Page 30 - AKP7

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
30
AΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Η απάντηση της ΕΛΑΣ
στην εγκληματικότητα
του κέντρου της Αθήνας
Η
εγκληματικότητα, ειδικά στο
κέντρο της Αθήνας, τα τελευ-
ταία χρόνια γνωρίζει μόνιμη
αύξηση τόσο στους «ψυχρούς»
δείκτες της όσο και στη βιαιό-
τητα των μορφών που παίρνει.
Με αφορμή την εικόνα που παρουσιάζει η
εγκληματικότητα, ειδικά στο κέντρο της
Αθήνας, αρκετοί βουλευτές κατέθεσαν ερω-
τήσεις προς τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κ. Χρ. Παπουτσή, ζητώντας να ενη-
μερωθούν για τα μέτρα που λαμβάνει η Πο-
λιτεία για να λύσει το πρόβλημα. Στην απά-
ντησή του ο υπουργός κάνει λόγο για το
νέο
αναθεωρημένο πρόγραμμα αστυνόμευσης
που εφαρμόζεται στο κέντρο της Αθήνας
από τον περασμένο Μάιο και προβλέπει όχι
μία, αλλά δύο Ζώνες Αστυνόμευσης, ώστε
να αποτραπεί τυχόν μεταφορά του προβλή-
ματος από το κέντρο στις γειτονικές με αυ-
τό περιοχές.
Γι’ αυτό το αναθεωρημένο πρό-
γραμμα αστυνόμευσης θελήσαμε να μάθου-
με περισσότερα. Για να κατανοήσουμε τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη δομή του,
την εκτέλεσή του στην πράξη και, πάνω απ’
όλα, την αποτελεσματικότητά του, απευ-
θυνθήκαμε στον αξιωματικό της ΕΛΑΣ και
επόπτη όλων των περιπολιών στο κέντρο
της Αθήνας (Α’ και Β’ Ζώνης Αστυνόμευσης),
κ. Αριστείδη Σκάνδαλο.
«Το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται από τον
Μάιο του 2010. Σκοπός του είναι να αναπτυ-
χθούν στην περιοχή αυξημένες δυνάμεις, οι