Page 19 - PCM267

Basic HTML Version

E
ίναι απίστευτο πραγματικά
πόσοι άνθρωποι και μάλι-
στα νέοι, θέλουν να βά-
λουν τέλος στη ζωή τους και
μάλιστα κοινοποιώντας τις προ-
θέσεις τους στο Διαδίκτυο. Συ-
νολικά και μέσα σε μόλις δύο
μήνες (Ιανουάριο και Φεβρουά-
ριο), οι άντρες του Τμήματος
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος κατάφεραν να αποτρέψουν
19 ανθρώπους από το να πραγ-
ματοποιήσουν αυτό που σχεδία-
ζαν να κάνουν. Είναι σημαντικό
να σημειώσουμε ότι από αυτούς
τους 19 ανθρώπους οι 6 ήταν
ανήλικοι που είχαν κοινοποιήσει
σε διαδικτυακές συζητήσεις και
παιχνίδια όχι μόνο τις προθέσεις
τους, αλλά και τους τρόπους με
τους οποίους είχαν σκεφτεί να
αυτοκτονήσουν.
Σημαντικό ρόλο στον εντοπι-
σμό αυτών των ανθρώπων που
βρίσκονταν σε απόγνωση για
διάφορους λόγους, ακόμη και
οικονομικούς, δεν έπαιξε μόνο
η κινητοποίηση των αστυνομι-
κών της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος που παρακολου-
θούν μεταξύ άλλων, στενά τέ-
τοιου είδους διαδικτυακές αναρ-
τήσεις, αλλά ακόμη και απλοί
χρήστες του Διαδικτύου, που
ενημέρωσαν για πολλές από
αυτές τις περιπτώσεις την αστυ-
νομία μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, για τα μηνύματα από-
γνωσης που εντόπιζαν. Στη συ-
νέχεια, αυτά διερευνώντο ψη-
φιακά από τους αστυνομικούς
της Δίωξης και σχηματιζόταν δι-
κογραφία, η οποία προωθείτο
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών, προκειμένου να δο-
θούν σχετικές παραγγελίες προς
τις εταιρείες παροχής των διαδι-
κτυακών συνδέσεων, ώστε να
εντοπιστούν εγκαίρως οι επίδο-
ξοι αυτόχειρες. Για όλες τις πε-
ριπτώσεις που περιήλθαν σε
γνώση τους, οι άνδρες του Τμή-
ματος Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος ζήτησαν τη συν-
δρομή ψυχολόγων από τις ΜΚΟ
Χαμόγελο του Παιδιού και Κλί-
μακα. Η αμεσότητα στην ψηφια-
κή διερεύνηση των παραπάνω
περιπτώσεων είχε ως αποτέλε-
σμα τον εντοπισμό δύο ατόμων,
οι οποίοι διασώθηκαν.
Πέρα από τις πολύ σοβαρές
περιπτώσεις, όπου πράγματι
υπήρχαν σοβαροί λόγοι που
οδήγησαν ορισμένα από αυτά
τα άτομα σε βαριά κατάθλιψη
και στο τέλος ακόμη και σε
απόγνωση, ώστε να φτάσουν
στο σημείο να επιθυμούν να
βάλουν τέλος στη ζωή τους,
υπήρξαν κυρίως ανήλικοι που
σχεδίαζαν να αυτοκτονήσουν
για ασήμαντους λόγους. Οι άν-
δρες τους Τμήματος Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προ-
σπαθούν καθημερινά να εντο-
πίσουν τους επίδοξους αυτό-
χειρες και να τους αποτρέψουν.
Το 2010 εντοπίστηκαν 61 άτο-
μα, ηλικίας 13 έως 67 ετών,
που είχαν αναρτήσει στο Διαδί-
κτυο την πρόθεσή τους να αυ-
τοκτονήσουν. Οι περισσότεροι
επιθυμούσαν «να εγκαταλεί-
ψουν τον κόσμο στον οποίο
ζουν», όπως ανέφεραν στα γε-
μάτα απόγνωση μηνύματά
τους. Συνολικά, από το 2006, η
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος έχει αποτρέψει περισσότε-
ρες από 140 αυτοκτονίες συ-
νανθρώπων μας.
Περισσότερες από 140 αυτοκτονίες,
κυρίως ανηλίκων, έχει αποτρέψει η
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την
τελευταία τετραετία.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ