Page 48 - Τουριστική Αγορά τ. 251

48
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Εlectrolux Ελλάς Α.Ε. –
Professional
Λήμνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 561880-889
ΦΑΞ: 2310 552997
E-mail: foodservice@ electrolux.com.gr
Web site:
professional
Η
Electrolux Professional είναι μέρος
του Ομίλου Electrolux, με έδρα τη
Στοκχόλμη Σουηδίας. Ο Όμιλος Electrolux
διακινεί παγκοσμίως κορυφαία brands,
όπως Electrolux, Zanussi, AEG, Kelvinator
κ.λπ., ενώ η Electrolux Professional τα
brands Electrolux, Dito Sama, Zanussi
Professional, Alpeninox και το ιστορικό
brand Molteni. Στη χώρα μας λειτουργεί η
θυγατρική εταιρεία, με ιστορία πολλών δε-
καετιών στον οικιακό χώρο και δύο δεκαε-
τιών στον επαγγελματικό χώρο. Η εταιρεία
έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ λειτουρ-
γεί υποκατάστημα στις εγκαταστάσεις της
Αθήνας στον Άλιμο. Διαθέτει, εκτός από τις
εκθέσεις της, το Electrolux Athens Cooking
Theater (ACT), τη μοναδική στην Ελλάδα
πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζί-
να, η οποία είναι μέλος της Electrolux
Chef’s Academy. Σε αυτήν την πρότυπη
κουζίνα γίνονται σεμινάρια μαγειρικής, συ-
νεργασίες με εταιρείες τροφίμων και απορ-
ρυπαντικών ή άλλων βοηθητικών μέσων, αλ-
λά και εκπαιδεύσεις συνεργατών, μαθητών
σχολών chef κ.λπ. Η Electrolux Professional
πιστεύει ακράδαντα στην πρωτοβουλία,
στην έρευνα και στην ανάπτυξη (7% των πω-
λήσεων δαπανούνται για έρευνα) στην τε-
χνολογία αιχμής, στο καλύτερο αύριο. Η
εταιρεία παροτρύνει τους πελάτες να συ-
γκρίνουν (για περισσότερες πληροφορίες
δείτε την πλήρη λίστα των πιστοποιημένων
μηχανημάτων στην ιστοσελίδα
electrolux.com/ foodservice) προτού αγορά-
σουν και γι’ αυτό παραθέτει ορισμένα στοι-
χεία από το εταιρικό Fact Sheet της εταιρεί-
ας, προκειμένου να κατανοήσουν αυτοί τη
σημασία των Green Spirit μηχανημάτων.
Directed Greece
Μακεδονίας 155,
Θεσσαλονίκη 54248
2310 477190-2
Web site:
Η
Directed Greece ιδρύθηκε το 1998 ως
εισαγωγική και εμπορική εταιρεία συ-
στημάτων ασφαλείας, ήχου και εικόνας για
το σκάφος και το αυτοκίνητο. Το 2008 επέ-
κτεινε τις δραστηριότητές της στον κλάδο
του επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού
με συστήματα ασφαλείας, εικόνας, ήχου και
αυτοματισμού. Αντιπροσωπεύει και συνεργά-
ζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
οπτικοακουστικών προϊόντων στον κόσμο, κα-
θώς και με έμπειρους σχεδιαστές και μελε-
τητές, ώστε να προσφέρει στους πελάτες
της τις καλύτερες δυνατές λύσεις.
DOMETIC
Τηλ.: 2310 321091
E-mail:
Web site:
Η
εταιρεία Πολυεύθυμος Σαμαράς δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο του ξενοδο-
χειακού εξοπλισμού από το 1978. Είναι απο-
κλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των
Dometic mini bars (πρώην Electrolux), του
μεγαλύτερου διεθνώς κατασκευαστή mini
bars, με περισσότερες από 4 εκατομμύρια
πωλήσεις την τελευταία εικοσαετία σε όλο
τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το
90%
των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων παγκο-
σμίως διαθέτουν Dometic mini bars. Tα mini
bars διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μοντέ-
λων, είναι αξιόπιστα, έχουν πρωτοποριακό
σχεδιασμό, αυτόματη απόψυξη και ηλεκτρονι-
κή ρύθμιση της λειτουργίας τους με fuzzy
logic. Είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο
ποιότητας ISO 9001 και περιβάλλοντος ISO
14001,
ενώ διαθέτουν πιστοποιητικό χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η εται-
ρεία διαθέτει τα εξής προϊόντα:
n
Μεγάλη ποικιλία στεγνωτήρων μαλλιών
τοίχου (κατάλληλων για τοποθέτηση στο μπά-
νιο, στο δωμάτιο ή στο συρτάρι) της γαλλικής
εταιρείας JVD και της ελβετικής εταιρείας
Valera.
n
Ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια Dometic
mini safes.
n
Ψυγεία υγραερίου της σουηδικής εται-
ρείας SIBIR/Dometic.
n
Στεγνωτήρες χεριών της γαλλικής εται-
ρείας JVD.
n
Δίσκους σερβιρίσματος και βραστήρες
της εταιρείας JVD.
n
Στηρίγματα αποσκευών, ξύλινα ή μεταλ-
λικά.
n
Μεγεθυντικούς καθρέφτες.
n
Πτυσσόμενα συστήματα σιδερώματος
για δωμάτια ξενοδοχείων της ολλανδικής
εταιρείας Bentley.
MATT ROYAL
Τηλ.: 2310 780280
E-mail: info@matt-royal.gr
Web site:
Η
ελληνική εταιρεία Matt Royal δραστη-
ριοποιείται στην κατασκευή και διάθεση
προϊόντων ύπνου υψηλής ποιότητας και αισθη-
τικής. Έπειτα από μακροχρόνια μελέτη και
έρευνα για την κατασκευή στρωμάτων, καθώς
και άλλων προϊόντων σχετικά με τον ύπνο, η
Matt Royal εφάρμοσε την τεχνολογία των σύγ-
χρονων και πρωτοποριακών υλικών στην υπη-
ρεσία της ανατομικότητας και της υγιεινής
στον ύπνο, προκειμένου να κάνει πράξη, με
τα προϊόντα της, το Royal Sleeping.
Η πορεία της εταιρείας Matt Royal χαρα-
κτηρίζεται από την προσπάθεια να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις του πελάτη με την αξιοπιστία,
τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των προϊ-
όντων της. Αυτό απαίτησε μακροχρόνια έρευ-
να αγοράς και εξειδικευμένες μελέτες για
την άρτια κατασκευή των στρωμάτων, καθώς
και των υπόλοιπων προϊόντων.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, εφαρμόζο-
νται τεχνικές στρωματοποιίας τελευταίας τε-
χνολογίας, με φυσικά και οικολογικά υλικά και
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Υπάρ-
χει μία συλλογή μαξιλαριών και παπλωμάτων
που ακολουθούν την τεχνολογία των στρωμά-
των όσον αφορά στην τεχνική και στα υλικά
κατασκευής, εξασφαλίζοντας εφάμιλλη ποιό-
τητα, άνεση και πολυτέλεια στη χαλάρωση και
την ξεκούραση.
Πλεονέκτημα στη λειτουργικότητα της χρή-
σης του είναι η αφαίρεση και επανατοποθέτη-
ση των φθαρτών στοιχείων.
Προσφέρει υψηλή αισθητική και εργονο-
μία, design που επιτρέπει το πλύσιμο και κα-
θαρισμό των επενδύσεων.
Η Matt Royal καλύπτει τις απαιτήσεις του
επαγγελματία πάντα με τη δέσμευση για κο-
ρυφαία ποιότητα, άνεση και αξιοπιστία και την
πολυτέλεια του Royal Sleeping.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ