Page 25 - AKP7

Basic HTML Version

AΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
μα εθελοντικής αστυνόμευσης, το οποίο
έκλινε προς το θεσμό των επιτηρητών γειτο-
νιάς, στο δήμο του Βύρωνα. Το σχετικό σύν-
θημα ήταν «Έλεγχος και καταστολή του
εγκλήματος μαζί με την Αστυνομία». Η ανά-
γκη εφαρμογής αυτού του προγράμματος
προέκυψε από τις συνθήκες, καθώς έγινε
αντιληπτό ότι στη μετά την Ολυμπιάδα του
2004 εποχή, η αστυνόμευση μειώθηκε σημα-
ντικά, κάτι που επηρέασε αρνητικά το αίσθη-
μα ασφάλειας των κατοίκων της πόλης. Στις
28 Φεβρουαρίου 2005, λοιπόν, ανακοινώθη-
κε το πρόγραμμα Εθελοντών Φύλαξης. Στο
μνημόνιο καθηκόντων των 150 εθελοντών
αστυνομικών γινόταν σαφές ότι θα παρακο-
λουθούν τα πάντα «για την πρόληψη εγκλη-
ματικών ενεργειών» και ότι θα υπάρχει «συ-
νεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την
καταστολή οποιασδήποτε πράξης που μελε-
τάται ή εκτελείται και είναι ενάντια στο νό-
μο» (www.dimosbyrona.gr.19–5–2005). Ταυ-
τόχρονα εκπονήθηκε και σχέδιο περιπολίας,
με την περιοχή του δήμου Βύρωνα να χωρί-
ζεται σε δύο τομείς, όπου τα «εθελοντικά πε-
ριπολικά» θα κινούνταν από τις 10 το βράδυ
μέχρι και τις 5 το πρωί.
Οι εθελοντές κάτοικοι του Δήμου προ-
βλέφθηκε να είναι εφοδιασμένοι με διάφο-
ρα μέσα (κώνους, κορδέλες, ασύρματους),
προκειμένου να είναι το δεύτερο άγρυπνο
μάτι μετά την Αστυνομία στις γειτονιές το
βράδυ. Τα καθήκοντά τους ήταν η επίβλεψη
δρόμων, πλατειών, δημόσιων χώρων, σχολι-
κών κτηρίων κ.λπ., η παροχή βοήθειας σε
άτομα που την είχαν ανάγκη και η ειδοποίη-
ση της Αστυνομίας αν «διαπιστώνουν ύπο-
πτες κινήσεις από άτομα, τα οποία λόγω
του τόπου, του χρόνου και της εν γένει συ-
μπεριφοράς τους κρίνονται ύποπτα διάπρα-
ξης εγκληματικής πράξης»
. Στις απαγορεύ-
σεις τονιζόταν ότι δεν τους επιτρέπεται η
οπλοφορία, η μεταφορά άλλου τεχνικού μέ-
Π
ρόσφατα, η κυβέρνηση μέσω της πολιτικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
ήτοι του υπουργού Χρήστου Παπουτσή και του υφυπουργού Μανώλη Όθωνα,
εξέφρασε τις απόψεις της για τον εθελοντισμό στα Σώματα Ασφαλείας και συγκε-
κριμένα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «Εθελοντισμό στο Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα». Στις ομιλίες τους, ο υπουργός και
ο υφυπουργός υποστήριξαν ότι αυτό το μοντέλο εισάγει την έννοια του εθελοντισμού
στα Σώματα Ασφαλείας και εκφράζει την πρόθεση της Πολιτείας, σε αυτή τη δύσκολη
για την ελληνική κοινωνία εποχή, να προωθήσει τη δημιουργία δομών που θα φέρουν
τους πολίτες και το κράτος πιο κοντά. Παρουσιάστηκε ως μία πράξη ενοποίησης του κοι-
νωνικού συνόλου. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό έχει ως σκοπό
να εξοικειώσει τους πολίτες με την έννοια των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και με την
αποστολή και το ρόλο τους στην κοινωνία. Γενικά, ο εθελοντισμός παρουσιάστηκε ως
καθαρά επικουρική λειτουργία και αυτό μόνο όταν ζητηθεί. Σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε
μοριοδότηση, τονίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατραπεί ο εθελοντι-
σμός σε όχημα μονιμοποίησης στα Σώματα Ασφαλείας. Συμπερασματικά, αν και το εν
λόγω νομοσχέδιο δεν αφορούσε στην Ελληνική Αστυνομία, από τη συζήτηση προέκυψε
ότι ο εθελοντισμός οπωσδήποτε μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην υποβοή-
θηση του έργου των Σωμάτων Ασφαλείας.
Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα