θέλουν να εκπληρώνετε υπο-αποστολές,
όπως συλλογή χρυσών νομισμάτων, αστε-
ριών, διατηρώντας υψηλό combo meter
κτλ. Αν έχετε παίξει Trials, τότε έχετε μία
ιδέα για το πώς παίζονται τα Joe Danger.
Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά. Στο
Joe Danger ο στόχος δεν είναι να φτάσε-
τε στο finish line, αλλά να αυξήσετε το
σκορ σας σε κάθε πίστα για να καυχιέστε
στους ιντερνετικούς σας φίλους. Αυτό, το
Joe Danger το καταφέρνει περίφημα.
Σοβαρή ιστορία, πλοκή, σεναριακές
ανατροπές, σασπένς ή cutscenes οποιασ-
δήποτε λογής μην περιμένετε να δείτε σε
κανένα από τα δύο παιχνίδια. Στο Joe
Danger, ο… Joe Danger πασχίζει να γίνει
ο πιο τρανός stuntman που υπήρξε ποτέ,
και στο Joe Danger 2 o Joe θα πρωταγωνι-
στήσει στη μεγαλύτερη ταινία δράσης
όλων των εποχών. Δεν το βάζει κάτω λέ-
με! Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως δεν
υπάρχει κάποιο ουσιώδες story develop-
ment και όλα αυτά που αναφέρω εδώ
υπάρχουν στο παιχνίδι μονάχα για διακο-
σμητικούς λόγους. Αν ψάχνατε σενάριο
εφάμιλλο του Bioshock Infinite ή του Last
Of Us, μάλλον ατυχήσατε…
Το «ζουμί» της υπόθεσης βρίσκεται στο
gameplay. Απλή, ανόθευτη δράση που πε-
ριλαμβάνει τον Joe να καβαλά τη μηχανή
του και να φτάνει στο τέλος κάθε level.
Αυτά. Σε κάθε level υπάρχουν διάφορα
objectives και όταν ολοκληρώνετε ένα
από αυτά, κερδίζετε ένα αστεράκι. Αυτά
χρειάζονται για να ξεκλειδωθούν μελλο-
ντικές πίστες, οι οποίες μπορεί να απαι-
τούν μέχρι και 6 ή 8 αστέρια. Αξίζει να
σημειωθεί πως τα παιχνίδια δεν σας ανα-
Αξιοποιώντας τον in-game editor για να περά-
σω την πίστα!
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz,
2
xRadeon HD 4870, 4GB RAM, Win-
dows Vista 32-bit.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Στην αρχή ορισμένων αγώνων, το παιχνί-
δι έτρεχε σε slow motion. Διορθώθηκε
όμως μετά από ένα restart. Κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα σας απασχολήσει κα-
θόλου.
JOE DANGER & JOE DANGER 2:
THE MOVIE
Φάτε τη, γατάκια! Beat that!
Προσπαθώντας να νικήσω το ρολόι, να μαζέψω collectibles και να αποφύγω τις ρουκέτες του
ελικοπτέρου!
Double the Danger, double the fun!
Του Βασίλη «Bilaros» Κασαπίδη