Page 58 - AKP7

Basic HTML Version

ΠαρAνομη διακIνηση
μεταναστΩν
Η
λαθρομετανάστευση δημιουρ-
γεί τεράστια κοινωνικά και οι-
κονομικά προβλήματα στις χώ-
ρες (ενδιάμεσου και τελικού)
προορισμού των μεταναστών
και πολλές τριβές στις διακρατικές σχέσεις
τους τόσο με τις υπόλοιπες χώρες του ευρύ-
τερου συνασπισμού στον οποίο ανήκουν
όσο και με τις χώρες προέλευσης των μετα-
ναστών. Όταν μάλιστα οι χώρες προορισμού
αντιμετωπίζουν σοβαρά εσωτερικά προβλή-
ματα και αδυνατούν να προσφέρουν οικονο-
μικές διεξόδους σε αυτούς τους ανθρώπους,
μοιραία δημιουργούνται συνθήκες κοινωνι-
κής έκρηξης, κυρίως μέσα από την αυξημένη
εγκληματικότητα. Στη χώρα μας, τις παραπά-
νω τραγικές συνέπειες του φαινομένου τις
γνωρίζουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι,
αφού έχουμε την προσφορότερη γεωγραφι-
κή θέση για όσους επιθυμούν να εισέλθουν
στην «ευημερούσα» Ευρώπη.
Φυσικά, τα λαθρομεταναστευτικά ρεύματα
έχουν οργάνωση και επιμελητεία, υπηρεσίες
τις οποίες προσφέρουν με το αζημίωτο οι
διακινητές που τα ΜΜΕ αποκαλούν «δουλέ-
μπορους». Διακινητές παράνομων μετανα-
στών μπορεί να είναι ολιγομελείς ομάδες
που ασχολούνται με επιχειρήσεις μικρής κλί-
μακας. Υπάρχουν, όμως, και μεγάλα δίκτυα
που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους
διακίνησης, έχουν ιεραρχική δομή και ειδι-
κεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε παρά-
νομους μετανάστες που θέλουν να περά-
σουν τα σημεία συνοριακών ελέγχων και
στην εύρεση τρόπων παράνομης απόκτησης
εγγράφων ή θεωρήσεων εισόδου. Αυτές οι
μεγάλες διεθνικές εγκληματικές ομάδες
έχουν χωρίσει τις λαθρομεταναστευτικές ρο-
ές σε τομείς, ελέγχουν καθορισμένα δρομο-
λόγια και «περάσματα» και επεκτείνουν συ-
νεχώς τη δράση τους και με άλλες εγκλημα-
τικές δραστηριότητες.
Οι τρόποι που επιτυγχάνουν τους σκοπούς
τους είναι πολλοί: Χρησιμοποίηση πλαστών
ή παραποιημένων εγγράφων, αντικατάσταση
διαβατηρίων, αντικατάσταση των φωτογρα-
φιών των ταξιδιωτικών εγγράφων, πλαστές
θεωρήσεις εισόδου, πλαστές άδειες παρα-
μονής, αλλαγή αδειών επιβίβασης σε περιο-
χές ελέγχου, καταστροφή των εισιτηρίων και
των ταξιδιωτικών εγγράφων σε περιοχές
τράνζιτ αεροδρομίων, ώστε να αποφεύγεται
η επαναπροώθηση των παράνομων μετανα-
στών στο αρχικό αεροδρόμιο κ.ά. Επίσης, οι
διακινητές παράνομων μεταναστών συχνά
αλλάζουν διαδρομές και τρόπους δράσης,
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
Η λαθροδιακίνηση μεταναστών είναι, λοι-
Διεθνής και ελληνική
προσέγγιση
Με ένα πρωτόκολλο που προβλέπει τη στενότερη συνεργασία των κρατών–μελών, ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών επιχειρεί να χτυπήσει τα διεθνικά κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών.
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρου – Εγκληματολόγου
Η πλαστογράφηση διαβατηρίων, αδειών παραμονής και άλλων επίσημων εγγρά-
φων είναι η προσφιλής μέθοδος των λαθροδιακινητών.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
58